tiistai 27. marraskuuta 2012

Lauantain 24.11. Turkkarissa kerrottiin valtion leikkauksista lukioiden määrärahoihin. Hallitus on esittänyt 37 miljoonan euron leikkauksia lukio-opetukseen. Jutussa haastateltu Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen arvioi, että "leikkaukset vaikuttavat varmasti lukioiden määrään, kun huomioidaan myös kuntien taloushaasteet", ja lisää, että "tulevaisuudessa ei välttämättä tueta erityisesti pieniä lukioita, mutta alueellisesta kattavuudesta pidetään huolta".

Olisikin kiintoisaa nähdä, miten alueellinen kattavuus tässä skenaariossa toteutuu kun tässä lähdetään sitä alueellisesti kattavaa lukioverkkoa karsimaan. Myöskin keskustelu talousvaikeuksissa kamppailevista kunnista on tässäkin yhteydessä epäanalyyttista. Huomio pitäisi keskittää siihen, miksi vaikeuksissa ollaan.

Lounais-Suomessa on jutun mukaan kuusi alle 120 oppilaan lukiota. Artikkelissa mainitaan lukioiden ongelmana niin vetovoima, pienenevät ikäluokat ja julkisen sektorin taloushaasteet. Minusta tässä olisi nyt erinomainen tilaisuus katsoa kokonaisuutta. Pienten lukioiden heikkenevä vetovoima johtuu tietenkin monesta tekijästä, joista pienimpiä eivät ole maaseudun väestö- ja palvelukato. Eikä se, että lukion voi nykyään valita, yleensäkään paranna pienten lukioiden asemaa.

Kaupalliset kanavathan ovat myös kunnostautuneet laatimalla lukioiden ranking-listoja. Muistan elävästi keskustelun, jota Turussa käytiin muutamia vuosia sitten Pernon lähiölukion lakkauttamisesta. Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja perusteli sitä mm. Maikkarin ylioppilaskirjoitusten tuloksiin perustuneella rankinglistalla, jolla Pernon lukio ei tosiaan ihan kärkisijoilla ollut. Listauksessa ei otettu huomioon mitään muuta kuin yo-kirjoitusten tulokset, ei esim. sitä, millaisin arvosanoin oppilaat olivat lukioon tulleet. Ja Pernon lukion pääsyrajahan oli erittäin alhainen.

Minusta se, että heikolla keskiarvolla lukioon tulleet yleensä pääsevät kirjoituksista läpi, osoittaa lukion tasokkuutta ja opettajien todellista ammattitaitoa. Kympin oppilaat kun eivät samalla tavalla ohjausta kaipaa. Heikoin perustein tehdyt listaukset vääristävät ja typistävät sitä keskustelua, jota todella tulisi lukioiden tasosta käydä. Ja siis pahimmillaan niitä käytetään syynä lukioiden lakkautuksiin...

Minusta pienenevät ikäluokat eivät ole koulutuspolitiikassa lainkaan niin suuri ongelma kuin miltä ilmiö saadaan vaikuttamaan. Nythän olisi mahdollisuus satsata toden teolla pienempiin opetusryhmiin ja henkilökohtaisen oppilaanohjauksen kehittämiseen.  Lukiouudistukset on mielestäni toteutettava aina myös pedagogiikan ja didaktiikan ehdoilla, ei ainoastaan taloudellisesta näkökulmasta.

Turun aikeet kasata lukiot keskustaan on torpattava. Ja tietenkin maaseutulukioiden oppilasaineksen turvaamiseksi on vahvistettava maaseutua ja estettävä sen autioitumiskehitys. Aikoinaan on tehty hienoa ja pitkäjänteistä työtä jotta joka puolella Suomea olisi mahdollisuus yleissivistävään koulutukseen, ja nyt tätä työtä ollaan purettu ja purkamassa. Pienten kyläkoulujen katoaminen liittyy toki tähän myös.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo Turkkarin jutussa, että poliisin ja postin häviäminen ovat pikkujuttuja lukion rinnalla. Minusta on kuitenkin tärkeää hahmottaa se kuuluisa kokonaisuus tässäkin. Kun palvelut ja elinkeinot lähtevät pitäjistä, ei ole kohta perheitäkään joista niitä lukiolaisia tulee. Kaikki liittyy kaikkeen ja siksi nyt tuleekin pitää huolta myös maaseudun elinehdoista.

sunnuntai 25. marraskuuta 2012


Joitakin päiviä sitten ehdotettiin koulutustilien perustamista jokaiselle yli 25-vuotiaalle suomalaiselle.

http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2012/11/koulutustili.html

Ihmisellä olisi oma säästöosuus, ja valtio tukisi oman rahan käyttöä koulutukseen vastinrahoituksella.

Minulle tuli mieleen, miten kauas olemme joutuneetkaan tasa-arvon periaatteista myös koulutuspolitiikassa. Aikuiskoulutuksen perinne on Suomessakin aiemmin nojannut vahvasti nimenomaan tasa-arvoon ja elinikäiseen oppimiseen; siihen, että mahdollisimman monella olisi mahdollista opiskella aikuisiällä. Tämä on tietenkin käytännössä merkinnyt hyvin edullista koulutusta.

Nyt siis vaikutusvaltaiset ja arvostetut selvityshenkilöt ehdottavat suoraan taloudellisille resursseille perustuvaa aikuiskoulutusta. Sitä perustellaan mm. julkisen talouden vaikealla tilanteella. Niin, miksipä lienee vaikea...Johtuisiko kenties rahoituksen määrätietoisesta, jo kauan jatkuneesta supistamisesta.

Tasa-arvoa heikentää myös selvityshenkilöiden ajatus siitä, että työnantajat ja valtio voisivat koulutustilien avulla kohdentaa taloudellista tukea yksilöille ja ryhmille. Kyllä epäilemättä "rahalle halutaan vastinetta" eli tuki kohdennetaan tahoille, jotka ovat mahdollisimman "tuottavia". Kyse on siis varsin suoraan taloudellisesta sijoitusajattelusta.

Aikuiskoulutusta voisi siis ehdotuksen mukaan ostaa rahalla. Pelkään että suuntaus on samaan myös yliopistokoulutuksessa; kun yliopistojen valtiolta saama taloudellinen tuki 2010 voimaan tulleen yliopistolain kautta heikkenee ja/tai muuttui riippuvaiseksi yliopistojen yrityssuhteista, on selvää että rahoitusta haetaan muista lähteistä kuten lukukausimaksuista. Ensi keskiviikkona 28.11. vietetään taas TYYn organisoimaa maksuttoman koulutuksen päivää jakamalla tietoutta lukukausimaksuista yliopistolla. Olen tietysti mukana :)

Niin. On kiinnostavaa miten yliopistolakia perusteltiin sillä, että siten yliopistot vapautuisivat ahtaasta valtiosidoksesta. Mutta yliopistojen rahoitusta sidottiin laissa siihen, miten ne onnistuvat saamaan yritysrahaa. Eli valtiosidos on huono juttu, yrityssidos kannatettava. Mitä muuta se on kuin uusliberalismia ja nimenomaan vielä uusliberalismin mahtavimpia lippulaivoja Suomessa.

Suuntausta maksulliseen koulutukseen kaikilla asteilla on vastustettava joka tasolla.

**

Lehdessä, Turkkarissa siis, oli juttu siitä oliko nyt eilen vai tänään, että osa talousvaikeuksissa olevista sikatilallisista suunnittelee ryhtyvänsä turkistarhaajiksi. No huhhuh...Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto on jutun mukaan oikein kiertänyt markkinoimassa alaa, myös kanalaoiden omistajia on kosiskeltu uudelle alalle.

Mielenkiintoinen vastaisku ensi keväänä eduskuntaan tulevalle kansalaisaloitteelle turkistarhauksen kieltämiseksi, toden totta. Ja varsin tehokas; artikkelin mukaan vanhoja sikaloita on jo osin alettukin muuttaa minkkihalleiksi. Minkkihalli on varsin osuva termi. Tehtaista ja tuotantohalleista tässä on enemmän tai vähemmän kyse. Minusta vain on niin, että yli 60 000 suomalaisen mielipide tulisi joka taholla ottaa vakavasti eikä pyrkiä horjuttamaan heidän päämääräänsä.

lauantai 24. marraskuuta 2012

Talvivaaran katastrofikaivos päätettiin keskiviikkona avata uudelleen. Järjen ääni oli kuin olikin kuulunut hetken aikaa, mutta keskiviikkona se siis IHAN viimeistään vaimeni täysin. Kaivoksen avaaminen tapahtuneen jälkeen ja siis yhä jatkuessa, on käsittämätön ja edesvastuuton teko. Tai no tietenkin hyvinkin käsitettävissä taloudelliselta kannalta katsoen. Ja myöskin tieteelliseltä, ainakin jos jakaa professori Esko Valtaojan käsityksen asiasta

http://www.ts.fi/mielipiteet/kolumnit/416384/Arktista+hysteriaa

Hänen ajatuksensa aiheesta täyttävät mielestäni varsin ansiokkaasti ns. tieteisuskon tunnusmerkit. Ja toki arvon professori taitaa myöskin uskoa, että kun uraani liukenee ympäristöön Suomessa, se on valtavan paljon puhtaampaa ja vaarattomampaa kuin jos sama määrä uraania vuotaisi vaikka Venäjällä. Koska niinhän se tosiaan on että kaikki suomalaiset teollisuuslaitokset ja -raaka-aineet ovat jo lähtökohtaisesti huomattavan paljon parempia kuin mitkä tahansa ulkomaiset verrokit. Tietenkin, koska ne ovat sentään suomalaisia.

Valtaoja puhuu kolumnissaan halveksien hyväuskoisten hölmöjen mielenosoituksista ja on nostanut esiin paikallisten asukkaiden kommentteja, jotka tottakai sopivat kolumnin tyyliin. Kuulemma nyt on kyse "pikku porukan vaahtoamisesta". Minusta Säteilyturvakeskus kyllä edustaa varsin vaikutusvaltaista tahoa, joka on kertonut uraanin voivan vaikuttaa kaivoksen ympäristöön vielä vuosia

http://www.nelonen.fi/uutiset/vaalit11/video/nelosen-uutiset-stuk-talvivaarasta-voi-liueta-uraania-viel%C3%A4-vuosia

Tähän nähden on erikoista, että Valtaoja toteaa ykskantaan, ettei pysyviä vaurioita kaivosalueen ulkopuolella ole. Kun uraanin tiedetään varastoituvan vesistöjen pohjasedimentteihin ja metallipitoisen veden aiheuttavan mm. kalakuolemia.

Talvivaarasta on otettu myöskin näytteitä. Ei ole kovinkaan yllättävää, etteivät ympäristöjärjestöt jaa niidenkään perusteella Valtaojan kantaa Talvivaaran onnettomuuden mittasuhteiden liioitteluun. Tiedotusvälineet kun ovat professorin mukaan vastuussa toistaiseksi suurimmasta saastekuormituksesta Kainuun luonnolle, ei suinkaan esimerkiksi piittaamattomuus. Täysin luokatonta ja ylimielistä kommentointia ja mikäli kyseessä on huumorinlaji, tunnustan että oma huumorintajuni ei tällaiseen tässä tilanteessa riitä.

http://www.sll.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2012/talvivaaran-kaivosvetta-vuotaa-nyt-myos-itaan

http://www.greenpeace.org/finland/fi/media/lehdistotiedotteet/Greenpeace-julkistaa-Talvivaarasta-otettujen-naytteiden-tulokset/

Sen verran vielä puutun kolumniin, että Valtaoja tuo siinä esiin työllisyysaspektin. Hän kysyy, pitäisikö ihmisten pelkojen takia sulkea 1500 ihmistä työllistävä kaivos. Haluan avata tämän siksikin, koska tässä päästään yhteen vaalien aikaan esiinnostamistani teemoista. Ympäristöystävällisyys ja työllisyys asetetaan liian usein, nytkin vastakkain. Jo Talvivaaraa rakennettaessa kaivostoiminnan aloittamista perusteltiin sen  työllistävällä vaikutuksella ja nyt Talvivaarassa työskentelevien ihmisten ainoa työllistymisvaihtoehto on professorin logiikan mukaan Talvivaara. Jos näin olisi ajateltu Nokialta poispotkittujen kohdalla, miltä työttömyysluvut nyt näyttäisivätkään...

Mitä tulee uraaninlouhintaan sinänsä, tämä kaikki, myös kaivoksen padon vuodon jatkuminen

http://yle.fi/uutiset/kortelammen_padon_vuoto_ennallaan/6389201

kertoo minusta laajassa katsannossa siitä, mihin Suomen on oltava valmis hyödyntäessään ydinenergiaa.  Kun käytämme ydinvoimaa, meidän on hyväksyttävä sen kaikki tuotantovaiheet ja niiden riskit myös omalla maaperällämme. Kenties Talvivaaran pelottavuus ja vaikuttavuus perustuu osin juuri tähän; toiminnan paljastuminen koko kauheudessaan on tullut shokkina suomalaisille, onhan meille niin kauan suitsutettu ydinvoimaa ja uraania suhteellisen puhtaana vaihtoehtona fossiilisille polttoaineille. Totuutta on vaikea hyväksyä. Olen tästä kirjoittanut aiemminkin, mutta todella, todella toivon että Talvivaaran opetus oikeasti sisäistettäisiin, ei vain opeteltaisi ulkoa.
lauantai 17. marraskuuta 2012

Jälleen on paljastunut uusi perhesurma, tällä kertaa Alavudella. Julkisuudessa nämä luetaan edelleen ennen muuta yksittäistapauksiksi. Toisin sanoen vastuu sälytetään yksilölle eikä huomiota kiinnitetä sinne minne pitäisi; kyllä tällä tavoin toistuva, näin äärimmäisiä ilmenemismuotoja saava ahdistus juontaa juurensa yhteiskunnan rakenteista. Emme huolehdi ihmisistä tarpeeksi, pitkälti vallalla olevan oman onnensa seppä-ajattelun seurauksena ja se ajaa epätoivoisiin ratkaisuihin.

Kun vaikka julkisen sektorin kaikille avoimia mielenterveyspalveluja on supistettu jo parikymmentä vuotta, on selvää ettei monenkaan tila kestä usean kuukauden jonottamista. Minusta meidän tulee yhteiskuntana turvata kaikkien tarvitsevien nopea ja vaivaton hoitoonpääsy. Ennaltaehkäisevä työ on äärimmäisen tärkeää; julkisten terveys- ja sosiaalipalvelujen rahoituksen palauttaminen ja turvaaminen,  lisähenkilökunnan palkkaaminen esimerkiksi on kaikkein kiireellisimpiä toimenpiteitä.

Pienet opetusryhmät päiväkodeissa ja kouluissa, koulukuraattorit ja uraputkivanhempien aika omalle lapselleen ovat nykyään tiukassa ja tulokset näkyvät. Tässä on pitkin matkaa toteutettu typerää ja lyhytnäköistä säästämistä josta oireilu tulkitaan yksittäistapauksiksi. Eihän siinä ole logiikan hiventäkään. Paitsi oikeiston näkökulmasta; kun jokainen on viime kädessä yksin vastuussa omasta elämästään, ei häntä pidä tukea vaan "kannustaa". Niinpä niin. Kannustuksen tulokset ovatkin nyt kaikkien nähtävillä eriarvoisuuden ja ihmisten pahan olon lisääntymisenä.

**

Ja Turkukin vaan jatkaa maanista rakentamislinjaansa ja rakentaa kirjastosiltoja kun olisi ihan oikeasti valtavan paljon kiireellisempiä menoeriä kuten vaikka opetusryhmien pienentäminen, opettajien määräaikaisuuksien ketjuttamisen lopettaminen ja näin pysyvyyden vahvistaminen oppilaiden elämässä; homekoulujen korjaaminen, todellakin se uusien virkojen perustaminen terveys- ja sosiaalitoimeen, vanhustenhoito kokonaisuudessaan...Apua, listaa voisi jatkaa loputtomiin.

**

Tällainen juttu osui silmään:

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/415668/Hinta+ajaa+paastojen+ohi+autoa+ostettaessa

Tästä ei mielestäni kannata syyttää kuluttajia, osoitan sormella jälleen rakenteita. Ja aiheesta. Jos valtio tukisi ympäristöystävällistä autonrakennustekniikkaa, sen hinta putoaisi ja ekologisemmat autot olisivat kaikkien ostajien saatavilla. Ympäristöystävällisyys on nykyään autossa, karrikoiden, hieno lisävaruste, kun sen pitäisi olla tärkein ostoperuste. Valtion on mielestäni viipymättä herättävä ja reagoitava näihin kysymyksiin niiden vaatimalla painoarvolla.perjantai 16. marraskuuta 2012

Ihan loistavaa on ollut huomata, miten kasvisruoan tarjonta on Unicalla parantunut. Sehän on jopa eri universumista kuin 2010, jolloin edellisen kerran Turun opiskelijaruokaloissa itse asioin. Silloin Bryggessä oli grilliruoan(!) erikoisruokala ja kasvisvaihtoehdon valitsevilla oli tunne, että saavat parempaa palvelua Kasviskeitaalla tai ÅA:n paikoissa.

Tänä syksynä on tosiaan ollut hienoa huomata, että Bryggessä on todella hyvänmakuista kasvisruokaa tarjoava opiskelijaravintola, joka ei nyrpistä nenäänsä vegaaneillekaan; enää ei tarvitse vegaaniannosta anoa tiskin takaa. Aivan mahtavaa on nähdä kauramaitopurkkikin juomien joukossa. Tällaista osaa nykyään arvostaa. Muistan kun ravintolavaliokunta-aikoina perustelin kasvisruoan laadun parantamista ja valikoiman parantamista myös sillä, että siten pärjäisimme kilpailijoille ja saisimme varoja kerättyä TYYn suuntaan!!!! Kasvissyöjiä oikein ajettiin tuolloin kilpailijoiden syliin heikolla kasvisruoan tasolla. Kyllä minä tästä nykyhetkestäkin valittamista löydän; Brygge menee ihan liian aikaisin kiinni.

TYYssä on kuitenkin tehty selkeästi todella paljon työtä kasviruoan eteen, kiitos toimijoille! Jos en ihan väärin huomannut, huomenna on Bryggessä oma lauantaibrunssi. Pitää ehdottomasti kokeilla :) Muistaakseni näin mainoksen Bryggessä, mutta netistä en tietoa löytänyt. Ainoastaan Assarin brunssi mainittiin mutta jos hakee kasvisbrunssia niin...äh. Tietenkin olisi järkevää markkinoida Bryggen brunssia, siten mahdollisimman moni huomaisi sen ja brunssin jatkuminen taattaisiin sen hyvällä tuotolla :) Taidan itse olla kannattamassa toimintaa heti huomenna...
Tähän mennessä Stop Talvivaara-liikkeen keskiviikkoinen mielenosoitus Helsingissä
ei ole poikinut todellisia toimia kaivoksen pysäyttämiseksi. Ei kyllä yllätä yhtään. Eihän esim 13.3. 2009 Hesassa, mustana perjantaina järjestetty valtakunnallinen suurmielenosoitus yliopistolakia vastaan oikeastaan muuta saanut aikaan kuin osallistujille tunteen että olivat tehneet itse parhaansa (Turustakin lähti peräti yksi bussillinen opiskelijoita ja yksi yliopistojen henkilökuntaa, jee). No joo, tässä on väkisinkin kyynistynyt.

Tänään saimme kyllä lukea Turkkaristakin Talvivaaran toimitusjohtajan puhjenneen kyyneliin pyydellen anteeksi tuhoja. Ihan loistojuttu että on sentään paha mieli hirvittävän ympäristökatastrofin räjähdettyä, mutta konkreettiset toimet jäävät kaiken aikaa uupumaan. Ihmiset voivat onneksi vaikuttaa itsekin; voi allekirjoittaa adressin esim täällä

http://www.adressit.com/vesistojen_puolesta_-_stop_talvivaara

ja Greenpeacen sivuilla voi myös vaikuttaa tähänkin asiaan

http://www.greenpeace.org/finland/fi/kampanjat/myrkyt/talvivaara/

Joko tämän myötä Suomessakin ymmärrettäisiin ydinenergian todelliset kasvot...

**

Ja sitten muutama rivi yliopistolain eräästä seurauksesta. Muiden kun EK:n tukeman Aalto-yliopiston määrärahoja vähennetään koko ajan. Åbo akademi on lopettamassa sukupuolentutkimuksen oppiaineen. Sitähän ovat Turun yliopistonkin opiskelijat voineet opiskella, ja kurssit ovat tuoneetkin hyvän lisän suomenkielisen yliopiston kurssitarjontaan. Nyt sitten leikkuri on kohdistumassa, ei kovinkaan yllättävästi, tähän yhteiskuntakriittiseen ja analyyttiseen oppiaineeseen. Ei suinkaan vaikka luonnontieteelliseen tai tekniseen koulutukseen.

Tässä aiheesta Turkkarissa kirjoitettu mielipidekirjoitus

http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/414387/Sukupuolentutkimusta+ei+voi+++korvata+mikaan+muu+oppiaine

Kun aikoinaan naistutkimuksen nimi muuttui sukupuolentutkimukseksi, tunnelmani olivat ristiriitaiset. Vaikutti jossain määrin siltä että naistutkimuksen feminismisidosta haluttiin heikentää (joistain hallinnollisista syistä). Naistutkimuksen opinnoissa käsiteltiin mielestäni jo ennen nimenmuutosta sukupuolta monipuolisesti. Tietenkin näkökulmani on feministin näkökulma, mutta en todellakaan vieläkään ole ymmärtänyt tarvetta nimenmuutokselle. Ja nyt sitten oppiainetta ja kurssitarjontaa kaikkineen ollaan ajamassa alas.

Yhteiskunnassa tarvittaisiin paljon nykyistä enemmän nimenomaan naistutkimuksellista näkökulmaa. Tämä tulee nopeasti mieleen, kun seuraa miltei mitä tahansa keskustelua missä tahansa. Esimerkiksi jenkkien presidentinvaalien yhteydessä tuli ilmi eräiden naispuolisten republikaanien mielipiteitä, jotka osoittivat feministisen perspektiivin huutavaa pulaa. Ja jonkin muunkin totaalista puuttumista.

Kuten vaikka se, että "äänioikeuden myöntäminen naisille on pahin virhe, mitä Yhdysvallat on koskaan tehnyt" tai " miesten tulee suojella naisia äänestämään pääsyltä, koska naiset äänestävät tunteella". Niin, mitähän noihin voi sanoa. Miehethän eivät koskaan äänestä tunteella tai vaikka ulkonäön perusteella. Eivätpä tietenkään.

Niin. Minä olen feministi. "Olen feministi, mutta" -keskustelunavaukset ärsyttävät. Tulee mieleen Caitlin Moranin vastaus feminismiään epäröiville naisille: "Mikä osuus naisten vapautusliikkeestä ei oikein toimi? Onko se naisten äänioikeus?" Amerikkalaisten republikaaninaisten keskuudessa tuo voisi ollakin varsin osuva analyysi. Tiesin senkin, että on varsin rohkeaa esitellä itsensä kunnallisvaaleissa feministiehdokkaana. Kertoo sinänsä toki riittävästi maailmasta, että sellainen on jotenkin erityisen rohkea veto. Ei sen pitäisi olla. Minulle se oli ainoa oikea vaihtoehto.

torstai 15. marraskuuta 2012

Pakko vielä puuttua Schubakiin. Vaikka aloinkin kavereiden kanssa jutellessa kyseenalaistaa entistä enemmän, että mitä todellista hyötyä tämän aiheen puinnista vielä on, tajusin lopulta olleeni aiemmin turhan kiltti, ajatukset ovat jalostuneet viime postauksesta.

Olen huomannut, että "heikompi aines" -kommentista on muotoutumassa ns. lentävä lause. Jos itse käytän tätä, mainostanko Schubakia ja hänen laillaan ajattelevia...Päädyin siihen, että sittenkin jatkan aiheen puintia. Tuskin on missään kohtaa pelkoa siitä, että linjaani epäiltäisiin hänenlaisiaan myötäileväksi.

Päinvastoin, viime aikojen uutisointia seuratessa on tullut mieleen, että kaikki puheet siitä, että Suomessa olisi leimaava ja nihkeä suhtautuminen heikompaan ainekseen, ovat tuulesta temmattuja. Kokoomusnuorille ja heidän ajatuksilleen tunnutaan sitä vastoin antavan todella paljon palstatilaa eri medioissa. Hesarikin kuului vähän aikaa sitten oikein eritelleen kokoomusnuorten ideologiaa eikä lainkaan tuomitsevaan sävyyn. Pitääpä siis nostaa hattua Suomen medialle. Heikompaa ainesta oikein tungetaan eetteriin. Jes.

Mitä Schubakiin tulee, hänhän on eronnut nyt veepeejiin tehtävästä. Pakon edessä ja liian myöhään mielestäni, mutta kuitenkin. Eriskummalliseksi osin erotiedotteen tekee se, että hän siinä asemoi kohteluaan raamatullisin vertauskuvin. "Enkä etenkään eroa sen takia, että jotkut Juudakset, joita luulinj ystävikseni, muutamasta hopearahasta ovat ristiinnaulinneet minut".

On siis ilman muuta selvää, ettei hänellä ole kapasiteettia ymmärtää oman toimintansa seurauksia ja kantaa siitä vastuuta. Mutta eikö se olekin heikomman aineksen ominaispiirteitä. Sen lisäksi on syytä kyseenalaistaa Schubakin ja hänen laillaan ajattelevien edellytykset vanhemmuuteen. Pelottava ja ajankohtainen ajatus, että tällainen ajatusmaailma yleistyisi...

**

Tämän päivän Turun Sanomissa oli energiapoliittisesti erittäin ikävä uutinen. Sateinen kesä ja poukkoilevat tukipäätökset ovat vaikuttamassa siihen, että tulevana talvena voimalaitoksissa palaa entistä enemmän kivihiiltä koska turvetta saatiin vain puolet tavoitteesta.

Minusta tällaiset tilanteet pitää estää jo etukäteen jatkossa. Artikkeli lupaakin parempaa tulevaisuudessa, suurimmat yksittäiset investoinnit ovat suunnitteilla biodieseliin. Mikäli biodieselin raaka-aine saadaan aidosti kesävästä lähteestä eikä vaikka palmuöljystä, taäma suuntaus on kannatettava.

Mieltäni lämmittää erityisesti tuulivoimaloiden rakennusinvestointien osuuden kasvu 4-5 miljardiin euroon. Uusiutuva energia tuleekin Suomessa viipymättä saattaa sille tasolle, ettei fossiilisiin polttoaineisiin enää tarvitsisi turvautua. Mikäli täällä olisi oivallettu uusiutuvan energian potentiaali jo paljon aiemmin, ei tänäkään talvena olisi perusteita kivihiilen osuuden kasvattamiselle.

**

Eilen alettiin sitten kerätä turkistarhauksen kieltoa koskeva kansalaisaloite pois keräyspisteistä. Olin itse vähän auttamassa myös; avustin nyt syksyllä pikkuisen Animalian Turun osastoa varmistamalla lomakkeiden riittävyyttä Varissuon ja Lausteen kirjastoissa. Se oli mukavaa, ja ihan mahtavaa on lukea uutisia siitä, miten yli 60 000 suomalaista on antanut tukensa aloitteelle :)

Se menee eduskunnan käsittelyyn keväällä, ja minusta eduskunnan on pakko kuunnella 60 000 äänioikeutetun mielipidettä. Turkistarhaus on ihan mahdollista saattaa historiaan :) Haluan omalta osaltani kiittää joka ainoaa allekirjoittajaa, ja olen hurjan iloinen ollessani yksi kymmenistä tuhansista tukijoista. Työllämme on jo nyt tarkoitus, kun tiedämme tehneemme oman osamme :) Tällaista todellisuutta ei enää eläimille tarvitaTunnen onneksi fiksuja ihmisiä, ja eräänkin kanssa jutellessa totesimme, että nyt tietenkin moni älähtää ja parkuu elinkeinonsa puolesta. Aikoinaan myös orjien rahtaaminen hirvittävissä oloissa Yhdysvaltoihin toi leivän pöytään monille ihmisille. Eli: aivan mahtavaa että meitä turkistarhauksen kieltäjiä on näin paljon :) Yhteistyö on voimaa!!!!

maanantai 5. marraskuuta 2012

Uusiutuvan energian laajamittaisemman käyttöönoton puolesta puhuu omalla kiistämättömällä tavallaan myös Talvivaaran katastofi täällä kotiSuomessa. Nikkeli-monimetalli-uraanikaivoksen jätelietteen tuhot pahenevat koko ajan, nyt liete on jo pitempään valunut ympäristön järviin. Ja sitä kautta todella laajalle.
 
Ydinvoimaa ja uraaninkaivuuta sinänsä perustellaan usein suhteellisen puhtaana energiana. Nyt Suomessakin ehkä aiempaa paremmin tiedostetaan uraanin riskit...On helppoa luottaa uraanin puhtauteen, kun sen louhinnan riskit on ulkoistettu Suomesta pois, Kanadan intiaanireservaatteihin, sekä Nigerian ja Australian syrjäseuduille.

Minusta tämä onnettomuus kertoo myös siitä, ettei suomalaisen teollisuuden vankkumattomalle uskolle täkäläisellä maaperällä sijaitsevien erinäisten teollisuusrakennelmien uskomattoman loistavasta kestävyydestä sitten kuitenkaan ole perusteita. Kuvaavaa on alla olevan jutun alaotsikon teksti:

Kaatopaikkarakentamisen asiantuntija pohtisi, pitäisikö kaivosten jätevesialtaille olla valtakunnalliset vaatimukset.


http://yle.fi/uutiset/asiantuntija_talvivaaran_vuotoaltaasta_en_suunnittelisi_sellaista_rakennetta/6364566

Eli aika haphasarditoiminnalta vaikuttaa. Nyt on viipymättä tehtävä kaikki mahdollinen tuhojen korjaamiseksi.

**

Tänään on kuitenkin tullut myös vahvistus STXn uudelle laivatilaukselle, joka turvaa Turun telakan työllisyyttä aina vuoteen 2015 asti:

http://yle.fi/uutiset/stx_sai_laivatilauksen_turkuun/6364148

Mahtava juttu, ja erityisen iloinen olen siitä, että alukseen on tulossa ympäristöystävällistä tekniikkaa. Turun telakalla voitaisiinkin aiempaa huomattavasti enemmän profiloitua uuden, ekologisemman laivanrakennustekniikan edelläkävijänä.

Onneksi positiivisiakin asioita löytyy! Nyt kun vielä jenkkien presidentinvaalien tulos olisi toivottu...Huhhuh.
Olen tässä viettänyt niinsanottua nettilomaa, en ole lukenut sähköposteja enkä edes uutisia seurannut sähköisesti ainakaan kovinkaan aktiivisesti viime keskiviikon jälkeen. Lomailua edesauttaa se, ettei mulla ole kotona juuri nyt nettiä käytössä. Ja kas, johan on sattunut ja tapahtunut tällä välin. Aloitetaan vaikka kokoomusnuorten varapeejiin (ainakin kait vielä tällä hetkellä) Saul Schubakin lapsilisäkommenteista.

Tästähän on uutisoitu Ylessä ja Kansan Uutisissa ja Turun Sanomissa ainakin ja ties missä muualla. Schubak on myöhemmin tänä iltana ihan telkkarissakin. Mielestäni on tarpeetonta, että hän saa tälla tavalla julkisuutta. Miksiköhän hänelle nyt annetaan eetteriaikaa. Hänhän on jo ehtinyt puolustella kommenttejaan harkitsemattomiksi ja syyttänyt perussuomalaisia mustamaalauksesta...Kyllä saakin selitellä, jos haluaa saada tehdyn tekemättömäksi. Tässäpä sitaatti vielä:
 Viime bloggauksessa mainitsin siitä, miten yhteiskuntamme muistuttaa monessakin mielessä sitä Suomea, jossa elimme satakunta vuotta sitten. Tuolloinhan ajettiin mm. köyhän kansanosan pakkosterilointeja. Ja toteutettiin myös...
- Lähtökohta on se, että jos hankkii lapsia, heitä pitää pystyä elättämään, Schubak perustelee kantaansa. Tämähän on täsmälleen samaa retoriikkaa, jota aikoinaan käytettiin sterilointikeskustelun puolustukseksi.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Annika Lapintie totesi viikonvaihteessa, ettei maan suurimman puolueen nuorisojärjestön johtajan mielipide voi olla täysin yksityisajattelua. Olen itse järkyttynyt mutten yllättynyt Schubakin puheista. Tottakai toivoisi, että kokoomusnuortenkin johdossa olisi harkintakykyisiä ja empaattisia, ajattelevia ihmisiä mutta se taitaa olla liikaa vaadittu.

No rehellisyyden nimissä kyllähän Schubakin puheista on laajassa mitassa nyt sanouduttu irti, ovatpa eräät kokoomuskansanedustajat vaatineet hänen eroaankin. Mitkään jälkikäteen tehdyt toimet eivät kuitenkaan pelasta kuviota enää. Ja johtopäätös säilyy. Yhteiskuntamme on kova ja sairas, kun tällaista ajattelua yleensä esiintyy ja vielä palkitaan lisäjulkisuudella. Ja kun tietää, ettei tässä suhteessa ole tarpeeksi muuttunut sadassakaan vuodessa, iskee tietty toivottomuus. Mutta vain hetkeksi.

**

Minusta myös se, mitä Sandy-hirmumyrsky on saanut Yhdysvalloissa aikaan, kertoo karua kieltään ilmastonmuutoksen etenmisestä ja pakottaa kiireellisiin toimiin sen hillitsemiseksi.Tässä muutama kuva Sandyn jäljiltä jenkkien itärannikolta. Tiet tulvivat ja sähköt olivat poikki tuhansilta...
Kun tietää miten herkkiä yhteiskunnat ovat sähkökatkoksille, ilmastonmuutoksen seuraukset tulevat entistä konkreettisimmiksi. Ja suorastaan pelottaa lukea, miten sikäläiset ydinvoimalat ovat seisokissa. Amerikkalaisviranomaiset tietenkin vakuuttavat, ettei vaaraa ole. Mutta kun tietää miten tällainen vakuuttelu kuuluu viranomaisten rooliin, en ole enää lainkaan vakuuttunut.

Varsinkaan kun vaikka Japanin Fukushiman kohdalla viranomaiset tyynnyttelivät yleistä mielialaa minä ehtivät, mutta Greenpeacen tutkimukset Japanin aluevesiltä osoittivat, miten meri oli radioaktiivisuuden saastuttama...Ja tiedämme, miten onnettomuuden laskeuma saastutti sikäläiset elintarvikkeet. Onnettomuuden laskeuma ei katsonut maantieteellisiä rajoja. Kyllä mielestäni on niin, että myös ilmastonmuutos pakottaa meidät miettimään energiaratkaisumme ihan uudelleen. Ei ydinvoimaan voi enää mitenkään tukeutua.