perjantai 28. helmikuuta 2014

Turun Sanomilla oli samaan aikaan julkaisulistalla kaksi uutista Vasemmistoliittoon liittyen. Ensimmäinen koski turkulaisyhdistys Tuikun aloitetta puheenjohtaja Arhinmäen vaihtamiseksi mm. tämän alkoholinkäytön perusteella, toinen oli alta löytyvä Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton ekologiaohjelmaryhmän kannanotto lukion opetussuunnitelmauudistuksen palauttamisesta valmisteluun. Kummasta mahdettiin juttu lopulta tehdä. Ensimmäisestä luonnollisesti.

Ensinnäkin on vaikea ymmärtää miksi nähdäkseni ihan tavallinen viihteellevaihtaminen nostatti moiset otsikot. Ihan kuin suomalainen poliitikko tai ihminen ylipäätään siemailisi miestä väkevämpää jääkiekko-ottelun yhteydessä aivan ensimmäistä kertaa. Ihan oikeasti! Toisekseen minun ei pitäisi enää yllättyä median puolueellisuudesta mutta silti se yllättää.

Iltapäivälehtien tyyli nyt toki on mitä on, ainahan ne pyrkivät tarjoamaan leipää ja sirkushuveja kansalle silloin kun olisi todellisia yhteiskunnallisia kysymyksiä joihin puuttua. Nythän ei esimerkiksi ole mitään valtavan tärkeitä ajankohtaisia asioita, jotka pitäisi nostaa julkiseen keskusteluun. Vaikka tuo opetussuunnitelmauudistus ei tietenkään ole tärkeä aihe, eikä tietenkään myöskään kuntien pakkoliitokset. Tai keskustelu tasa-arvoisen avioliittolain jatkosta eduskunnassa.

Viimeksimainittu toki muiden ohella on erittäin ajankohtainen asia, Lakialoite jatkaa taivaltaan eduskunnan lakivaliokunnassa. Jännäksi menee, vuosi sittenhän homma oli lopulta kiinni yhdestä valiokunnan jäsenestä. Tällä kertaa en kyllä tiedä miten homma menee. Suomi on hirvittävän konservatiivinen maa ja voi olla että tämäkin uudistus torpataan vielä. Mutta kulttuuriset muutokset ovat aina hitaita.

Eduskunnan lähetekeskustelussa viikko sitten kuultiin taas niitä vanhoja tuttuja argumentteja siitä, miten "lapset tarvitsevat isän ja äidin". Tekisi mieli kysyä näiltä kansanedustajilta, puoltavatko he lapsen oikeutta molempiin vanhempiinsa myös perheväkivallasta kärsivässä perheessä, tai jos kyse on vielä pahemmasta. Koska Suomessakin tajutaan, ettei heterous tee kenestäkään parasta vanhempaa lapselle.


keskiviikko 26. helmikuuta 2014

Tässä alla kynäilemäni ohjelmaryhmän kannanotto lukion opetussuunnitelmauudistuksesta. Lähti tänään medialle, saapi tosiaan nähdä missä menee läpi.


*****


Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton ekologiaohjelmaryhmä: Lukion opetussuunnitelmauudistus palautettava valmisteluun!


Suomalaista lukiokoulutusta ollaan uudistamassa rajulla kädellä vuonna 2016. Opetussuunnitelmauudistuksessa ollaan lisäämässä valinnaisuutta, reaaliaineista vain uskonto ja terveystieto säilyisivät pakollisina. Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton ekologiaohjelmaryhmä katsoo, että uudistuksen tavoitteena on valjastaa koulutus palvelemaan lyhytnäköisesti elinkeinoelämän tarpeita. 

Kun nuori valitsee opiskeltavia aineita lukiossa, voimakas valinnaisuus työntää hänet täysin kulloisenkin työvoimapoliittisen suhdanteen armoille. Nuori ja hänen perheensä luonnollisesti valitsee aineet, joiden kautta työllistyminen sillä hetkellä näyttää suhdanteiden valossa todennäköisimmältä. Suhdanteille ominaista on kuitenkin jatkuva muutos, ja koulutuksen tulisi luoda yhteiskuntaan pysyvyyttä ja rakenteita, joiden kautta muutosta voidaan objektiivisesti tarkastella ja kansalaisuutta kehittää.

Valinnaisuuden lisäys tarkoittaisi mm. historian, yhteiskuntaopin, filosofian, biologian ja maantiedon opetuksen vähentymistä. Näiden aineiden opetusta pitäisi päinvastoin lisätä. Muuten koulutetaan ihmisistä näköalattomia suorittajia, jotka ilman kokonaisvaltaista ymmärrystä ihmisyhteisöjen ja luonnon historiasta eivät myöskään osaa kuvitella tulevaisuutta. 

Tällainen koulutus on kestämätöntä ja epärealistista. Se palvelee vain elinkeinoelämän intressejä eikä yhteiskuntaa kokonaisuutena. Laaja-alainen yleissivistys on välttämätöntä kansalaisena toimimiseen, yhteiskunnassa tarvitaan pysähtymistä ja analyyttista ajattelua, jota esim. juuri historia ja yhteiskuntaoppi sekä filosofia rakentavat.

Ohjelmaryhmä edellyttää, että uudistuksessa huomioitaisiin myös työllisyysnäkökulma; mihin esimerkiksi nyt koulutettavat historian ja biologian opettajat työllistyvät jos ko. aineet jäisivät vapaaehtoisiksi valinnoiksi. Opetusryhmäkokojen pienentäminen sinänsä on sekä kestävää työllisyys- että koulutuspolitiikkaa; yksi opettaja ei ehdi tukea kestävää kehitystä turvaavien kokonaisuuksien sisäistämistä suurissa massaluokissa.

Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton ekologiaohjelmaryhmä painottaa, että ilmastonmuutoksen kiihtyvä eteneminen on uhka meille kaikille. Opetussuunnitelmauudistus on koulutuspoliittinen keino priorisoida talouskasvua ilmastonmuutoksen kustannuksella tilanteessa, jossa päinvastoin tulisi koulutuksen avulla voimistaa ihmisten tietoisuutta ilmastonmuutosta kiihdyttävistä rakenteista ja omien valintojen merkityksestä kestävän kehityksen turvaamisessa.  

Ohjelmaryhmä toteaa, ettei koulutuksen ainoa päämäärä saa olla opetussuunnitelmauudistuksella tavoiteltu lyhyen tähtäimen markkinaimpulsseihin vastaaminen ja talouskasvun turvaaminen. Vaadimme opetussuunnitelmauudistuksesta laajaa julkista keskustelua ja sen palauttamista uuteen valmisteluun, jossa yleissivistävät, tasa-arvoa ylläpitävät sekä kestävää kehitystä palvelevat aineet saavat lisätunteja. 

keskiviikko 12. helmikuuta 2014

Lueskelin tuossa erään asiantuntijan haastattelua, jossa hän kommentoi lauhaa talvea tyyliin: "Mikäs siinä jos kevät tulisi jo nyt, olisihan se ihan mukavaa". Pakko myöntää etten osaa olla yhtä lunkisti. Kun vaikka katsoo alla olevia Paloheimon ja Härkösen alustusten muistiinpanoja niin saa nopeasti aika erilaisen kuvan lämpimän talven syistä.

Samassa jutussa pohdittiin mitä etuja yhä aikaisemmin tulevasta keväästä on, peltotöiden aikaistuminen nähtiin  yksinomaan positiivisena seurauksena. Tämä on toki sekä oireellista että tyypillistä. Kun katsoo yleisemmällä tasolla tapaa, jolla media kertoo ilmastonmuutoksen etenemisestä, törmää jatkuvasti samaan viestiin: miten muutoksesta hyötyy konkreettisella tasolla. Tulee mieleen hakematta eräskin juttu, joka käsitteli mansikanviljelyn kasvavia mahdollisuuksia Grönlannissa.

Minusta tämä on medialta vaarallinen mutta samalla looginen lähestymistapa. Yhteiskuntarauhan ylläpitäminen nähdään niin tärkeäksi, että jätetään kertomatta mitä todella tulee tapahtumaan. Laajamittainen ilmastopakolaisuus, ruoan hinnannousu liian kalliiksi (tämä on toki nähtävissä jo nyt), elämänedellytysten murtuminen sillä tasolla minkä me tunnemme.

Ja samaan aikaan kun elämämme ehdot ovat murtumassa, teleyritys mainostaa yrittäjille mahdollisuutta vaihtaa vanha laitteistonsa uusimpiin älypuhelimiin. Kun meidän pitäisi oppia näkemään kulutusliturgian taakse ja kyseenalaistaa tarve aina uusimoien härpäkkeiden omistamiseen. Eikä turkulainenkaan yhdyskuntasuunnittelu todella tähtää yksityisautoilun vähentämiseen. Mitenpä tähtäisi kun virkamiehistössä esiintyy näkemyksiä siitä miten lapset pyöräilevät ja aikuiset ajavat autoa.

Saa nähdä paljonko huomisessa miekkarissa on väkeä, luulenpa että tämäkin miekkari jää osanottajamäärältään vaatimattomaksi. Mutta minähän se olenkin säälittävien miekkarien puolella, melkeinpä mitä säälittävämpi miekkari, minä olen sitä varmemmin paikalla!
Aina välillä muisti palailee pätkittäin, niin tälläkin kertaa. Kyllähän mä jo tätä ennen oisin voinu pistää nämä Vipun energiakeskustelun muistiinpanot tänne mutta kun...No, tässä tulee painavaa asiaa.

Ensin Harri Paloheimon, sitten Jehki Härkösen alustus.Tulevaisuuden energiaratkaisut –keskustelutilaisuus
Ravintola Koulun historianluokka 27.1.2014Harri Paloheimo: Suomi öljyn jälkeen-halvan öljyn loppu

-Öljyn polttaminen suuri energianlähde, muodostaa n. neljänneksen
-Suomen talouselämä rakennettu paljon öljyn varaan
-Öljy Suomessa kuluu liikenteeseen, 49% v. 2011
-Korkea öljyn hinta=polttoaineiden tuottaminen ravinnosta
-Korkea ruoan hinta=levottomuuksia ja nälänhätää
-Globaali BKT:n kasvu korreloinut öljyntuotannon kasvun kanssa kohtalaisen selkeästi
-Jos öljynhinta ousee. vähenevät muuhun kulutukseen käytettävissä olevat varat
-Liike-elämä varoittanut öljyn niukkuudesta ja hinnannoususta
-Öljytuotantohuippu jo saavutettu, lähteet ehtymässä
-Laskelmat öljyn riittämisestä perustuvat siihen, että 2015 löytyisi suuri määrä uutta öljyä
-Yleensä laskettu myöhemmin löytyvien lähteiden varaan
-Tuotanto siirtyy parhailta alueilta vaikeammille (arktinen alue) ja hinta nousee
-Öljyhuippu ensisijaisesti polttoainekriisi, pidemmällä aikavälillä energiakriisi jos ei onnistuta ennakoimaan
-Polttamalla tunnetut öljy- kaasu- ja hiilivarat päädymme nykytiedon valossa 4-6 asteen kohoamiseen maapallon lämpötilassa
-Jos öljyhuippu tulee hallitsemattomana, päädymme polttamaan yhä likaisempia korvikkeita yhä enemmän (vrt. Naantalin voimala)
-Talouskasvua ja ostovoimaa priorisoidaan ilmastonmuutoksen kustannuksella
-2 asteen tavoitteessa pysyminen edellyttää kivihiilen polttamisen lopettamista heti, ja öljyn ja maakaasun  käytön rajoittamista rajusti
-Rajoittaminen johtaisi laajaan talouskriisiin, sillä varannot jo pantattu
-IEA:n mukaan vuoden 2017 jälkeen kaikkien uusien tehtaiden ja rakennusten tulisi olla nollapäästöisiä, muuten infrastruktuuri lukitsee meidät liian korkealla päästöuralle


*********************Jehki Härkönen: Tulevaisuuden energiaratkaisut

-Olkiluoto 3 yli 7v myöhässä, ei enää varmaa valmistumispäivää, nelonen jäissä
-Hanhikivi 1 etenee vain Venäjän valtion tuella
-Naantalin 2017/2018 valmistuva voimalaitos polttaisi hiiltä 2040-luvulle saakka
-Hallituksen ilmastostrategiassa tavoite lopettaa hiilen poltto 2025
-Nyt toteutettavat investoinnit eivät vastaa strategioita
-Ydinvoiman korkea osuus tekee uusiutuvien lisäämisen hankalaksi
-Suurinvestoinnit ydin- ja hiilivoimaan jätettävä tekemättä
-Hajautettu uusiutuvan energian tuotanto mahdollistaa voittojen leviämisen suuromistajia laajemmalle
-Uuden energiainfrastruktuurin rakentaminen luo suuren määrän uusia työpaikkoja
-Metsäenergian lisäksi  uutta sähköä ja lämpöä enemmän tuulella, auringolla, maalämmöllä ja biokaasulla
-Suuremmat alkuinvestoinnit, mutta moninkertainen työllisyys
-Pitkällä aikavälillä halvempi ratkaisu, kun polttoaineiden ja päästöjen hinta nousee
-1000 kpl 4 MW tuuliturbiinia saa rakennettua tarvittaessa vaikka vuodessa
-Yhtä suuren ydinvoimalan rakentaminen kestää vuosikymmenen
-Tuuli- ja aurinkosähkön hinta sähköpörssissä ydinvoiman hintaa alempi

perjantai 7. helmikuuta 2014

Keskiviikkona juttelin tutun kanssa, joka aikoo ruveta tutkijaksi. Mahtavaa että ihmisillä on vielä näissä raameissa intoa akateemiseen uraan. Hän ei kuitenkaan pitänyt lomakerumbaa ongelmana, pääasia oli päästä tutkimaan asioita jotka ovat itselle läheisiä.

 Ja tämä sama argumentti on lukupiirimmekin kirjallisuuden ( ja maalaisjärjen) mukaan tärkeimpiä syitä ensinnäkin yliopistolain ja muiden vastaavien uudistusten läpimenoon ja toisaalta niiden pysyvyyteen.

Risto Rinteen ja kumppaneiden kirjan eräs tutkimustuloshan oli, että nuorimmat tutkijoista suhtautuvat uudistuksiin neutraalisti tai jopa positiivisesti. Kirjoittajat eivät pitäneet tätä ongelmana mutta minä pidän. Mitä edellytyksiä voi olla mahdollisuudelle keskittyä akateemiseen työhön kun aika menee siihen kuuluisaan lomakerumbaan eikä velvoitetta siihen siis kyseenalaisteta.

Täytyy kuitenkin sanoa että on väsyttävää haastaa vallitsevia käsityksiä koko ajan...No, lähden ensi torstaina Hesaan osoittamaan mieltä hallituksen pakkotyöesitystä vastaan. Miekkarin otsikkona on "Haluamme palkkatyötä, emme pakkotyötä". Alustavasti on kai tarkoitus lähteä yhdellä bussilla mutta laitoin itse viestiä myös ystävälleni Turun Seudun Työttömissä, toivon mukaan työttömät täyttäisivät miekkaribusseja enemmänkin.

Tänään lähden pelaamaan biljardia samaisen ystäväni kanssa. Pitäisi keretä enemmänkin pelaamaan mutta ainakaan minä en jaksa olla suunnitelmallinen vapaa-aikani suhteen.

torstai 6. helmikuuta 2014

Niin ja tosiaan, Vipun energiakeskustelu meni hyvin. Tässä linkkiä Vipun blogiin, josta löytyy kuviakin.

http://www.viherpunainen.net/

Paikalle oli varmasti Greenpeacen edustajan innoittamana tullut Vasemmistoliiton ydinvoimauskovaisia, haastamaan. Mutta saimme kuitenkin hyvän keskustelun aikaiseksi jonka lopputulemana oli se, että uusiutuvat energiaratkaisut ja energiansäästäminen ovat tulevaisuutta.

Harri Paloheimon ja Jehki Härkösen alustukset olivat tietenkin erinomaisia ja saimme niistä hyvää materiaalia myös ohjelmatyöryhmäämme. Niin, Varsinais-Suomen Vasemmistoliitto on perustanut ohjelmatyöryhmän kasaamaan ohjelmaa ympäristökysymysten ympärille keskittyen.

Olen ryhmässä puheenjohtajana ja työmme on lähtenyt ihan hyvään alkuun! Vasemmistoliitossa toimiessa ei aina ole ihan selvää, miten paljon puolueessa kuitenkin on kiinnostusta ja intoa tehdä työtä ympäristön ja samalla meidän kaikkien yhteisen tulevaisuuden hyväksi. Työryhmässä onneksi olemme valmiita tekemään paljon työtä näiden tavoitteiden eteen.


Edustajisto päätti TYYn lainakassapalvelusta luopumisesta tammikuun kokouksessaan
TYYn jäsenistön käytössä on ollut oma lainakassa, josta jokainen Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsen on pystynyt saamaan maksimissaan 200 euron pienen lainan tai maksimissaan 500 euron ison lainan. Lainat on myönnetty kahden takaajan omavelkaista takausta vastaan.
TYYn edustajisto päätti pitkällisen keskustelun jälkeen lakkauttaa opiskelijan lainakassapalvelun tammikuun kokouksessaan 29.1.2014. Perusteluissa lakkauttamiselle edustajisto painotti sitä, että palvelu ei enää vastannut alkuperäistä tarkoitustaan heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevien opiskelijoiden tukemiseksi tiukoilla lainaehdoillaan ja sitä että lainakassan käyttöaste oli jäsenistössä alhainen. Lainakassasta haettiin lainoja muutamia kertoja vuodessa.
Samassa kokouksessa edustajisto päätti kuitenkin hyväksyä ponnen, joka velvoittaa TYYn hallitusta selvittämään vaihtoehtoisia malleja vähävaraisten opiskelijoiden tukemiseksi lainakassan tilalle.

*****

Mun kiinnostus asiaan liittyy pitkälti siihen, että olin 2010 ylioppilaskunnan sääntötoimikunnassa Vihreän Vasemmiston eli ViVan edustajana ja ainoa, joka vastusti lainakassan ehtojen tiukentamista. Vaikka toimikunnassa oli vihreä ja demari. Minusta kyse oli lainakassan alasajosta, ja meille perusteltiin palvelun muutoksen syyksi väärinkäytöksiä, mutta näimme asiasta myös tilastoja eikä kyse minusta ollut mistään laajasta hyväksikäyttöaallosta. 

Päinvastoin, minusta vaikutti siltä, että lainakassapalvelun purkamisessa käytettiin samoja argumentteja mitä julkisessa keskustelussa sosiaaliturvan alasajosta yleensä, että kun sitä käytetään niin paljon väärin niin siinä nähdään perusteet sen saatavuuden vaikeuttamiselle. Ja kuitenkin väärinkäytöksiä on todella vähän siihen nähden, miten paljon sosiaaliturvaa jätetään hakematta.

Minusta oli niin, että ensin heikennetään ehtoja ja sitten vähäistä käyttöastetta käytetään perusteena alasajolle. 

Minä painotin sääntötoimikunnassa lainakassan merkitystä jäsenpalveluna, josta voi tosiaan olla iso apu tiukassa tilanteessa olevalle opiskelijalle. Kaikilla ei ole töitä tai mahdollisuutta kääntyä kavereiden tai vanhempien puoleen ongelmissa. Jäin kuitenkin yksin humanismiargumentteineni. Eriävät mielipiteeni kuitenkin kirjattiin pöytäkirjaan, vaikka sihteeri ei aluksi niin halunnutkaan menetellä.

Vaikuttaakin siltä, että toimikunnassa vaikuttaneiden kauppakorkeakoululaisten pankkitoimihenkilöiden märkä uni on viimein toteutunut. Ja kun syksyn edarivaalit voitti tämä kauppaopistolaisten, TYY terveeksi-porukan ja Lexin vaalirengas, jonka linja on erittäin oikeistolainen nimellisestä sitoutumattomuudestaan huolimatta tai juuri siksi, edarin ylivoimainen enemmistö siis ajaa kovaa linjaa jota noudatetaan nyt valitettavasti kautta edarin.

Jos miettii, ettei juuri ketään kiinnostanut meidän syksyn lukupiirimme eikä tasan ketään keskustelutilaisuus ja ynnää siihen tämän päätöksen, voi todeta että yliopistolla jylläävät kovat ja armottomat arvot. Toisaalta, miksi yliopisto muodostaisi poikkeusta muuhun yhteiskuntaan kun yliopistostakin on karsittu myös kiinnostus keskustella siellä tapahtuvista muutoksista.

Maaliskuinen rehtoraatin organisoima kysely yliopisto-opintojen työelämärelevanssin parantamisesta tulee toden totta olemaan mielenkiintoinen. Menen kuuntelemaan, siitä on varmasti hyötyä myös alustustani varten 13.3., kun alustan pääkirjaston Totuus ja Tolkku-keskustelukerhossa aiheesta " Onko vain nopea opiskelu oikein". 

Tässä lisätietolinkki. Kerhossa pidettiin tänään jo toinen alustus!

http://www.turku.fi/Public/default.aspx?contentid=488173

Olen viime päivät kuluttanut puhki uutta aarrettani, Disclosuren Settle-albumia. Todella mahtavaa musaa! Ja upea juttu että parikymppisiltä kundeilta tulee todella kypsää ja sielukasta house/electromusaa. Disclosuren musaa on vaikea määritellä ja se onkin yksi kivoimmista asioista. Virkistävää musaa ilman lokeroita.