tiistai 14. kesäkuuta 2022

Nuorten työpaja Fendari on aina ollut sydäntä lähellä. Tänään kaupunkiympäristölautakunnan listalla on myös Linnanfältin alueen lisärakentamista. En hahmottanut tänään kaupunkiympäristölautakuntaan tuotavan kaavaesityksen kartasta, miten Fendari sijoittuu suunnitelmissa mutta toivoisin, että nuorisotyön arvo ymmärrettäisiin uusiorakentamishankkeissa. Merkillepantavaa on myös se, että Amiraalistonkadun asukkaat vastustavat kaavan mahdollistamaa korkeaa rakentamista. Otetaanko asukkaiden mielipiteet huomioon lautakunnassa. 


Kirjoitin Fendarin tilanteesta jo vuosia takaperin (17.9.2017) Turun Sanomissa, sieltä mielipide on poistunut mutta täältä blogista onneksi löytyi!


Nuorille tilaa Turussa


Turun rakennuslautakunta käsitteli kokouksessaan 24.8. rakennusvalvonnan lausuntoa ns. Turku Energian asemakaavanmuutosehdotuksesta, joka etenee Turun päätöksenteossa tämän syksyn mittaan. Se oli aikamoista luettavaa. Liitteenä olleessa kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikön selostuksessa nykyisten nuorten työpajojen tilalle oli asetettu parkkipaikkoja mahdollisesti rakennettavan asuinalueen tarpeisiin vastaamaan. Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta oli kokouksessaan 8.11. 2016 hyväksynyt nyt selostuksessa olevan muutospohjan, äänin 11-2. Vasemmistoliiton edustajat Riikka Oksanen ja Wellu Koivisto olisivat luopuneet pysäköintilaitoksesta.


Toimiessani nuorisolautakunnassa kävimme oman vasemmistoryhmämme kanssa Fendarilla omasta aloitteestamme viime keväänä. Nuoriso-ohjaajat tekevät siellä erittäin tärkeää työtä. Fendarin monipuolinen työpajatoiminta on nuorten elämän kiinnekohta, jonka merkitys ja johon panostamisen tulokset voivat näkyä vasta kymmenen vuoden päästä. Työpajassa nuoret paitsi saavat kädentaitojaan hiottua, he myös pääsevät kunnolliseen lukujärjestykseen ja aikatauluun kiinni ehkä vaikeassakin elämäntilanteessa. Saman katon alle koottu toiminta on sosiaalisestikin tärkeää, kun suhteet tuttuihin ohjaajiin ja kavereihin rytmittävät päivää.


Suomen maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaava on valmisteltava vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava huomattavasti vaikuttaa. Nyt näkemys oli kaavoitusyksikön selostuksen mukaan olemassa nuorisotoimen osalta vain nuorisovaltuustolta, joka ei ottanut kantaa työpajojen kohtaloon. Kantaa ei selostuksessa ollut työpajan nuorilta tai nuorisotyöntekijöiltä, jotka työpajan ja siellä työskentelevien nuorten tilanteen parhaiten tuntevat. Esitinkin nuorten työpajojen säilyttämistä, vedoten kaavan valmistelun puutteisiin. Rakennusvalvonnan lausunto tulee kuitenkin etenemään pohjaesityksen mukaan.


Nuorten työpajatoiminta on erittäin keskeisessä roolissa siinä, että nuoret pysyvät mukana yhteiskunnassa. Lahjakkuutta on monenlaista, kaikilla ei ole, eikä tarvitsekaan olla lukupäätä. Todella monet nuoret toteuttavat itseään parhaiten kädentaitoja vaativissa hommissa. Turun tulee tukea jokaisen turkulaisnuoren mahdollisuuksia toteuttaa itseään rakentavasti. Jo olemassa olevista, tähän tarkoitukseen erinomaisesti sopivista tiloista on pidettävä kiinni.


Eva-Liisa Raekallio (vas.)

Turun kaupungin rakennuslautakunnan jäsen

Turun kaupungin nuorisolautakunnan jäsen 2016-2017

Kupittaan siirtolapuutarha ei mm. Ylen sivuilla olleesta tiedosta huolimatta ollut viime viikolla kaupunkiympäristölautakunnan listalla. On oltava tarkkana ja kerättävä lisää nimiä adressiin, tämän voi ottaa lisäaikana nimien keräämiseen. 

Lautakunnan listalla on tänäänkin hyvin tärkeä asia. Kiinteistöneuvoksen purkulupaesityksiä ja rakennuslupia tuli meille paljon rakennus- ja lupalautakuntaan, läpi menivät lopulta myös silloin kun Vaiste haki purkulupaa omistamilleen rakennuksille, joissa toimi esim. Turun Kuvataidekoulu ja Omaeläinklinikka. Lautakunnan listalle nämä tuotiin kuitenkin pelkkinä varastorakennusten purkamisina. Vuokralaiset eivät edes tienneet purkamisesta. Olin lautakunnassa 5.9.2019 ainoa, joka esitti purkuluvan palautusta, jotta vuokralaisille jäisi enemmän aikaa. Lautakuntaraporttini linkkinä.


https://viherpunainen.blogspot.com/2019/09/raportti-rakennus-ja-lupalautakunnan_7.html