torstai 30. marraskuuta 2017

Rakennuslautakunta päätti äsken myöntää rakennusluvan toriparkille äänin 8-5. Minusta hylkäyspäätöksen edellytykset olisvat näin puutteellisilla selvityksillä ja tiedoilla täyttyneet. Kannatinkin vihreiden hylkäysesitystä ja jätin pöytäkirjaan eriävän mielipiteen. 
Kokouksessa tehtiin myös pöydällepanoesitys, mutta jos tässä on ollut vuosikymmenet aikaa valmistella asiaa ja sitten lautakunnalle tuodaan etukäteen 23 pohjaesityksessä mainitusta liitteestä vain muutamia, eikä lainkaan esimerkiksi torisuunnitelmaa, geoteknistä selvitystä naapurikiinteistöistä, saati paloturvallisuudesta, ei voida sanoa että kaksi viikkoa seuraavaan kokoukseen muuttaisi tilanteen. Olin pyytänyt viime kokouksessa pidetyn hanke- esittelyn yhteydessä meille samoja materiaaleja jotka käytiin nopeasti powerpointilla läpi, emme saaneet niitä. Lautakunnalla oli siis jo tänään tiedossaan hakemuksen puutteet. Mielestäni lautakunnalle pitää tuoda materiaali etukäteen.
Lisäksi, kun lupaehdoissa oli mainittu mm. 
"Ennen rakennustöiden aloittamista on rakennusvalvonnalle esitettävä rakennustöistä mahdollisesti aiheutuvien vaurioiden arvioimiseksi selvitys ympäröivillä kiinteistöillä toteutetuista rakenteiden tarkastuksista ja seurantasuunnitelma." Miten voimme kaupunkilaisten edustajina, teknisenä viranomaiselimenä olla vakuuttuneita hakijan kyvystä vastata rakennustöiden aikana kustannuksista ja riskeistä, jos he eivät ole valmiita tässä vaiheessa maksamaan täysin välttämättömistä selvityksistä? Emme mitenkään, mielestäni. Minulla oli hylkäysesityksen hyväksymättäjättämispäätöksen varalta palautusesitys, jota ei otettu käsittelyyn vaikka nuija ei ollut heilahtanut. 
Pöytäkirjaan jättämäni eriävä mielipide, jonka jättivät myös jotkut muut, oli tässä tilanteessa ainoa oikea ratkaisu. Epävarmalle pohjalle, termin joka ainoassa merkityksessä, perustuva päätös ei voi saada kuin eriävän mielipiteen. Olen kuitenkin iloinen siitä että saimme puolueiden välistä yhteistyötä aikaan, vihreät ja perussuomalainen olisivat myös hylänneet hakemuksen. Lautakunnan päätöksen suhde noudatti suunnilleen valtuuston aikanaan tekemää päätöstä. 
Asia menee nyt kaupunginhallitukselle, joka saanee? hankkeen rahoitus- ja vakuusselvityksen käsiteltäväkseen ennenkuin rakennustyöt voidaan aloittaa. Kun katsoo hakijan tähänastista toimintaa, ei vakuuta myöskään jatko. Turku parka. Niin, kokouksessa oli kyllä muitakin asioita, koitan kasata kokousraporttia tässä.

sunnuntai 19. marraskuuta 2017

Kävin tänä iltana kertomassa valtuustoryhmämme työvaliokunnan kokouksessa meille pidetystä toriparkkihakemuksen esittelystä. Tässä pointteja tännekin.
Kaupunginvaltuusto on 30.5.2016 päättänyt että toriparkin rakennustyöt voidaan aloittaa vasta, kun kaupunginhallitus on hyväksynyt hankkeen rahoitus- ja vakuusselvityksen. Minusta on outoa, että rakennuslupa halutaan hakijan puolelta saada tässä vaiheessa, kun rahoituskuviot eivät ole selkeitä. Toriparkki saatiin aikoinaan kaupattua valtuuston enemmistölle lupaamalla, etteivät kustannukset kaadu turkulaisten veronmaksajien syliin. Toriparkin omistuspohjahan ja täten rahoitukseen liittyvät kysymykset ovat valtuuston päätöksen jälkeen muuttuneet täysin.
Ortodoksinen kirkko on esittänyt, että kirkko pitää paaluttaa, mutta esittelyssä enme kuulleet paalutuksen aikataulusta tarkemmin, tai vastauksia paalutuksen aiheuttaman tärinän vaikutuksista maaperään ja rakennustöihin. Hakija myös kokee, etteivät arkeologiset kaivaukset aiheuta aikatauluriskiä. Minulla olisi paitsi turkulaisena veronmaksajana, myös luottmushenkilönä varmempi olo jos tässä vaiheessa kuulisin faktoja, en tuntemuksia.
Aikataulut ja suunnitelmat eivät ole täysin valmiina joukkoliikenteen ja torikaupan järjestämisen suhteen, keskusteluja on kuulemma käyty. 
Paloturvallisuus jätti myös avoimia kysymyksiä, esim. toriparkin ylä- ja alataso olisivat samaa paloaluetta, jossa ylemmän tason korkeus mahdollistaa pelastusajoneuvon ajamisen ylätasolle, mutta alemmalle tasolle ei sillä pääsisi. 
Olemassaolevassa asemakaavassa ei ole varauduttu maanalaisen yhteyden rakentamiseen elokuvakeskukseen, vastaus oli että jos sieltä halutaan maksaa, yhteys on mahdollinen. Toisaalta naapurikortteleihin rakennettavien yhdyskäytävien kiinnekohdat, jotka kiinteistönomistajat ovat itse saaneet osoittaa, he myös itse kustantaisivat. Olisi ollut olennaista nähdä esittelyssä näiden yhteyskanavien rakennustöiden kustannukset sekä vaikutuksen hankkeen kokonaisaikatauluun, ja sopimukset rahoituksen järjestymisestä. 
Tällä erää näyttää siltä, että kun lupaa lähdettäisiin myöntämään ja kenties rakennustyöt aloittamaankin keskeneräisin tiedoin ja suunnitelmin, rakentamisen kustannukset ja aikataulurajat tulevat helposti paukkumaan ja kunnolla, ja näin ollen alkuperäiset vakuuttelut siitä, etteivät kulut jäisi meidän turkulaisten maksettaviksi, kuulostavat huterilta ja harhaanjohtavilta.

lauantai 18. marraskuuta 2017

Voi nihkeä. Myös Bill Maher jää joululomalle, seuraava setti heitetään vasta tammikuussa. Voi ääh, nauraminen on niukalla lähiajat sitten. Tosin Maher osuu oikeaan todetessaan, että me kaikki tarvitsisimme jo tauon.torstai 16. marraskuuta 2017

Raportti rakennuslautakunnan kokouksesta 16.11.

Oli hienoa, että kaupunginvaltuusto myönsi maanantaina 125000 lisäresurssin rakennusvalvonnalle. Lautakunta kohdentaa summan loppuvuodesta, toivottavasti meille tuotavassa esityksessä varat olisi kohdennettu sitten juurikin lisävirkoihin LVI- ja lupapuolelle, jonka puolesta koko lautakunta on. 
Kokouksessa meille esiteltiin toriparkin rakennuslupahakemuksen vaihetta. Kyllä. Hakemus olisi ilmeisesti tulossa lautakuntaan kahden viikon päästä. Toivon, että meille tuotavissa papereissa olisi sitten kaikki mahdollinen tieto. Ainakaan esittelystä ei jäänyt oloa, että kaikki tieto olisi kasassa näin vähän aikaa ennen päätöksentekoa. Avoimia kysymyksiä jäi rahoituksen osalta, kuten myös paloturvallisuuden kohdalta, lisäksi joukkoliikenteen sekä torikaupan järjestämisestä rakennustöiden aikana. 
Lautakunnalle tuotiin tiedoksi Turun hallinto-oikeuden tuoreet päätökset sekä Turun entisellä kasarmialueella, yliopistoalueella osoitteessa Arwidssoninkatu 1 sijaitsevan puutalon , että Itäinen Rantakatu 42:ssa sijaitsevan rakennuskompleksin purkamista koskevien valitusten hylkäämisestä. Lautakunnalla oli kokousmateriaalina ainoastaan hallinto-oikeuden päätökset, eikä Meidän Turku Ry:n valituskirjelmiä. 
Vaikka kyse on edellisen lautakunnan päätöksestä, ja kirjelmät ovat olleet edellisen lautakunnan kokousmateriaalina purkulupien myöntämisvaiheessa, mielestäni myös nykyisellä lautakunnalla tulee olla kaikki tarvittava materiaali tiedossaan. Näin ollen pyysin valituksia lautakunnalle ja ne luvattiin toimittaa molempien ratkaisujen osalta. Me emme tässä vaiheessa voineet kuin merkitä oikeuden päätökset tiedoksi.
Tänään iltapäivällä tulleella kokouksemme lisälistalla oli mm. Turun alueella tehtyjen betonirakennelujuusselvitysten tuloksia. Puutteita tai normeista poikkeamisia ei luojan kiitos löytynyt kuin kolmesta kohteesta, mutta minusta jokainen pieni poikkeama on liikaa alalla, jossa turvallisuuden pitää olla aina kaikkein tärkein tekijä. Tältä pohjalta minun on lausuttava ihmetykseni siitä, ettei lautakunta saanut itselleen taulukkoa, jossa eriteltiin työmaat ja niillä operoivat yritykset ja poikkeamat/puutteet. 
Taulukko ei ollut mielestäni niin yksityiskohtainen, etteikö sitä olisi voinut antaa lautakunnan jäsenille. Rakennusteollisuus vetosi yrityssalaisuuksiin. Kun kaikki kuitenkin tietävät, mitkä toimijat ovat operoineet esim. TYKSin T3- sairaalatyömaalla, en löydä pohjaa salaamiseen. Minua henkilökohtaisesti aikoinaan pelästytti todella paljon tieto sairaalatyömaan rakenneongelmista, en ole voinut samalla mielellä enää kulkea sairaalatyömaan ohi, saati mennä junalla siitä alhaalta. Jokaisen pitäisi voida olla varmoja, että Suomessa rakennetaan laadukkaasti. Tässä avoimuus ja läpinäkyvyys olisi yksinkertainen tapa vakuuttaa ihmiset siitä, etteivät ongelmat enää toistu. 
Viimeiseksi on sanottava, että on erittäin hyvä, että nyt ollaan tutkimassa betonin lisäaineiden yhteiskäytön vaikutuksia betonin lujuuteen. Nyt vaan kunnolliset, huolelliset tutkimukset, ja eritoten tutkimustulosten suora soveltaminen käytäntöön säännöksi. Kertakaikkiaan kuitenkin ihmetyttää, miksi tähän saakka on hyväksytty betonin lisäaineet, muttei tutkittu niiden yhteisvaikutuksia lujuuteen. En ymmärrä.

keskiviikko 15. marraskuuta 2017

Taantumuksellinen linja energiapolitiikassa tietää työpaikkojen ja rahan menetystä. Greenpeacehan puhui uusiutuvan energian synnyttämistä työpaikoista jo vuosia, vuosia sitten.Terveisiä Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton ympäristöopintokerhon tutustumiskierrokselta Kakolan jätevedenpuhdistamoon. Asia oli niinkuin uumoilinkin; orgaaninen jäte saadaan puhdistettua, mutta kolmea milliä pienemmille partikkeleille, kuten mikromuoville, lääke- ja hormonijäämistä puhumattakaan, ei voida mitään. Juon vesilasilliseni huolestunein mielin. Kyseessä on aikapommi. Kiitos osallistujille, tietoisuutta ja ympäristökasvatusta on parannettava tässäkin kohtaa viipymättä. Otin kuviakin, ne pitää käyttää pöytäkoneen kautta ennenkuin saan ne blogiin. Kyllä, pitää paikkansa ja onhan se hankalaa kun ei ole kotona sellaista.sunnuntai 12. marraskuuta 2017

Piirikokouksen sote- julkilausuma on saanut hyvin tilaa tänään sekä Turun Sanomien painetussa- että nettilehdessä, todella hienoa!! Todella hyvä, että saimme käännettyä kokoomuksen positiivisen valinnanvapausretoriikan oikeinpäin. Kannarit selvästi onnistuivat. Tykkään kovasti lehtijutun sanakäänteistä: "...piiri jyrisee". Jyrisemistä ei ollut alkuperäisissä kannareissa kirjoitettu auki, asiaa että sävy puski esiin
http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3726069/VarsinaisSuomen+Vasemmistoliitto+Sotesta+maan+suurimmat+ytt?sivu=2http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3726069/VarsinaisSuomen+Vasemmistoliitto+Sotesta+maan+suurimmat+ytt?sivu=2😁 

Suuri kiitos luottamuksesta, minut valittiin lauantaina niin Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton piirin, kuin myös Suomen Luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin hallituksiin!! Työni puolueen piirin johdossa siis jatkuu, ja alkaa SLL: n piirissä. Olen hyvin kiitollinen ja nöyrä. Pääsin ikävä kyllä osallistumaan vain toiseen kokoukseen, olin Ruskolla puolueen piirikokouksessa. Olin muuten mukana myös lausumavaliokunnassa, tässä alla kumpikin valmistelemamme julkilausuma. 

Piirikokouksen kannanotto 11.11.2017
 Julkisten palveluiden oltava sote – ja maakuntauudistuksen keskiössä
Maakunta- ja sote-uudistukset ovat suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, joita Suomessa on koskaan tehty. Muutos koskettaa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Odotettavissa ovat Suomen suurimmat YT-neuvottelut, jos sote toteutuu. Tästä johtuen Vasemmistoliiton Varsinais-Suomen piiri kysyy, mihin on hävinnyt ihmislähtöinen näkökulma soteasioita valmisteltaessa. Kokoomus kutsuu yksityistämistä valinnanvapaudeksi ja kuuntelee vain isojen monikansallisten yritysten terveysbisneksen edustajia ja Keskusta ajaa maakuntamalliaan, jotta saisi säilyttää paikkojaan maakuntahallinnoissa. Vasemmistoliiton Varsinais-Suomen piiri vaatii ihmislähtöisyyttä sote-uudistukseen.
 Vasemmistoliiton Varsinais-Suomen piiri varoittaa tulevista kustannusriskeistä, jotka tulevat näkymään kuntalaisten arjessa kohonneina asiakasmaksuina. Asiantuntijat ovat laskeneet, ettei palveluiden yksityistämisellä saavuteta 3 miljardin säästöjä, vaan kustannukset kasvaisivat n. 4 miljardia. Tätä voidaan pitää kruununjalokiven ryöstönä – suorana tulonsiirtona monikansallisille yhtiöille. Vasemmistoliiton Varsinais – Suomen piiri esittää, että sote – ja maakuntauudistus pitää palauttaa parlamentaariseen valmisteluun, jossa sitä valmistelee koko eduskunta yhteistyössäasiantuntijoiden kanssa. Parlamentaarisen valmistelun kautta voisimme löytää paremman ja laajemman yhteisymmärryksen.

Piirikokouksen julkilausuma 11.11.2017
 Maan hallitus lisää eriarvoisuutta ja jakaa kansaa
 Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton mielestä maan hallitukselta puuttuu kokemus ja ymmärrys tavallisten ihmisten arjesta. Hallitus tekee ylätason politiikkaa ja luovuttaa valtansa markkinavoimille.  Hallituksen pitää kantaa vastuunsa kaikkien suomalaisten yhteisestä omaisuudesta, eikä jättää maan infrastruktuuria, teollisuutta ja terveyden- ja sosiaalihuoltoa voittoa tavoittelevien yritysten temmellyskentäksi.
Hallitus murentaa maamme perusrakenteita jättämällä lähes kaiken markkinavoimien armoille.Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton mielestä yksi pelottavimmista hallituksen virheistä on koulutuksesta leikkaaminen. Investoinnit koulutukseen ennaltaehkäisevät syrjäytymistä, ehkäisevät työttömyyttä ja edistävät yhteiskunnan eheyttä.

lauantai 4. marraskuuta 2017

Trump on lähtenyt Aasian kierrokselle, ja häntä on myös suomalaismedian mukaan opastettu diplomaattisten kömmähdysten varalta, valmistettu hänelle viihdyttävä aikataulu, ja tiivistetty asiat yhden liuskan mittaisiin, kuvia ja karttoja sisältäviin papereihin. Niin, tässähän on puhe Yhdysvaltain presidentistä, eikä kymmenvuotiaasta pikkupojasta?!?Tämä ei ikävä kyllä ole yllätys, muutenhan esim. luomun suosio olisi aikuisilla paljon vankempi. Lapsena opitut mielikuvat vaikuttavat kulutukseen aina, ellei niitä ole haastettu, näin julmaakin tehotuotantoa tullaan pitäneeksi itse yllä.


http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3716917/Maatilat+nahdaan+elaintarhoina++monilla+alakoululaisilla+vaaristynyt+kuva+ruoantuotannosta

perjantai 3. marraskuuta 2017

Huomasin muuten, että olin laittanut taannoisen kannanoton vain naamakirjaan. Olen kyllä yleensä pitänyt aika lailla samat jutut molemmissa, nyt oli lipsahtanut. Sain paljon kiittävää palautetta kirjoittamastani kannaripohjasta, tämä julkaistu on se sama, täydennettynä muutamalla lisäyksellä. 

Tämä lopullinen kannari on itse asiassa minun, sekä Pirjo ja Risto Rinteen kynästä. Pääsin siis taas tekemään koulutuspoliittista yhteistyötä Riston kanssa, teimme yhdessä mm. Turun Vasemmistoliiton viimeisimmän kuntapoliittisen ohjelman koulutuspoliittisen osion. Ja tätä blogia seuraavat tietävät että kopoasioissa olen aiemminkin tehnyt professoritason yhteistyötä :) 

Pakko lausua harmitus siitä, ettei tätä julkaistu mediassa, sen sijaan tämä KD:n piirihallituksen kannanotto kyllä pääsi läpi.


***********

Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton piirihallituksen kannanotto 26.10.2017:

Hallituksen koulutusleikkaukset karsivat maakunnan kasvualoilta.


Suomen hallituksen koulutuspolitiikka on lyhytnäköistä. Helsinkiin ollaan perustamassa uutta taloustieteen ”huippuyksikköä”, jonka valmistelu alkaa kolmen pääkaupunkiseudun yliopiston yhteistyönä ja johon satsataan valtion rahoitusta miljoonia euroja. Samaan aikaan Turun yliopistoon ei anneta perustaa teknillistä tiedekuntaa ja laajentaa insinöörikoulutusta, vaikka maakunnan tarve on ilmeinen.
Yliopistojen taloustilanne jatkuu Suomessa vaikeana yt- neuvotteluineen ja esimerkiksi Turun yliopisto kamppailee turvatakseen perustutkimusrahoituksen ja kaikkien oppiaineidensa koulutuksen. Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton piirihallitus ihmettelee, miksi Suomen hallituksen ratkaisuna on itseaiheutetussa tilanteessa keskittyä kapea-alaisiin projekteihin ja yksittäisen oppiaineen korostamiseen pääkaupunkiseudulla muiden maakuntien ja koko muun koulutussektorin kustannuksella.
Hallitus on tänä vuonna leikannut ammatillisesta koulutuksesta 190 miljoonaa euroa. Ammatillisen koulutuksen oppilaitosten arjessa leikkaukset ovat tarkoittaneet irtisanomisia ja lähiopetuksen vähenemistä. Kun lähiopetukseen on entistä vähemmän varaa, tilalle tulee työssäoppimista ilman riittävää ohjausresurssia ja koulutuksen laatu kärsii väistämättä. Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton piirihallitus korostaa, että kaikkien koulutusasteiden leikkausten seurauksena koulumatkat pidentyvät ja pienituloisten perheiden lapsilla on entistä hankalampaa opiskella. 
Varsinais-Suomi on erinomainen esimerkki maakunnasta, jossa teollisuuden työpaikat lisääntyvät. Turun telakka kukoistaa, Uudenkaupungin autotehdas rekrytoi vilkkaasti, ja kaivoskoneita valmistava Sandvikin tehdas Turun Runosmäessä tuplasi tuotantonsa jo viime vuodenvaihteessa. Varsinais- Suomen Vasemmistoliiton piirihallituksen mielestä tilanteessa, jossa teollisuuden ammattilaisia tarvitaan jatkuvasti lisää, on todella lyhytnäköistä ja heikkoa politiikkaa leikata kasvualojen osaajien ammattitaidosta.
Eilisen raskaan kokouksen jälkeen oli niin hienoa saada tänään viesti, että SLL esittää minua kemikaalineuvottelukunnan varajäseneksi seuraavalle kaudelle. Neuvottelukunta on valtioneuvoston asettama toimielin kemikaalilainsäädännön valmistelussa, jossa viranomaiset, kauppa, teollisuus, työntekijät sekä järjestöt kokoontuvat saman pöydän ääreen. Asia ei ole tietenkään vielä virallinen, mutta on suuri ilo ja kunnia olla jo esityksenä, ja toivottavasti lopulta mukana näin tärkeässä työssä!!

http://kemikaalineuvottelukunta.fi/etusivu
Tässä esitykseni eilisestä rakennuslautakunnan kokouksesta, ja kokousraportti.

Ruissalon vesiosuuskunnan toimenpidelupahakemus (Ruissalon kylä) 503-1-3 (2017-971

Viemärilinjan sijoittaminen Ruissalon lehdot- ja Ruissalon lintulahdet ja rannat -nimisille luonnonsuojelualueille edellyttää Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lupaa poiketa luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksistä. Luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaan luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Alueella elää rakennuslautakunnan päätösehdotuksessa saamien tietojen mukaan viitasammakko, ja viitasammakko on korkeimman hallinto- oikeuden 17.10.2017 antaman päätöksen mukaan luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittu laji. KHO:n päätös jätti voimaan Suomenselän luonnonystävät ry:n luonnonsuojelulain mukaista poikkeamispäätöstä koskevan valituksen.

Rakennuslautakunnalle ei ole toimitettu ympäristönsuojelutoimiston tai Varsinais- Suomen ELY- keskuksen ehdollisia lausuntoja, tai hakemuksen liitteitä päätöksensä tueksi. Rakennuslautakunta ei voi näin ollen olla yksiselitteisen vakuuttunut siitä, että viemärilinjan sijoittamisessa luonnonsuojelualueille luonnonsuojelunormit tässä tapauksessa täyttyisivät ja päättää hylätä toimenpidelupahakemuksen.

***********

Muutosesitys: Asemakaavanmuutosehdotus; Kurjenmäen kaupunginosan korttelin 2 tontille 10, sekä liittyvälle lähivirkistysalueelle "Kurjenlinna" (14/2012)
Ympäristötoimialan kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikön asemakaavanmuutoksen 9.10. päivätyssä selostuksessa, asemakaavan suunnittelun vaiheissa osallisiksi on nimetty alueen ja lähialueen maanomistajat, vuokralaiset ja ne, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Asemakaavaehdotuksesta pyydetään selostuksen mukaan lausunnot ympäristötoimialan rakennusvalvonnalta, Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta, Kiinteistöliikelaitokselta, Turun Vesihuolto Oy:ltä, Turku Energia Sähköverkot Oy:ltä, Turun museokeskukselta, vanhusneuvostolta ja Telia Finland Oyj:ltä. 

Alueella on paljon asukkaita, joita ei ole rakennuslautakunnan tietojen perusteella mainittu osallisiksi asemakaavan suunnitteluun. Rakennuslautakunta päättää kirjata rakennusvalvonnan lausuntoon asemakaavanmuutosehdotuksesta, että MRL 6:n pykälän mukaisesti, "kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, siten kuin jäljempänä tässä laissa säädetään. " Rakennuslautakunta päättää lisäksi esittää asukaskuulemisen järjestämistä.

*************

Raportti rakennuslautakunnan kokouksesta 2.11.

Torstaina oli rakennuslautakunnan seminaari ja kokous. Kyse oli lautakunnan ja Rakennusteollisuuden yhteisestä seminaarista. En ehtinyt ihan alkuun, kun piti yrittää tehdä esitys pari tuntia ennen seminaarin alkua tulleen viimeisten lisälistojen pohjalta, mutta varsin ennalta arvattavia huomioita Rakennusteollisuudelta tuli. Rakentaa pitäisi nopeammin ja enemmän, ja kaavoitus- ja valitusprosesseja sujuvoittaa. 
Kysehän on toisella tavalla ilmaistuna sääntelyn purkamisesta, jota kirjausta en saanut poistettua kaupunkiympäristötoimialan sopimuksesta. Eräs lause myös kiinnitti keskustelussa huomioni: Turulle ominaiset, vanhat rakennukset kuulemma tuovat haastetta täydennysrakentamiseen. Toimme vassin edustajat esille ammattitaidon ja laadun korostumisen rakentamisessa.
Varsinaisessa kokouksessa tein kaksi esitystä. Olin viime kokouksessa saanut pöydälle Ruissalon vesiosuuskunnan toimenpidelupahakemuksen viemäröinnin rakentamisesta luonnonsuojelualueille, vedoten mm. puuttuviin ympäristönsuojelutoimiston ja Varsinais-Suomen ELY- keskuksen ehdollisiin lausuntoihin. Lausuntoja, tai mitään muitakaan liitteitä, ei ollut tälläkään kertaa toimitettu meille etukäteen tutustuttavaksi. 
Alueella elää mm. viitasammakko. Vetosin puutteellisiin tietoihin, ja tuoreeseen viitasammakon esiintymisaluetta koskeneeseen KHO: n päätökseen, joka jätti voimaan Pohjanmaalla luonnonsuojeluyhdistyksen uonnonsuojelulain mukaisesta poikkeamispäätöksestä tekemän valituksen. Tässä ote esityksestä, se oli niin pitkä että koko versio löytyy lautakunnan pöytäkirjasta ja omasta blogistani. Esitys raukesi.
"Rakennuslautakunnalle ei ole toimitettu ympäristönsuojelutoimiston tai Varsinais- Suomen ELY- keskuksen ehdollisia lausuntoja, tai hakemuksen liitteitä päätöksensä tueksi. Rakennuslautakunta ei voi näin ollen olla yksiselitteisen vakuuttunut siitä, että viemärilinjan sijoittamisessa luonnonsuojelualueille luonnonsuojelunormit tässä tapauksessa täyttyisivät ja päättää hylätä toimenpidelupahakemuksen."
Toinen esitys liittyi Kurjenmäen asemakaavanmuutosehdotukseen, josta matsku tosiaan tuli ihan viime tinkaan. Yritä siinä sitten huonosti nukutun yön jälkeen omaksua hetkessä kymmenien sivujen materiaalit, kun seminaarin takia aikaa kellään ei ole lainkaan perehtymiseen. Niin, yritin ja kai siitä sitten jonkinlainen esitys tuli. Asemakaavanmuutosselostuksessa ei oltu nimetty lähialueen asukkaita osallisiksi kaavansuunnitteluun, ja vetosin esityksessä maankäyttö- ja rakennuslain 6. pykälään kaavojen valmistelusta vuorovaikutuksessa. Esitin, että lautakunta olisi päättänyt esittää asukaskuulemisen järjestämistä. Esitys raukesi.
Kiinnostava seikka on, että minuun oltiin tänään yhteydessä ja todettiin, ettei kuulemista ollut nähty tarpeelliseksi järjestää, koska kukaan ei ole ollut kaavoitukseen yhteydessä aiheesta. Nähdäkseni kuulemisten ja nimenomaan ihmisten kuunteleminen on asia, jonka pitäisi olla aina itsestäänselvyys eikä sen pitäisi riippua ihmisten omasta aktiivisuudesta.