keskiviikko 27. lokakuuta 2021

Terkkuja Turun lähiöraadin aloitustapaamisesta! On tosi hienoa olla mukana tekemässä Turun lähiövisiota. Ajattelen, että työni ympäristönsuojelun puolella, nuorisolautakunnassa asuinalueiden eriytymistä vastaan, kaikkien turkulaisnuorten äänestämisen puolesta antavat hyvän pohjan työlle. 

Tein kovasti työtä rakennus- ja lupalautakunnassa pitääkseni asukkaiden ja ympäristön sekä rakennetun perinnön puolta, siitä on takuulla todella paljon hyötyä. Ja ihan jo se, että olen pienen lapsen lähiössä asuva äiti jolla ei ole ajokorttia, on pelkkää plussaa :)


Kirjoitin maanantaina Suikkilan koululaisten tilanteesta. Yhden koululaisen isä ehdotti, että oppilaskunnilta pyydettäisiin myös lausunnot kaavoitusvaiheessa, ja olisi myös tapaamiset päättäjien kanssa. Nyt juuri Suikkilan koulun oppilailla on paras näkemys koulustaan, heitä ei silti kuunneltu missään vaiheessa. Tämähän olisi heti yksi toimenpide lähiövisioon! Sitäkin aion ehdottaa. Yhteisöradion rooli tässä kaikessa, sitä kautta olen alun alkaen mukana.


EDIT. Pistin jo ehdotuksen eteenpäin!

maanantai 25. lokakuuta 2021

Tämä linkin juttu on hyvä esimerkki siitä, miten monen ihmisen elämään vaikuttavat päätökset syntyvät vähän piilossa. Suikkilan rakennusten kohdalla on toki kyse turkulaisesta arkkitehtuurista, mutta lasten mielissä on aiheesta syntynyt pelko omasta koulusta, josta on tullut tosi tärkeä. 

Entä jos lapset vanhempineen olisi alusta lähtien otettu mukaan päätöksentekoon? Se on osa maankäyttö- ja rakennuslakia, sitä olisi pitänyt myös vaatia rakennus- ja lupalautakunnan kokouksessa 15.9. Kyllä ainakin minusta olisi ollut niin hienoa, että ääni koululaisten ja heidän vanhempiensa puolesta olisi tullut juuri Vasemmistoliitosta. Tämänkin jutun viesti olisi ollut toisenlainen. Lautakunnan päätös oli kuitenkin yksimielinen. 

torstai 21. lokakuuta 2021

Hotelli Seurahuoneen pihalle runnotaan terassia asemakaavan vastaisesti ja asukkaiden mielipiteestä välittämättä. Edelleen. Olin aikoinaan ainoana asukkaiden puolella, kun vaativat oikeuksiaan. Turun hallinto- oikeus päätti viime keväänä, että rakennus- ja lupalautakunnan myöntämä terassilupa oli laiton.Lupaa on kuitenkin viety eteenpäin, ja viime kesänä terassille myönnettiin lupa virkamiespäätöksenä, perusteluna että ”Aikaisempi lupapäätös on kumottu hallinto-oikeudessa terassin ja katoksen osalta sillä perusteella, ettei rakentaminen ole asemakaavan mukaista, eikä asiaa ole lupapäätöksessä käsitelty tältä osin vähäisenä poikkeamisena. Siten kyse on teknisestä virheestä lupapäätöksessä eikä hallinto-oikeus ole ottanut kantaa siihen, ettei rakennuslupaa voisi kaavan vastaisena myöntää.”

Aikamoista venkoilua. Asukkaat olivat tehneet oikaisuvaatimuksen, nykyinen lautakunta hylkäsi sen kuitenkin yksimielisesti viime kokouksessaan. Vasemmistolle on ollut tärkeää olla asukkaiden puolella. Myös kaupunkiympäristölautakunnassa puhaltavat nyt uudet tuulet; Tammitien kaava hyväksyttiin toissapäivänä yksimielisesti asukkaiden näkemyksistä välittämättä.

https://ah.turku.fi/rlupalk/2021/1013020x/4483073.htm

https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/5458297/Nummenpakan+kerrostaloista+uusi+yritys++Tammitien+kulma+20+niminen+asemakaavaesitys+kelpasi+tiistaina+lautakunnalle

https://viherpunainen.blogspot.com/2019/02/raportti-rakennus-ja-lupalautakunnan_26.html

keskiviikko 20. lokakuuta 2021

Musiikkitalo sitten tulee Itsenäisyydenaukiolle…Ei yllätä. Taiteidentalon osto sen sijaan on todella hieno juttu, ainoa vaan että kun kokoomus on ollut sitä mieltä, ettei Turku voi olla vuokranantajana siinä, näinköhän siihen tulee vuokranantajaksi Turun kaupungin yhtiö…

Vuokrien suuruus huolestuttaa, monelle kulttuuri- ja taidealan toimijalle edullinen tilavuokra on toiminnan tärkeimpiä edellytyksiä, voitontavoittelu on ollut Turun yhtiöiden toiminnassa määräävänä viime vuodet. Kun sitouduin kuntavaalien alla saamaan #TilaaTaiteelle, minulle se tarkoitti myös sitä, että kaupunki varmistaisi oikeasti edulliset tilavuokrat. 


Tässä on selvää palaneen käryä, kun oikeistokin tapojensa vastaisesti kannattaa jonkun ostamista kaupungille. Kovan tuottotavoitteen täyttäminen ja ylittäminen eli kylmä raha on taustalla. On myöskin loogista, että kulttuurille saattaa siis oikealta liietä (tietyin ehdoin) tukea, mutta verovaroin rahoitettaviin terveyspalveluihin sitten ei. Kyllä pitää olla vasemmalla tarkkana, muuten muuttuu kokoomuksen vedätykseksi koko Taiteiden talo.


Musiikkitalon rakentamiseen ei mielestäni saisi lähteä, ennenkuin on päätetty tiukka budjetti ja saktioista jos se ylittyy. Ehdotin budjettiylityssanktioita kustannusylityksistä kiinteistöliikelaitoksen johtokunnassa vuosia sitten. Pormestarisopimus ei tunne kustannusylityksiin puuttumista , joten lopullinen hintalappu musiikkitalolle voI hyvinkin lähennellä Logomon siltaa, ja saanee laiempaa laajemman hyväksynnän valtuustossa.

maanantai 18. lokakuuta 2021

 Aluevaaliehdokasesittely!

Olen 43- vuotias pienen lapsen äiti. Toimin ympäristönsuojelun asiantuntijana Suomen Luonnonsuojeluliiton mandaatilla EUn kemikaalilainsäädäntöä valmistelevassa kemikaalineuvottelukunnassa, ainoana luonnonsuojelijana siellä. Olen toiminut pitkään myös historianopettajana. Poliittista kokemusta on yli 10 vuoden ajalta, olen aina toiminut pienituloisten puolesta. Olen vetänyt Varsinais- Suomen Vasemmistoliiton ympäristöjaosta pian seitsemän vuotta, tällä hetkellä olen Viherpunainen vasemmisto ryn puheenjohtaja ja Turun ympäristönsuojeluviranomaisena toimivan rakennus- ja lupalautakunnan varajäsen.


Tekisin aluevaltuustossa työtä sen eteen, etteivät sotepalvelut olisi tavoittamattomissa vaan ihmisten olisi helppo päästä esim. lääkäriin. Yksinhuoltajan arki on tuttua; niin myös palvelujen saatavuusongelmat.  Yhteiskunta on rakennettu paljolti ydinperhemallin ehdoilla, olisi tärkeää että aluevaltuustoissa olisi ihmisiä myös toisenlaisista perheistä. Minulla on pitkä kokemus ympäristö- ja kansalaisjärjestöistä, olen esim. ollut Attacin puheenjohtajana kolme vuotta. Keskityin silloin myös soteyritysten verovastuullisuuteen ja sen puutteeseen. Huolehtisin aluevaltuustossa siitä, että sotealan toimijat ovat vastuullisia sekä asiakkaita että yhteiskuntaa kohtaan.