perjantai 24. marraskuuta 2023

”Huttu kertoo, että noin vuosi sitten Oulussa annettiin samanlainen ilmoitus ukrainalaisille perheille.

”Silloin olimme ihan sisäministeriöön asti yhteyksissä ja myös oululaiset poliittiset toimijat ottivat asiaan kantaa. Lopulta siirrot katsottiin epäinhimilliseksi ja ne peruttiin.”


Miten tämä voi olla mahdollista? Viranomaisilla ei tosiaankaan ole pienintäkään ymmärrystä ukrainalaisten tilanteesta. He ovat rakentaneet elämäänsä Suomeen, lapset käyvät koulua ja perheet ovat varmaan saaneet elämäänsä sitä turvaa takaisin, jonka luulivat menettäneensä iäksi. Tämän pakkosiirron myötä ihmisten arki myllätään taas ja juurettomuus lisääntyy. 


Ukrainalaisten pakolaisten traumatisoituminen puhutti myös Vipun syyskuisessa mielenterveyskeskustelussa. Silloin mietin, ettei hyvinvointialueilla ole todellisuudessa valmiuksia käsitellä myöskään sotatraumoja. Ja nyt Suomen viranomaiset traumatisoivat ihmisiä entisestään! Ainoa toivo on, että tälläkin kertaa ministeriön puuttuminen voisi muuttaa tilanteen, mutta todella karmeaa kohtelua.


https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000010014652.html


EDIT klo 16.27:


Pakkosiirto on nyt peruttu. Pistää miettimään, että ilman julkista tyrmistystä ukrainalaisten kohtalot olisi jälleen kerran rusennettu ulkopuolisten toimesta. Kiitos siis asian julkistaneille.maanantai 20. marraskuuta 2023

 Älä osta mitään- päivä täyttää 30 vuotta!


Facebook laittaa välillä vanhoja muistoja näkyville, tänään laittoi tämän tarinan tasan vuoden takaa. Asiasisältö ei ole vanhentunut vielä, eikä taida koskaan vanhetakaan! torstai 16. marraskuuta 2023

Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton viime lauantaina kokoontunut piirikokous käsitteli Gazan katastrofaalista tilannetta ja rauhankysymyksiä. Ehdotimme myös kannanottoa aiheesta, alla Vipun kokoukseen työstämä kannanotto luonnosvaiheessa.


Varsinais-Suomen Vasemmistoliitto:   

Palestiinalaisten kansanmurha saatava loppumaan


Israel on pommittanut Gazan aluetta jo yli kuukauden, näivettäen palestiinalaisten elinolot  äärimmäisen lohduttomiksi. Koko 2,3 miljoonainen väestö on vailla turvallista paikkaa, puhdasta vettä, riittävää ravintoa sekä toimivaa infrastruktuuria. Terveydenhuoltoa tai ensiapua annetaan epäinhimillisissä olosuhteissa. Tiloista, lääkkeistä, hoitotarvikkeista ja energiasta on pulaa, tai niitä ei ole lainkaan.


Samaan aikaan kun Israel toteuttaa veristä kansanmurhaa saarretussa Gazassa, useat kansalaisjärjestöt ovat seuranneet ja dokumentoineet ihmisoikeustilanteen heikentymistä koko Palestiinan historiallisella alueella, ja vaatineet tulitaukoa.


Myös Suomen hallituksen pitää vaatia tulitaukoa, Gazan humanitaarisen tilanteen välitöntä korjaamista, sotarikosten selvittämistä sekä lopetettava asekauppa palestiinalaisten kansanmurhaa toteuttavan Israelin valtion kanssa. Nämä ovat vähintä, mitä Suomen pitää valtiona tehdä. Maamme hallituksen on liitettävä Suomi tämän humanitaarisen katastrofin tuominneiden valtioiden joukkoon.  

lauantai 11. marraskuuta 2023

Tänään pidettiin Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton syyspiirikokous, jossa mm. valittiin piirin johto ensi vuodelle. Olin itse ehdolla jatkamaan piirihallituksen jäsenenä. Kiitos kaikille äänestäjilleni, minut valittiin jatkamaan työtä ensi vuonna! 


Minulle tuleekin ensi vuonna täyteen kymmenen perättäistä vuotta piirihallituksen jäsenenä, olen kaikki nämä vuodet toiminut moniäänisen ja tasa-arvoisen piirin hyväksi. Tulen tätä työtä nyt myös jatkamaan. Otetaan yksi esimerkki kuten vaikka se, miten digitalisaatio jyllää ja menee helposti vain terveiden ja nuorten ehdoilla, puhumattakaan siitä että se vaatii toimivaa laitetta, jonka liittymämaksukin on pitänyt maksaa. 


Silloin olisi hyvin tärkeää, että äänestyksiä järjestettäessä mahdollistettaisiin äänestäminen aina kaikille, riippumatta siitä osaako käyttää laitetta, onko sellaisen ylläpitämiseen varaa, tai miten pääsee liikkumaan. Esitin viime eduskuntavaalien jäsenäänestyksen järjestämistavoista päätettäessä postiäänestyksen järjestämistä. Esitin viime eduskuntavaalien jäsenäänestyksen järjestämistavoista piirihallituksessa päätettäessä postiäänestyksen järjestämistä. Vipu on myös pitänyt tasa-arvoista osallistumista esillä, tässä yksi asiaa koskeva huomio jo useamman vuoden takaa.


https://viherpunainen.blogspot.com/2019/09/puoluekokousedustajavaalien_7.htmlmaanantai 6. marraskuuta 2023

Sanattomaksi melkein vetää. Kaupunginhallitus päätti tänään hakea valituslupaa Turun HAOn päätökseen, jossa kaupunginvaltuuston päätös purkaa Pukkilan massalaitos todettiin laittomaksi.

Laittomaksi osoitettu päätös halutaan väkisin muuttaa lailliseksi, ja tökerö menettely pestä puhtaaksi. Vipu osoitti Pukkilan massalaitoksen purkupäätöstä koskeneessa valituksessaan ja siihen liittyvässä vastineessaan tiukasti lainkohtiin tukeutuen, miksi valtuuston purkupäätös on todettava laittomaksi. 


Perusteluksi valitusluvan hakemiselle esitetään tämänpäiväisessä päätöksessä mm. se, ettei Turun HAOn päätöksessä ole riittävästi otettu huomioon asemakaavan sisältövaatimusten täyttymistä kokonaisuutena. Ja kuitenkin kaupunginhallituksen kesäkuisessa päätöksessä valitusten, myös meidän valituksemme, yksimielistä hylkäämistä perusteltiin juurikin sillä, ettei myöskään maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimuksia edes tarvitse ottaa huomioon kokonaisuutena, vaan kaupungilla on oikeus valita mitä vaatimuksia se painottaa. Tämäkään pointti ei mennyt Turun HAOssa läpi. 


Tämä koko prosessi on oikein kouluesimerkki siitä, miten päätöksenteko voi pahimmillaan mennä. Ja Turussa näitä kauhuskenaarioita riittää. Nyt mietityttää, heltiääkö valituslupa KHO:lta. Linkki päätöspöytäkirjaan, ja Vipun lokakuinen kannari aiheesta alla.


https://ah.turku.fi/kh/2023/1106027l/4959986.htm


https://viherpunainen.blogspot.com/2023/10/viherpunainen-vasemmisto-ry-turun.htmlperjantai 27. lokakuuta 2023

Tilanne Gazassa on vain pahentunut ja entistäkin murheellisempi. Israel on pommittanut aluetta jo jonkin aikaa, ja tänään uutisoitiin, että myös Israelin maavoimat ovat hyökänneet Gazaan hävittäjien tukemana. Suomen hallitus jatkaa asekauppoja Israeliin. Onneksi ihmisoikeus- ja rauhantyötä tekevät järjestöt ovat hereillä, ja niiden kautta saa varmasti avun perille. 

Tässä Rauhanpuolustajien ja ICAHD Finlandin yhteinen tiedote, ja linkkejä järjestöjen sivuille.

https://rauhanpuolustajat.org/rauhanpuolustajat-suomen-pitaa-toimia-paattavaisesti-sotaa-vastaan-tulitauon-puolesta-ja-palestiinan-miehityksen-ja-apartheidin-lopettamiseksi/

https://www.amnesty.fi/

https://rauhanpuolustajat.org/


tiistai 10. lokakuuta 2023

Eipä menneet ne kesällä hikoillut tunnit Pukkilavalituksen kanssa hukkaan! Turun hallinto-oikeus päätti tänään kumota laittomana kaupunginvaltuuston maaliskuinen päätös purkaa Pukkilan vanha massalaitos! Vipu tosiaan valitti päätöksestä ja annoimme myös vastineen. Tein valtavasti työtä ja nyt on kyllä tosissaan olo, ettei aika maankäyttö- ja rakennuslain korkeakoulussa, Turun rakennus- ja lupalautakunnassa mennyt hukkaan :D 

Tässä uunituore tiedotteemme asiasta, ja linkki lisää taustoittavaan lehtijuttuun. Siitä selviää mm. se, että useat valitukset myöhästyivät ja lopulta tutkittiin vain meidän ja erään yksityishenkilön valitus. Ko. henkilö toimi aikoinaan aktiivina Meidän Turku- yhdistyksessä, joka edisti vahvasti asukkaiden äänen ja kulttuurihistoriallisten arvojen kuulumista kaupungin kaavoituspäätöksissä. 

****

Viherpunainen vasemmisto ry: 

Turun hallinto-oikeuden Pukkilapäätös osoittaa asukasdemokratian merkityksen

Turun hallinto-oikeus kumosi tiistaina 10. lokakuuta 2023 Turun kaupunginvaltuuston 13. maaliskuuta tänä vuonna tekemän päätöksen mahdollistaa Pukkilan vanhan tehdasrakennuksen purkaminen. Kaupunginvaltuusto oli kuitenkin kuukautta aiemmin päättänyt rakennuksen suojelusta yleiskaavassa. 

Viherpunainen vasemmisto ry valitti valtuuston päätöksestä jo keväällä, vaatien kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista laittomana. Kun Turun kaupunginhallitus hylkäsi kesäkuun alussa yksimielisesti asemakaavamuutoksesta tehdyt valitukset, myös yhdistyksen valituksen, työtä jatkettiin:


"Prosessi jatkui vielä kesällä niin, että annoimme vastineen kaupunginhallituksen hyväksymään, valitukset hylkäävään kaupungin lausuntoon", kertoo Viherpunainen vasemmisto ryn puheenjohtaja Eva-Liisa Raekallio.


Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että "Asemakaavamuutos, joka mahdollistaa massarakennuksen purkamisen, on voimassa olevan yleiskaavan vastainen. Asemakaavaa laadittaessa ei ole esitetty sellaista selvitystä, jonka nojalla massalaitoksen suojeluarvot olisi menetetty, tai että suojelu johtaisi maanomistajan kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen. Kaavamuutos ei myöskään täytä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyä rakennetun ympäristön vaalimista ja erityisten arvojen hävittämisen kieltoa koskevaa sisältövaatimusta. Kaupunginvaltuusto ei ole voinut esittämillään perusteilla hyväksyä kaavaa siltä osin kuin massalaitoksen suojelua koskeva merkintä on poistettu. Kaupunginvaltuuston päätös on siten lainvastaisena kumottava."


Raekallio sanoo, että asukasdemokratian parantaminen ja kuntalaisten osallisuuden lisääminen päätöksenteossa on aina ollut yhdistyksen tärkeimpiä tavoitteita. 


"Turun hallinto-oikeuden päätös osoittaa, että asukkaiden ääntä todella tarvitaan päätöksenteossa aina, ja etenkin silloin, jos valitut luottamushenkilöt eivät ole hereillä," hän päättää.


Lisätiedot:

Viherpunainen vasemmisto ryn puheenjohtaja

Eva-Liisa Raekallio

040-2473913


https://aamuset.fi/artikkeli/6127258


maanantai 9. lokakuuta 2023

Israelilaisten ja palestiinalaisten konflikti on viikonlopun aikana karannut täysin hallinnasta, jos kohta se on missään vaiheessa hallinnassa ollutkaan, ja alueella vallitsee nyt sotatila. Hamasin ankara hyökkäys Israeliin vaati paljon kuolonuhreja ja se on tuomittu laajasti maailmalla. Israelin Palestiinaan kohdistuva saartopolitiikka ja apartheid on samaan aikaan hyväksytty hiljaa, samanlaisia tuomitsevia otsikoita ei ole valtamediassa näkynyt. Saartopolitiikka on eräänlaista vähittäistä toimintaa, josta voi olla paikallaan esittää kysymys, eroaako sen lopputulos pidemmällä tähtäimellä ja kaikilta katsantokannoilta tarkasteltuna paljonkaan suorista ja nopeista hyökkäyksistä. Väkivaltaa ei lopeteta väkivallalla, vaikka väkivallan muodot eroaisivat toisistaan.

Israel vannoo uutisten mukaan kostoa, ja tänään on tehty vastahyökkäyksiä sekä päätös sähkön, veden, ruoan ja polttoainejakelun katkaisemisesta Gazan alueelle. Tilanne siellä on entisestään heikentynyt Israelin uuden, äärinationalistisen ja äärioikeistolaisen hallituksen myötä, ja tämänpäiväinen päätös lyö monessa mielessä viimeisen naulan arkkuun. Israelin omaa roolia tilanteen eskaloitumisessa ei pidä väheksyä, välttämättömyyksien katkaiseminen palestiinalaiselta siviiliväestöltä tässä tilanteessa on yksiselitteisen julma ja armoton teko, jota ei voi oikeuttaa millään.

 https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000009911221.html

maanantai 25. syyskuuta 2023

Yliopistojen valtaukset laajenevat, nyt on vallattu Tampereella. Kunpa minulla olisi käsillä kuva hetkestä, jolloin olisimme halunneet ripustaa oman ”Tieteen vapaus R.I.P.”- banderollimme Turun yliopiston hallintorakennuksen ulkoseinään ennen omaa mielenilmaustamme helmikuussa 2009. Mustaa surulakanaa ei saanut laittaa seinälle ”Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle”- tekstin viereen,  se pääsi silti osaksi mielenilmausta hautakynttilöiden vierellä (olin etukäteen soittanut hallintoon ja varmistanut paitsi sen, että mielenilmaus voidaan järjestää, ja miten toimia banderollin kanssa, luonnollisesti tein myös tarvittavat lomakkeet poliisin suuntaan).
Nyt on vallattu myös ammattikorkeakoulujen tiloja. Toivottavasti kaikki yliopisto- ja korkeakoulukaupungit tulevat mukaan. Tamperelaisten tiedotteessa puhutaan täyttä asiaa, kaksi ensimmäistä kommenttia poimittu siitä, sen sijaan tuoreen opetusministerin Anna-Maja Henrikssonin kommentti tiistain 19.9. budjettitiedotustilaisuudessa on alle kaiken arvostelun.


”Jos hallitus siis uhkaa viedä katon päämme päältä, me muutamme koululle”, opiskelijat kirjoittavat tiedotteessaan.”


”Monet opiskelijat elävät jo nyt köyhyydessä, eivätkä pysty keskittymään opiskeluun", tiedotteessa kerrotaan.”


”Se on myös meidän nuortemme intressissä, että saamme velkaantumisen kuriin, Henriksson totesi.”


Näin sanoo opetusministeri, joka istuu hallituksessa, joka ottaa edeltäjäänsä paljon enemmän velkaa. Miten jo valmiiksi köyhyydessä elävien kurjistaminen entisestään estää velkaantumista? Toisaalta kommentti on hyvä herätys niille, jotka ovat näinä vuosina erehtyneet pitämään RKP:ta jotenkin muuta oikeistoa humaanimpana. 


Olen aiemmin kirjoittanut siitä, miten tärkeää Suomessa olisi tehdä veropolitiikan suunnanmuutos, jossa mm. varallisuusveron palauttamisella ja pääomatuloverotuksen tiukalla progressiolla tasattaisiin paitsi syvenevää kuilua väestöryhmien välillä, myös kartutettaisiin valtionkirstua viisaasti ja pitkälle tulevaisuuteen katsoen. Tähän ei edellinen vihervasemmistoenemmistöinen hallitus pystynyt, ja tämä oikeistohallitus raivaa viimeisetkin esteet rikkaimpien rikastumiselta pienituloisimpien kustannuksella. Syitä veropolitiikan muutoksen hitauteen on varmasti monia, yksi selkeä tekijä on kuitenkin poliittisten asemien varmistelu.


Todella virkistävää nähdä näitä uutisia, eräänlaista vastapainoa politiikan laskelmoivuudelle, tässä tuore uutinen täältä Turusta. Yliopistojen johdon kanta valtauksiin on tähän saakka ollut kannustava ja tukeva. Tässä on eroa vuoteen 2009 ja myös vuoteen 2015. Voi olla, että leikkauksia ja erilaisia heikennyksiä on vuosien varrella saatu niin paljon, että nämä uusimmat vain olivat se piste iin päällä, ja nyt ollaan voimalla ja avoimemmin yhdessä rintamassa.

 


lauantai 23. syyskuuta 2023

Ensi viikolla ne alkavat, ammattiliittojen toimet hallituksen leikkauksia vastaan. Todella hienoa, ja toivottavasti mahdollisimman monet huomaavat miten arvokkaita ammattiliitot ovat. Tällaisina aikoina huomaa, mitkä tahot yhteiskunnassa ovat työläisten ja pienituloisten, ja mitkä osakemiljonääriperijöiden asialla. Monelle on varmaan tullut shokkina, että kokoomuksen lisäksi myös persut, kristilliset ja ruotsalaiset allekirjoittavat kaiken, jos vain saavat kovaa ministerinpalkkaa. Jos hallituksen suunnitelmat toteutuvat, tässä maassa tulee varmasti nälkäkuolemia sekä suoraan että epäsuorasti, kun epätoivo vaatii uhrinsa.

Valtakunnanpolitiikan tasolta ajatus kulkee myös tänne paikallistasolle. Miten kokoomusjohtoisessa kuntapalveluiden leikkausohjelmassa, pormestarimallissa oleminen perustellaan tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa. Onko kokoomus todellakin sellainen puolue, jonka linjan mukaan halutaan kulkea. Turun budjettineuvottelujen tulos julkistetaan ja siitä päätetään pian.

Toissapäivänä vietettiin Vipun jäseniltaa ihanassa Kupittaan siirtolapuutarhassa ja sen yhteismökissä, kirjoitin äsken Vipun blogiin tämän tekstin ja pistin kuvat mukaan! 


Tunnelmia Vipun jäsenillasta 21.9.


Kiitos kaikille mukana olleille, meillä oli upea, jopa kesäinen ilta Kupittaan siirtolapuutarhan yhteismökissä. Ensin kävelimme Perhospuutarhalle ja virkistimme muistia minne kaikkialle alueella saa mennä kävelemään. Käytävien lisäksi oikeastaan koko Perhospuutarhalle johtava reitti on kaikkien vapaasti hengailtavissa. Vehreyden siimekseen on tuotu pöytiä, tuoleja ja penkkejä jonne saa tulla syömään vaikka omia eväitä, nytkin siellä istui sinne opiskelemaan ja kauniista illasta nauttimaan tullut. 


Siirtolapuutarha-alueen ainutlaatuisuus korostui jo kierroksella, kun puutarhan ja Folkhälsanin ulkona oppimisen yhteyshenkilö Maritta Danielsson kertoi alueesta mukanaan ryhmäpuutarhayhdistyksen puheenjohtaja Eija Meriluoto. Meillä kävi todella hyvä viime hetken tuuri kun he ehtivät iltaan! Danielsson oli alun alkaen suunnitellut perhospuutarhaa, hän osasi myös kertoa alueen harvinaisista kasvi- ja sienilajeista. Puutarhalla on käynnissä monenlaisia ympäristökasvatukseenkin tukeutuvia hankkeita, siltä pohjalta aluetta pitäisikin kehittää jos kehittämistä halutaan. Nykyään kuitenkin helposti kehitetään kehittämisen takia, eivätkä hankkeiden tavoitteet välttämättä lähde puutarhan ja luonnon tarpeista. 


Kuvaavaa on, että tällä hetkellä kaupunki puuhaa kaikenlaista puutarhan varalle, huomioimatta kunnolla jo käynnissä olevia ja puutarha-aktiivien voimin toteutettavia hankkeita. Suunta on ylhäältä alas, ei ruohonjuuritasolta ylöspäin. Ja kun Turusta puhutaan, kehittämisen lähtökohtana ei useinkaan ole ilmaistapahtumien- ja toiminnan edistäminen, jollaisista saimme esimerkkejä illan aikana. Alueelle on myös joidenkin turkulaisten vasemmistopoliitikkojen toimesta ajateltu ”modernia virkistystoimintaa ja -rakenteita”. Tila otetaan luultavimmin nykyisiltä yleisiltä alueilta, Perhospuutarhasta sekä yhteismökin paikalta. Se vain korostaa sitä, miten hienoa oli päästä viettämään kaunista syysiltaa tunnelmalliseen ja kauniisti sisutettuun mökkiin, ja nauttimaan runsaasta sadonkorjuupöydästä. Olimme itse tehneet maukkaita kasvispohjaisia ja vegaanisia herkkuja, joiden raaka-aineet olivat myös reilua kauppaa ja luomua, kaakaosta ja kahvista alkaen. Astiatkin olivat ekoastioita, sovimme siis aika hyvin puutarhan ylläpitämän kestävän kehityksen teemaan.


Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys on perustettu 26.5.1935, yhteismökin tarkka rakentamisajankohta ei ole selvillä mutta se on täytynyt rakentaa samoihin aikoihin perustamisen kautta, kun yhdistys on tarvinnut tilat. Kuten yhdistyksen sivuilla kerrotaan, Kupittaan siirtolapuutarha jatkaa Kupittaan alueen jo 1700- luvulla alkanutta, aivan erityistä kaupunkipuutarhahistoriaa.

Historia on upealla tavalla läsnä mökissä ja koko alueella. Kupittaan siirtolapuutarha osoittaa, miten monimuotoista ja hienoa kaupunkiluonto voi olla, jos sille annetaan mahdollisuus. 


https://viherpunainen.blogspot.com/2022/08/22.html 


Kiitos vielä kerran erityisesti Maritta Danielssonille ja Eija Meriluodolle!


Eva-Liisa Raekallio


Tässä kuvia, joiden kautta pääsee fiilistelemään! Tämänkertaiset kuvat ovat myös mökistä, puutarhakuvia löytyy lisää blogistamme reilun vuoden takaa elokuulta.Maritta Danielsson


Maritta Danielsson ja Eija Meriluoto


keskiviikko 20. syyskuuta 2023

Opiskelijoiden vastarinta näkyy onneksi myös omassa kotikaupungissa! Tämähän on ihan kuin ”vanhaan hyvään aikaan”! Meille oli sekä 2009 Opiskelijatoiminnassa että 2015 Koulutuslakko- liikkeessä tärkeää koordinoida toimintaa tapahtuvaksi samaan aikaan eri puolilla Suomea, me myös onnistuimme siinä. Mainiota että nytkin viestin voima kasvaa, kun se kuuluu samaan aikaan monelta suunnalta. Jee! 

(Jos joku haluaisi lukea lisää Opiskelijatoiminnan ja Koulutuslakkoliikkeen yhtäläisyyksistä, eroista ja ehkä vetää linjoja nykyhetkeen, tässä toinen artikkelini) 

https://politiikasta.fi/kenen-ehdoilla-yliopistopolitiikkaa-tehdaan/


tiistai 19. syyskuuta 2023

Aika neljäntoista vuoden takaa palasi elävästi mieleeni, kun näin kuvat Helsingin yliopiston aamulla alkaneesta valtauksesta ja päärakennukseen asettuneista opiskelijoista. Valtauksen syy ei ole kovin erilainen kuin keväällä 2009, jolloin olin mukana Helsingin päärakennuksen valtauksessa ja toki vahvasti koko silloisessa Opiskelijatoiminnassa Turun vetäjänä. Hallitusohjelman säästöt kohdistuvat nyt raskaina myös opiskelijoihin.Rauhanomainen mielenilmaus oli keino, jota käytimme noina aikoina usein yliopistojen rahoituspohjan murentanutta uutta yliopistolakia, ja lukukausimaksujen käyttöönottoa vastaan. Tämänkertaista valtausta kommentoineiden huomio on kiinnittynyt mielenilmauksen syyn sijasta osanottajien pieneen määrään. Tapa väheksyä ja pienentää tuokin. Neljätoista vuotta sitten muistan senkin Suomen Kuvalehden reportterin, joka kävi kuvaamassa valtausta illalla ja teki jutun niin, että kaikki näytti pelkältä opiskelijabiletykseltä. Tietoiseksi harhaanjohtamiseksikin sitä voisi kutsua.

Minulla päällimmäinen tunne tuoreet kuvat nähdessäni oli nostalgian lisäksi ilo siitä, että edelleen löytyy porukkaa, jotka on valmis laittamaan itsensä likoon suuremman tavoitteen takia. Vuonna 2009 emme saaneet yliopistolain voimaantuloa estettyä emmekä lukukausimaksusuunnitelmia torpattua, mutta osoitimme lujasti ettemme hyväksy heikennyksiä. Se voima elää vahvasti! 

EDIT 20.9. Johan oli tämän päivän lehdessä ehditty tiukkaamaan valtaajien edustajilta mikseivät olleet tuoneet vasemmistolaisuuttaan enemmän esiin. Ihan samoja kaikuja tässäkin neljäntoista vuoden takaa, ikävä kyllä. Jos media meistä yleensä kirjoitti, muisti sentään mainita että vasemmistolaisia opiskelijoita oli paljon. Yritys vastarinnan uskottavuuden heikentämiseksi leimaamalla se pelkästään puoluepoliittisin motiivein johdetuksi on kova, ja voi paljolti onnistuakin. 

Kyllä itse olisin todellakin toivonut osanottoa muistakin opiskelijaryhmistä, henkilökunnasta puhumattakaan, mutta niin vain kevättalvella 2009 Turussa, ja pitkälti koko Suomessa selvä enemmistö heikennyksiä ja mullistuksia vastustaneista oli vasemmistolaisia. Vihreitäkin oli, mutta paljon vähemmän. Asetelmia kuvaa hyvin esim. uuden yliopistolain hyväksyminen eduskunnassa myöhemmin samana keväänä, vain Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ja yksi demari olisivat estäneet lain voimaantulon. Kaikki vihreät äänestivät puolesta. Kuvio jatkui, kun järjestin sittemmin Turun yliopistolla mielenilmauksen lukukausimaksuja vastaan. Olimme siellä Turun vasemmisto-opiskelijat yksin kyltteinemme, vaikka olimme pyytäneet muitakin ryhmiä mukaan. Olen tänä päivänäkin iloinen ja ylpeä siitä, mitä teimme yhdessä, silloisia tunnelmia pääsee lukemaan mm. artikkelistani täältä 

https://tutkijaliitto.fi/kirjat/mikko-jakonen-ja-jouni-tilli-toim-yhteinen-yliopisto/maanantai 10. heinäkuuta 2023

Tällä välin on taas sattunut ja tapahtunut, maalla on uusi elinkeinoministeri kun persut vaihtoivat epärehellisen natsiterminologiaan viehtyneen ”mukavan miehen” kohuissa ryvettyneeseen naisten ahdistelijaan. Päätös tehtiin pienessä piirissä. Perustuslakiasiantuntija Martin Scheinin totesikin, että eduskunnalla olisi pitänyt olla rooli päätöksenteossa. Kyllä sitä paikallispolitiikassakin selvästi näkee, että monet haluavat usein päättää asioista pienellä porukalla, eikä kaikkia säännöstöjä silloin katsota. Se, miten Rydmanin valinta meni, on kuitenkin huomattu ulkomailla saakka. 

Saa nähdä, millaiset otsikot revitään tämänpäiväisestä uutisesta ja pysyykö hallitus kasassa, kun tuoreen valtionvarainministerin toistakymmentä vuotta vanhat, kammottavan umpirasistiset ja järkyttävät vuodatukset ovat tulleet julki. Muistetaan myös uuden sisäministerin kirjoitukset, joita hän on kiireellä siivonnut. Kyllä nyt olisi syytä koko Orpon köörin tehdä johtopäätökset ja erota, syksyllä saataisiin uusi mahdollisuus vaaleihin. En usko, että jokainen perussuomalaisten äänestäjä on ollut rasismin, armottomien leikkausten ja rikkaiden verohelpotusten kannalla. Ehkä nyt viimein loppuisi puhe persuista populistisena puolueena. Rasisteja ja äärioikeistolaisia täynnä se pikemminkin on. Suoranaista natsismiakin on, ehkä olemme nähneet vasta jäävuoren huipun siitäkin. 

Äärioikeistolaisuudesta ja suhtautumisesta siihen on hallituspuolueilla ollut jo nyt näkemyseroja, vaikka köyhiä rankaiseva hallitusohjelma sinänsä onkin saanut niiltä virallisesti vain tukea. Suomalaiset ovat nyt kuitenkin nähneet että puolueilla on eroja. Äärimmilleen viety konsensus- ja sopimuspolitiikka on tätä hämärtänyt, viime viikot ovat terävöittäneet eroja niin ettei paremmasta väliä ja se toivottavasti näkyisi myös uusien eduskuntavaalien äänestyskopissa.

EDIT 11.7. 

Nyt presidentti Niinistö on todennut, että hallituksen olisi viisasta ottaa selkeä nollatoleranssi rasismiin, ja RKPn pj Henriksson puolestaan sanoi, että Purran olisi nyt irtisanouduttava kaikesta rasismista. Molemmat tietävät hyvin, ettei se tule tapahtumaan, josta herääkin kysymys, onko heillä jo tiedossa tämän hallituksen toimikauden päättymispäivä.

EDIT 11.7.

Hallitus on juuri äsken julkaissut kannanoton, jossa kerrotaan hallituksen ja sen ministereiden irtisanoutuvan rasismista ja kaikenlaisesta ääriajattelusta. Siis hetkinen, irtisanoutuuko perussuomalaisten Purra omaa toimintaansa ja puoluettaan jo pitkään ohjanneesta ajattelusta? Miten Purran meininki mahdetaan ottaa persuissa vastaan. On myös vaikea nähdä, miten Sari Essayah voi irtisanoutua esim. KD:n abortinvastaisuudesta tai LGBTQ- vähemmistöjen syrjinnästä. En toisaalta pidä hallitusohjelman räikeän eriarvoistavaa ja armotonta politiikkaa mitenkään erityisen maltillisena. Miten ministerit voivat noin vain irtisanoutua omasta ääriajattelustaan. Vielä eilen Purra vakuutti, ettei aio pahoitella mitään. Uskottavuus on tuolla porukalla nollassa, kun omasta ministerinpaikasta pidetään kiinni vaikka mikä olisi.

keskiviikko 28. kesäkuuta 2023

Niinpä vaan nähtiin tänään taas, miten ihan selvistä äänestyksistä politikoidaan hirveä fiasko, ja samalla jäätiin historiankirjoihin. Elinkeinoministerinä pari viikkoa toimineen Vilhelm Junnilan natsisympatiat ja - kytkökset nousivat esiin ja tänään jo mentiin opposition johdolla ministerin luottamusäänestykseen. 

Äänestyspäätöksen olisi pitänyt olla ihan selvä, mutta hallituspuolueiden lähes kaikkien kansanedustajien voimin Junnila ei joutunut eroamaan, äänestystulos oli suunnilleen 95-86. Kansanmurhalla vitsailu ei siis eduskunnan enemmistön mielestä ole este ministerin tehtävien hoitamiselle, vaikka ministerin tehtävää hoitavalta edellytetään erityistä rehellisyyttä ja esimerkillisyyttä. 

Purra uhkasi kaataa hallituksen, jos Junnila häviäisi äänestyksen. Mitä ihmettä? Kiristäminen on aika erikoista tuoreen valtiovarainministerin touhua. Ei sen puoleen kenenkään ministerin toiminta kestä päivänvaloa, kun ovat tuollaista hallitusohjelmaa eteenpäin viemässä. Kaiken huipuksi eduskunnan puhemieheksi valittiin tuomion saanut pahamaineinen Jussi Halla-aho, joka on jo saanut kritiikkiä joidenkin edustajien suosimisesta ja asiattoman kielenkäytön sallimisesta. Jotenkin tuntuu, että ehkeivät ne uudet eduskuntavaalit ole sittenkään niin kaukaa haettu ajatus. Mietin vaan, että muuttaisivatko ne mitään, äänestäisivätkö ihmkset toisin. 

Jossain kohtaa aika pian pitäisi tehdä yhdistyksemme vastine kaupunginhallituksen 5. kesäkuuta tekemään päätökseen hylätä Pukkilavalituksemme, niinkuin hylkäsivät kaikki muutkin valitukset ja oikaisuvaatimukset. Kaupungin palkkalistoilla olevat juristit eivät ole tunnettuja valitusten ja oikaisuvaatimusten hyväksymisestä ja tuo linja piti nytkin. Saimme hallinto-oikeudelta postia, että meillä on mahdollisuus tehdä vastine. Eipä auta lomailla sitten. 

EDIT 29.6.:

HS Turku oli käynyt tällä välin haastattelemassa naantalilaisia Junnilaan liittyen. Aika moni haastatelluista vähätteli luottamusäänestykseen johtanutta käytöstä ja ministeriä kehuttiin mukavaksi mieheksi. On muitakin mukavia miehiä ja naisia, jotka hyväksyvät ankarat leikkaukset sosiaaliturvaan ja palveluihin kokouspalkkioiden toivossa. He voivat olla aika varmoja siitä, ettei se paina äänestyskopissa läheskään yhtä paljon kuin se, että ”sen kanssa pääsee aina juttelemaan”.

EDIT 30.6.:

Junnila- tilanteen yllättävät ja nopeat käänteet jätkuvat. Hän on nyt pyytänyt eroa ja presidentti Niinistökin on kommentoinut kohua. En olisi uskonut, että Junnila eroaa, vaikka tänään tuli julkisuuteen lisää todella raskauttavia asioita. Huomiota tässä on herättänyt kaiken muun ohella presidentin kommentista välittynyt käsitys. Niinistö sanoi, että 

– Tietysti noin yleisemmin hallituksen täytyy pitää huolta siitä, että sen politiikka ulkomailla tiedetään ja politiikan sisältö on sellaista, joka myöskin nauttii läntistä arvostusta ja on meidän arvojemme mukaista. Ja sen seikan selvä esiin tuominen on varmasti tärkeätä, presidentti totesi.

Hallitusohjelma kuitenkin on sellainen, että vaatii hyvin oikeistolaisen maailmankuvan, jotta sen eteenpäin viemän politiikan voi nähdä olevan ”arvojemme mukaista”. Köyhiin ja vähäosaisiin hallitusohjelmassa kohdistettu kiusa ja raaka voima ei kirvoittanut maan korkeimmalta johdolta samanlaisia mietteitä, vasta paljastuneet natsikytökset saivat presidentin kommentoimaan. Niinistö on luopunut puoluekirjastaan teknisesti, muttei varsinaisesti. Olen aiemminkin kirjoittanut siitä, miten Kokoomus on varmasti hyötynyt älykkäästä ja ajoin politiikkaa arjella pehmentävästä presidentistä. Kova oikeistolaisuus ei ole ollut päällimmäisenä.

lauantai 17. kesäkuuta 2023

Mitä sanoa uudesta hallitusohjelmasta. Osasin odottaa jonkunlaista painajaista vaalituloksen selvittyä, mutta lopputulos on suurempi järkytys mitä olin osannut ajatellakaan, hirveämpi ja samalla typerämpi mitä olisin ikinä voinut kuvitella. On läpinäkyvää tekopyhyyttä puhua siitä, miten kaikkien pitää osallistua talkoisiin Suomen talouden tasapainottamiseksi, mutta varakkaimmat joilla oikeasti olisi parhaat edellytykset osallistua tasapainotalkoisiin, jätetään rauhaan ja veronkierto veroparatiiseihin saa jatkua.

Hallitus selvittää monia ihmisoikeuksien ja Suomen perustuslain vastaisia uudistuksia, kuten mm. sitä, voiko työttömältä evätä viimesijaisen tuen, toimeentulotuen, jos tämä kieltäytyy hänelle osoitetusta työstä. Emme näy päässeen yhtään eteenpäin 1800- luvun meiningistä, jossa vähäosaisia rankaistiin ja kontrolloitiin yhteiskunnan toimesta. Työttömyysturvan, työehtojen, asumistuen ja toimeentulotuen kiristykset ja leikkaukset samaan aikaan, kun rikkaat jatkavat rauhallista ja lokoisaa elämäänsä, ovat ehtaa oikeistopolitiikkaa. 

Rajut soteleikkauksetkin tehdään, vaikka terveydenhoito on syvässä kriisissä ja tarvitsee paljon lisärahaa. Lääkkeiden hinta nousee arvonlisäveron korotuksen myötä, pienituloiset joutuvat tinkimään lääkkeistään kun lääkekuluista selviytyminen on jo nyt kaikkien muidenkin kohonneiden kustannusten takia tehnyt tiukkaa.

Mediakaan ei ole tässä toiminut kaikilta osin hyvin, kokoomuksen kerrottiin mm. onnistuneen pitämään koulutuksen ”erityisessä suojeluksessa”, vaikka hallitusohjelmassa nimenomaan on aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan lakkauttaminen, sekä yliopistojen rahoituksen leikkaaminen. Ihmisillä ei ohjelman toteutuessa ole mahdollisuuksia kouluttautua uudelleen, elleivät ole hyvin varakkaasta perheestä, ja yliopistot ajetaan nurkkaan jolloin kynnys lukukausimaksujen käyttöönottoon laskee.

Tätä haluttiin, kun kevään eduskuntavaaleissa äänestettiin näitä puolueita. Kokoomukseen ja perussuomalaisiin mahtuu paljon ääniharavia, jotka saivat kymmeniätuhansia ääniä. Esim. Riikka Purra sai yli 30 000 ääntä ja kertoi, ettei empatia kuulu politiikkaan. Hän on myös sitä mieltä, ettei työntekijöillä ja työnantajilla ole eturistiriitoja. Tällaiset ihmiset siis ovat ääniharavia. Hallitusohjelmassa ei millään tasolla reagoida inflaation seurauksena laskeneeseen ostovoimaan, eikä edes yritetä korvata ihmisille kasvaneita ruoka- ja sähkölaskuja tai kohonneita vuokria. 

Äänestämättä jättäneitä oli lähes kolmannes äänioikeutetuista. Joukossa on varmasti paljon toivonsa jo kokonaan menettäneitä. Haluan uskoa, että jos vasemmisto onnistuu näinä vuosina tekemään vahvaa oppositiopolitiikkaa ja jotenkin jopa estämään leikkauksia, ihmiset saavat uutta toivoa ja äänestävät seuraavissa eduskuntavaaleissa vasemmistoa. Nämä neljä vuotta eivät voi kulua liian nopeasti, tulevat päinvastoin tuntumaan todella pitkiltä. 

Kun ihmisiltä viedään leipä suusta, toimeentuloa ollaan helposti valmiita hakemaan vaikka rikollisin keinoin. Yhteiskunnan turvattomuus tulee räjähtämään käsiin. Suomessa on ollut aiemminkin turvatonta juuri sosiaaliturvan puuttumisen takia, nyt ollaan palaamassa niihin aikoihin. Kääntöpuolena on kuitenkin se, että suunta saatiin käännettyä yhteiskunnan turvaverkon rakentamisella ja ylläpitämisellä. Se oli mahdollista silloin ja tulee olemaan nytkin, työtä ja tahtoa se tulee vaatimaan.

Tuntuu, että toive tämän hallituspohjan hajoamisesta ja uusista vaaleista on todella epärealistinen. Mutta uskomattoman törkeä hallitusohjelma voi hyvinkin tehdä esim. ay-liikkeestä entistäkin tärkeämmän ja näkyvämmän, ja aktivoida ihmisiä toimimaan tuloksekkaasti epäinhimillisiä kirjauksia vastaan.

Ihmisten usko ja toivo voivat palata, voi olla että se vaatii vahvaa vasemmistolaisuutta myös paikallistasolla, ja vasemmiston yhdistävää työtä kokoomusperäisten sopeutus- ja leikkausohjelmien tehokkaaksi torjumiseksi, ja kuntapalvelujen aidoksi parantamiseksi. Pormestariohjelmassa sitoudutaan leikkauksiin, sopimuksesta pääsee kuitenkin myös irti.

tiistai 6. kesäkuuta 2023

Moi! 

Mulla tulee ajoittain näitä pitkiä pausseja bloggaamiseen mutta on ollut huippukiireistä aikaa tämä alkuvuosi, aika on mennyt töiden, opintojen ja Vipun juttujen kanssa. Somettamista olen ihan tietoisestikin vähentänyt, mutta bloggaamista en ole jättämässä. (En someakaan, mutta sometauko on ihan hyvä välillä). Olen nyt alkuvuonna tehnyt esim. todella paljon työtä esim. sen eteen, että saimme lähetettyä Turun hallinto-oikeuteen valituksen kaupunginvaltuuston maaliskuisesta päätöksestä purkaa Pukkilan vanhan kaakelitehtaan rakennus Pitkämäessä. 

Se oli ensimmäinen valitus, jossa olen ollut ns. pääarkkitehti ja kyllä oli miettimistä ja muokkaamista. Hyödynsin kokemuksiani rakennus- ja lupalautakunnasta, jossa tosiaan opin melkein ulkoa maankäyttö- ja rakennuslain. Vaikken ole juristi, käytännön työ muovasi minusta ainakin jonkinasteisen laintuntijan :D Ja sen jälkeen, kun hävisin niukasti äänestyksen lautakunnan varsinaisen jäsenen paikasta kesällä 2021, sain yhden elämäni parhaista palautteista juuri lautakuntatyöhöni liittyen, kun minulle sanottiin että edustan asiantuntemusta ja demokraattista itsehallintoa. Oli muutenkin tullut hyvää palautetta turkulaisilta myös lautakuntaraporttien kirjoittamisesta, muistan senkin asukkaan joka kiitti, että olen ainoa joka on heidän puolellaan. Hyviä muistoja jäi lautakuntatyöstä paljon, ja sitä arvokasta lakipykäläkokemusta myös.

Mutta joo, aikaa on saanut kyllä menemään ihan muuhun kuin omien tiedotuskanavien täyttämiseen. Juuri tänään on sattunut parikin asiaa, joiden pohjalta kuitenkin halusin tämän postauksen tehdä. Kahovkan padon räjäyttäminen Ukrainassa on saanut ajattelemaan, eikö sota lopu koskaan. Niin hirveä uutinen…Kuinka paljon ukrainalaisten pitää vielä kärsiä, ennenkuin tämä kaikki loppuu. On todennäköistä, että sota voi kestää vielä kauan. Vaikka länsimaat ovat aika hyvin saaneet pakotteita puremaan, Venäjä on tiivistänyt suhteitaan mm. Kiinaan ja Intiaan, pitäen sitä kautta taloutensa rattaita pyörimässä. Kiinalla on kaikki intressit tilanteen pitkittämiseen, saahan se näin Venäjän entistä riippuvaisenmaksi itsestään ja otteen sen luonnonrikkauksiin. Ei hyvältä näytä millään tasolla.

Aamulla, ennen uutisia Ukrainasta luin lehdestä eilisestä Turun kaupunginhallituksen kokouksesta, jossa oli käsitelty valtuuston Pukkilapäätöksestä tehtyjä valituksia, myös Vipun. Kh päätti yksimielisesti hylätä kaikki neljä valitusta ja kaikki oikaisuvaatimukset. Vasemmistoliitto tai vihreät eivät nyt kaupunginhallituksessa toistaneet valtuuston urotyötään Pukkilan tehtaan suojelemiseksi. 

Oma puolueeni on ollut usein ainoa, josta on löytynyt niitä luottamushenkilöitä, jotka ovat puolustaneet asukkaiden oikeutta valittaa. Itse olin se luottamushenkilö rakennus- ja lupalautakunnassa, usein yksinkin. Valtuuston päätöksestä valittaneiden joukossa on myös Turun museokeskus ja useampia omakotiyhdistyksiä Pitkämäen ja Kähärin suunnalta. Turussa on todella paljon päätöksestä suuttunutta väkeä, joille olisi ollut tärkeää saada viestiä siitä, että heitä kuunnellaan. Monelle jää nyt mieleen valtuuston päätöksen sijasta tämä yksimielinen kaupunginhallitus.

Uutisotsikoiden selaaminen olisi pitänyt lopettaa jo aiemmin, sitten näin jutun Turun Hirvensalossa muoviroskaan tukehtuneesta telkästä. Täysin turha kuolema, täysin ihmisen syytä. Miten paljon opittavaa meillä onkaan.