perjantai 27. lokakuuta 2023

Tilanne Gazassa on vain pahentunut ja entistäkin murheellisempi. Israel on pommittanut aluetta jo jonkin aikaa, ja tänään uutisoitiin, että myös Israelin maavoimat ovat hyökänneet Gazaan hävittäjien tukemana. Suomen hallitus jatkaa asekauppoja Israeliin. Onneksi ihmisoikeus- ja rauhantyötä tekevät järjestöt ovat hereillä, ja niiden kautta saa varmasti avun perille. 

Tässä Rauhanpuolustajien ja ICAHD Finlandin yhteinen tiedote, ja linkkejä järjestöjen sivuille.

https://rauhanpuolustajat.org/rauhanpuolustajat-suomen-pitaa-toimia-paattavaisesti-sotaa-vastaan-tulitauon-puolesta-ja-palestiinan-miehityksen-ja-apartheidin-lopettamiseksi/

https://www.amnesty.fi/

https://rauhanpuolustajat.org/


tiistai 10. lokakuuta 2023

Eipä menneet ne kesällä hikoillut tunnit Pukkilavalituksen kanssa hukkaan! Turun hallinto-oikeus päätti tänään kumota laittomana kaupunginvaltuuston maaliskuinen päätös purkaa Pukkilan vanha massalaitos! Vipu tosiaan valitti päätöksestä ja annoimme myös vastineen. Tein valtavasti työtä ja nyt on kyllä tosissaan olo, ettei aika maankäyttö- ja rakennuslain korkeakoulussa, Turun rakennus- ja lupalautakunnassa mennyt hukkaan :D 

Tässä uunituore tiedotteemme asiasta, ja linkki lisää taustoittavaan lehtijuttuun. Siitä selviää mm. se, että useat valitukset myöhästyivät ja lopulta tutkittiin vain meidän ja erään yksityishenkilön valitus. Ko. henkilö toimi aikoinaan aktiivina Meidän Turku- yhdistyksessä, joka edisti vahvasti asukkaiden äänen ja kulttuurihistoriallisten arvojen kuulumista kaupungin kaavoituspäätöksissä. 

****

Viherpunainen vasemmisto ry: 

Turun hallinto-oikeuden Pukkilapäätös osoittaa asukasdemokratian merkityksen

Turun hallinto-oikeus kumosi tiistaina 10. lokakuuta 2023 Turun kaupunginvaltuuston 13. maaliskuuta tänä vuonna tekemän päätöksen mahdollistaa Pukkilan vanhan tehdasrakennuksen purkaminen. Kaupunginvaltuusto oli kuitenkin kuukautta aiemmin päättänyt rakennuksen suojelusta yleiskaavassa. 

Viherpunainen vasemmisto ry valitti valtuuston päätöksestä jo keväällä, vaatien kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista laittomana. Kun Turun kaupunginhallitus hylkäsi kesäkuun alussa yksimielisesti asemakaavamuutoksesta tehdyt valitukset, myös yhdistyksen valituksen, työtä jatkettiin:


"Prosessi jatkui vielä kesällä niin, että annoimme vastineen kaupunginhallituksen hyväksymään, valitukset hylkäävään kaupungin lausuntoon", kertoo Viherpunainen vasemmisto ryn puheenjohtaja Eva-Liisa Raekallio.


Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että "Asemakaavamuutos, joka mahdollistaa massarakennuksen purkamisen, on voimassa olevan yleiskaavan vastainen. Asemakaavaa laadittaessa ei ole esitetty sellaista selvitystä, jonka nojalla massalaitoksen suojeluarvot olisi menetetty, tai että suojelu johtaisi maanomistajan kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen. Kaavamuutos ei myöskään täytä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyä rakennetun ympäristön vaalimista ja erityisten arvojen hävittämisen kieltoa koskevaa sisältövaatimusta. Kaupunginvaltuusto ei ole voinut esittämillään perusteilla hyväksyä kaavaa siltä osin kuin massalaitoksen suojelua koskeva merkintä on poistettu. Kaupunginvaltuuston päätös on siten lainvastaisena kumottava."


Raekallio sanoo, että asukasdemokratian parantaminen ja kuntalaisten osallisuuden lisääminen päätöksenteossa on aina ollut yhdistyksen tärkeimpiä tavoitteita. 


"Turun hallinto-oikeuden päätös osoittaa, että asukkaiden ääntä todella tarvitaan päätöksenteossa aina, ja etenkin silloin, jos valitut luottamushenkilöt eivät ole hereillä," hän päättää.


Lisätiedot:

Viherpunainen vasemmisto ryn puheenjohtaja

Eva-Liisa Raekallio

040-2473913


https://aamuset.fi/artikkeli/6127258


maanantai 9. lokakuuta 2023

Israelilaisten ja palestiinalaisten konflikti on viikonlopun aikana karannut täysin hallinnasta, jos kohta se on missään vaiheessa hallinnassa ollutkaan, ja alueella vallitsee nyt sotatila. Hamasin ankara hyökkäys Israeliin vaati paljon kuolonuhreja ja se on tuomittu laajasti maailmalla. Israelin Palestiinaan kohdistuva saartopolitiikka ja apartheid on samaan aikaan hyväksytty hiljaa, samanlaisia tuomitsevia otsikoita ei ole valtamediassa näkynyt. Saartopolitiikka on eräänlaista vähittäistä toimintaa, josta voi olla paikallaan esittää kysymys, eroaako sen lopputulos pidemmällä tähtäimellä ja kaikilta katsantokannoilta tarkasteltuna paljonkaan suorista ja nopeista hyökkäyksistä. Väkivaltaa ei lopeteta väkivallalla, vaikka väkivallan muodot eroaisivat toisistaan.

Israel vannoo uutisten mukaan kostoa, ja tänään on tehty vastahyökkäyksiä sekä päätös sähkön, veden, ruoan ja polttoainejakelun katkaisemisesta Gazan alueelle. Tilanne siellä on entisestään heikentynyt Israelin uuden, äärinationalistisen ja äärioikeistolaisen hallituksen myötä, ja tämänpäiväinen päätös lyö monessa mielessä viimeisen naulan arkkuun. Israelin omaa roolia tilanteen eskaloitumisessa ei pidä väheksyä, välttämättömyyksien katkaiseminen palestiinalaiselta siviiliväestöltä tässä tilanteessa on yksiselitteisen julma ja armoton teko, jota ei voi oikeuttaa millään.

 https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000009911221.html