torstai 22. maaliskuuta 2018

Tässä lautakunta-aloitteeni tältä päivältä sekä kokouksessa tekemäni esitykset, ja tietenkin itse lautakuntarapsa. 

Lautakunta-aloite 22.3.2018
Rakennus- ja lupalautakunnalle pidettiin torstaina 8.3. katselmus Kakolan jätevedenpuhdistamolla. Mikromuovien tai kemikaalien päätyminen ekosysteemiin ja lopulta tietenkin ravintoketjun huipulle ihmiseen on vaikea ongelma. 
Muovi on itsessään haitallinen materiaali. Muovin valmistuksessa käytetyt ihmisen hedelmällisyyttä heikentävät kemikaalit kuten ftalaatit ja bisfenoli-a (BPA) päätyvät kulutustuotteiden kautta ihmisen verenkiertoon, ja vesistöissä ne vahingoittavat ekosysteemiä. Turku on mukana Itämeren kaupunkien jätevesien tutkimuksessa. NonHazCity- hankkeen puitteissa otettiin näytteitä myös Turun jätevesistä. Kaikista näytteistä löytyi ftalaatteja, bisfenoli-a:ta ja perfluorattuja yhdisteitä. Turun jätevedet eivät muodostaneet poikkeusta.
Jätevedenpuhdistamo ei tavoita näitä vaarallisia yhdisteitä, vaikka eloperäinen jäte saadaankin hyvin puhdistettua. Puhdistamoa ollaan lähivuosina laajentamassa. Turun rakennus- ja lupalautakunta pitää kaupunkiympäristötoimialan viranomaistehtävistä vastaavana toimielimenä keskeisenä, että ennen laajennustöihin ryhtymistä selvitettäisiin, miten puhdistusjärjestelmien kapasiteetti saadaan kattamaan paitsi talvisateiden seurauksena yhä lisääntyvä ravinnekuormitus, myös mikromuovit ja kemikaalit.
Eva-Liisa Raekallio
Turun kaupungin rakennus- ja lupalautakunnan jäsen

Aloite julkaistiin myös Turkulaisessa :)

https://www.turkulainen.fi/artikkeli/621830-aloite-kakolan-jatevedenpuhdistamon-laajennuksessa-huomioon-mikromuovit 


Muutosesitys esityslistan kohtaan 18
Oikaisuvaatimus rakennusvalvonnan toimenpidepyyntöön tehtyyn kielteiseen ratkaisuun 6871-2017 (244)


Päätösehdotuksessa todetaan, etteivät työmaakopit eivät vaaranna alueen käyttäjien turvallisuutta tai terveyttä, ja ne eivät ulkonäöltään poikkea normaaleista työmaaparakeista. 
Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat vedonneet  Turun kaupungin rakennusmääräyksiin 40 §, 41 § ja 44 § sekä MRL: n pykälään 169 §.40 §: ” Vuokramiehen ja luvan saajan on saatettava katualue ennen vuokra-ajan päättymistä siihen kuntoon kuin se oli ennen työn aloittamista.” 

41 §: Työmaata varten voidaan rakennettavalle tontille taikka siihen välittömästi liittyvälle katu- tai muulle yleiselle alueelle, jolle kiinteistötoimiala on 40 §: n nojalla myöntänyt käyttöoikeuden, sijoittaa tarvittavia tilapäisiä työmaarakennuksia.
44 §: ” Rakennustyön valmistumisen jälkeen tilapäiset työmaarakennukset, työmaa-aidat ja vastaavat työmaarakenteet on poistettava viipymättä ja työmaa-alue on siistittävä.”
MRL 169 §: Varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta. Asemakaava-alueella ei aluetta saa käyttää häiriötä aiheuttavaan tai ympäristöä rumentavaan varastointiin taikka pitkäaikaiseen tai laajaan tavaroiden ulkosäilytykseen, jollei asemakaavasta muuta johdu.

Turun rakennus- ja lupalautakunta esittää, että Turun kaupungin ao. rakennusmääräysten sekä MRL.n pykälän 169 § perusteella työmaaparakit tulee poistaa.

Esittää Eva-Liisa Raekallio

Raportti rakennus- ja lupalautakunnan kokouksesta 22.3.

Tänään oli oikein kiinnostava päivä rakennus- ja lupalautakunnassa. Ensin meillä oli katselmus Medisiina D- rakennukseen, sen jälkeen lautakunnan kokous jossa esillä oli mm. Telakkarannan louhinta- asia, Kakolan vankilarakennuksen muuttaminen hotelliksi, asukkaiden toivomus kotinsa ympäristöä häiritsevien työmaaparakkien poistamisesta, puunkaato täältä Varissuon metsästä sekä Juslenian uudisrakennus. Minua ihmetytti jo materiaaleja lukiessani, että päätösehdotuksessa oli todettu miten Museokeskuksen lausunto on huomioitu suurimmaksi osaksi, mutta lausuntoa ei ollut saatavilla että olisin voinut tulla itse samaan johtopäätökseen. Asia pöydättiinkin. 
Oli samaan aikaan hienoa kuulla, miten rakennukseen asennetaan joa enemmän aurinkopaneeleita mitä energiakonsultin laskelmat ehdottivat😁Arkkitehti ei osannut vastata tarkkaan siihen, miten suuri osa sähkökapasiteetista saadaan katettua aurinkopaneeleilla. Kuulemma hyvin iso osa, mahtavaa! Jätin kokouksessa myös lautakunta-aloitteen, ensimmäisen laatuaan, liittyen Kakolan jätevedenpuhdistamon puhdistuskapasiteetin parantamisesta huomioimaan muös mikromuovit ja kemikaalit. Oli todella kivaa kuulla, että aloite meni valmisteluun, jee 😁
Katselmuksessa pääsimme näkemään uudenuutukaisen lääketiederakennuksen oikeastaan katosta lattiaan. Esittelyssä höristin korviani, kun kuulimme miten rakennus on maksanut 71 miljoonaa, mutta rakennusvaiheessa sitä ei kuitenkaan huputettu. Toki pitää miettiä miksi tästä kosteusvaurioita ennaltaehkäisevästä toimenpiteestä säästettiin, kun kuitenkin pidettiin tärkeänä turvata helikopterin turvallinen laskeutumisalusta ja siihen satsattiin saman verran mitä huputtamiseen olisi mennyt. 
Mitä olen ymmärtänyt, huputtamisesta säästetään yleisesti vielä tänäkin päivänä vaikka rakennusten kosteusvaurioista ja homeongelmista saadaan lukea miltei päivittäin. Toisaalta aina kun kuulee miten laajasti on käytetty alihankintafirmoja, huolestuttaa kun muistaa Impivaaran uimahallin tapauksen. Toivottavasti vastaavilta ongelmilta nyt vältytään...Upea rakennus on ilman muuta kyseessä, näistä kuvista selviää minkätyyppisiä näkymiä ja korkeuseroja sieltä löytyy. 
Olin valmistellut esityksen Telakkaranta-asiaan, jossa puutuin siihen miten nyt oltiin myöntämässä maisematyölupaa, vaikka päätösehdotuksen mukainen toimenpide edellyttäisi asemakaavanmuutosta. Puheenvuoro annettiin ensin kokoomuksen Tarvaiselle, joka teki esityksen asian palauttamisesta valmisteluun asemakaavan vastaisena. Kannatin tietenkin,ja lautakunta oli yksimielinen palauttamisesta. Nyt oli tärkeintä, ettei asemakaavan vastainen ja asukkaiden vastustama vaihtoehto toteutunut. Hienoa että olimme yksimielisiä! Laitan tekemäni esitykset ja lautakunta-aloitteen blogiin.
Kakolaan ollaan tosiaan toteuttamassa luksushotellia. Olemassaolevat suunnitelmat ottivat jo erittäin hyvin huomioon Museokeskuksen kannan alkuperäisen arkkitehtuurin säilyttämisestä. Rakennuttaja on sama joka on toteuttanut Littoisten Verkatehtaan alueen ja linnan remontin. Alue on ilo silmälle kun kesäisin käyn paljon Littoistenjärvellä, ja minulla on siltä pohjalta usko rakennustyön tyylitajuiseen ja perinteitä kunnioittavaan toteutukseen myös hotellin osalta. Minähän esitin viime kesänä Hotelli Seurahuoneen remontin toteuttamista täysin Museokeskuksen lausunnon mukaisesti vedoten juurikin siihen, että hotellivieraat arvostavat varmasti traditionaalista ja arvokasta, tyylikästä hotellia ja ovat valmiita kokemuksesta maksamaan. Esitys löytyy blogista sekin. Minun olikin helppo kannattaa vihreiden Wessmanin esitystä tämän hotelliremontin toteutustavasta samoin perustein. Koska kannatin esitystä, se meni äänestykseen mutta hävisi äänin 9-4. En ole kuitenkaan myrtynyt.
Kävimme alkuvuodesta lautakunnan kanssa tekemässä katselmuksen Munkkionkujalle Jaanintien varteen, jossa asukkaat ovat syystäkin kyllästyneet näköalansa pilaaviin työmaaparakkeihin, jotka ovat seisseet jo vuosia alueen keskellä ja näöstä päätellen juurtuneet maahan. Jouduin silloin poistumaan kokouksesta ennen kohdan käsittelyä, ja asukkaiden toimenpidepyyntö oli hylätty. Olikin todella hyvä, että asukkaat olivat tehneet oikaisuvaatimuksen hylkypäätöksestä ja se oli tämän päivän kokouksen asialistalla niin että pääsin osallistumaan kohdan käsittelyyn. 
Tein oikaisuvaatimusta kannattavan esityksen, ja samoihin Turun kaupungin rakennusmääräyksiin ja maankäyttö- ja rakennuslain pykälään vedoten esitin, että lautakunta esittää parakkien poistamista. Perussuomalaisten Laakso kannatti esitystäni, ja siitä siirryttiinkin kokoustauolle. Sen jälkeen kokoomuksen Karlsson teki pöytäämisesityksen, joka sai enemmän kannatusta kuin suora esitys parakkien poistamisesta asukkaiden toiveen mukaisesti. Teen esityksen taas ensi kokouksessa.
Vähän hätkähdytti kun täällä Varissuolla meidän paikallisten suosimalla virkistysalueella oli annettu puunkaatolupia aika paljon tietyltä paikalta. Yhtenäinen metsikkö rikkoutuu. Kuultuani taloyhtiön perusteet ymmärsin mistä oikein tuulee. Onhan paikka toki pimeä, korkeat puut varjostavat paikoin aika paljon ja on puolensa myös lisääntyvällä valolla, lapset näkevät leikkiä paremmin. Ennemmin näen lasten leikkivän metsässä, kuin että metsää vältellään pimeyden takia.
.


torstai 15. maaliskuuta 2018

Sain jälleen kunnian kirjoittaa Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton piirihallituksen kannanoton. Sovimme viime kokouksessa, että aiheena olisi ympäristöopintokerhomme 14.2. järjestämän tilaisuuden "Ruokahävikki ja ruokakassit" teema. 
Tilaisuus onnistui oikein hyvin, ja mikä tärkeintä ja parasta, keskustelun tuloksena Arkea ja TST käynnistelivät hiljaiseloa viettänyttä yhteistyötään uudestaan ☺️ Se koituu toivottavasti pian ruokaa tarvitsevien ihmisten avuksi. Kiitos vielä panelisteille Paula Juvoselle, Joe Majaselle ja Miia Jylhälle asiantuntemuksesta ja tietenkin osallistumisesta! Se oli eka vetämäni paneeli, meni onneksi hyvin. Kannanottopohjani hyväksyttiin äsken piirihallituksessa julkaistavaksi sellaisenaan, tässä alla. 
*******************
Nyky-Suomi on hyvinvointivaltio enää hallituksen juhlapuheissa
Eduskunta on vuosina 2016 ja 2017 osoittanut miljoona euroa ruoka-apua jakaville järjestöille. Asiasta äänestettiin jälleen vuodenvaihteessa, ja hallituspuolueet äänestivät esitystä vastaan. Tämä tarkoittaa, että järjestöt jäävät tänä vuonna ilman välttämätöntä tukea. Myös Varsinais-Suomessa toimii useita ruoka-apua jakavia järjestöjä, joiden toimintaedellytykset heikentyvät.
Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton mielestä tämä on käsittämätön päätös tilanteessa, jossa ruoka-apua tarvitsevien ihmisten määrä kasvaa oikeistopolitiikan seurauksena. Nyt ihmiset joutuvat huolehtimaan myös siitä, riittääkö heille ruokakasseja. Eläkkeitä ja tukia on Suomessa leikattu jatkuvasti, toisaalta työttömyys ja näin ollen tukien tarve on kasvanut. Pelkästään Varsinais-Suomessa arvioidaan olevan useita tuhansia ruoka-apua tarvitsevia, myös harvemmin asutuilla seuduilla tarvitaan ruoka-apua.
Tällä hetkellä paljon ruokaa jää syömättä, kun se päätyy hävikkiin. Kyse on paitsi yhteiskunnallisesta ongelmasta, myös ympäristön kannalta haitallisesta kehityksestä. Kun syötäväksi kelpaavaa ruokaa heitetään pois, syntyy paitsi turhaa jätettä, myös kulutetaan rajallisia luonnonvaroja turhaan.
Ruoantuotanto vie energiaa ja kasvattaa hiilijalanjälkeä. Turussa ruokahävikin vähentämiseksi on tehty töitä ja tuloksia on saatu esimerkiksi kaupungin päiväkodeissa. Yhteistyötä ja koordinaatiota kaupungin ja ruoka-apua jakavien järjestöjen kesken tulisikin Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton mielestä lisätä, jotta ruoka- apu tavoittaisi kaikki sitä tarvitsevat.
Varsinais-Suomen Vasemmistoliitto muistuttaa, että perimmäinen ongelma leipäjonojen kasvussa on yhteiskunnan turvaverkkojen pettäminen. Nyky- Suomi on hyvinvointivaltio enää hallituksen juhlapuheissa. Ihmiset joutuvat turvautumaan ruoka-apuun viimeisenä keinonaan, ja jonojen pituus kertoo selvää kieltään nykylinjan vastuuttomuudesta. Varsinais-Suomen Vasemmistoliitto vaatii näkyviä toimia ihmisten arjen helpottamiseksi, ja täydellistä suunnanmuutosta päätöksiin.

maanantai 12. maaliskuuta 2018

Aivan mahtavaa että eduskunnan on nyt otettava aloite käsittelyyn!! Suuret kiitokset meille kaikille allekirjoittaneille, tämän viikon sunnuntaina vielä ehtii laittaa nimen.
Se ihmetyttää, että tästä puhutaan vasta nyt vaikka tilanne on ollut päällä siitä lähtien, kun 1990-luvun laman aikana tehtiin lukion oppikirjoista maksullisia. En muista vuotta. Sen kuitenkin muistan, kun itse lukiossa juttelin kaverille miten tilanne asettaa pienituloisten perheiden nuoret hyvin epätasa-arvoiseen asemaan, kaveri ei ihan oivaltanut mikä oli ongelmana. Mutta, parempi myöhään...?Tässä toinen hyvin tärkeä adressi jonka ehtii ja joka tietenkin kannattaa vielä allekirjoittaa. 
Ihan sen taannoisen maa- ja metsätalousvaliokuntavisiittini perusteella voin arvata, millaisia keskusteluja eläinsuojelulaista on käyty. Keskustan kansanedustaja pisti nimenomaan minut tiukille luonnonsuojelujärjestön edustajana, arvaan ettei eläinsuojelujärjestön edustaja ole saanut yhtään hellempää kohtelua...


tiistai 6. maaliskuuta 2018

Eduskuntavierailu oli kyllä erittäin kiintoisa. Oli samalla tavalla mukavasti haastava tilanne istua maanantaina saman pöydän ääressä kemianteollisuuden kanssa  kemikaalineuvottelukunnan biosidijaoston kokouksessa. Iltasella palaveerasin Attacin puolesta runoilija Eino Santasen kanssa Ilmastokanava- hankkeen puitteissa. Olen yhteyshenkilömme ja olemme yhdessä ideoineet jo! Kun Hesassa ollaan, kannattaa käydä kaikki palaverit samalla...☺️
Ihmiset selkeästi nauttivat Hesassakin kävelylenkeistä luonnonjäällä. Huikea juttu että me turkulaiset ja eteläsuomalaiset yleensä voimme näin upeasta talvesta nauttia. Nyt alkuviikosta kannattaakin uskaltautua, ennustavat plussaa viikon lopulle, normiturkulaista talvea pukkaa taas pian. En sure sitä niinkään, vaan iloitsen näistä viime viikoista sitä enemmän.

perjantai 2. maaliskuuta 2018

Kävin äsken SLL:n puolesta kertomassa eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle glyfosaatti- torjunta-aineen vaaroista. Samalla kuultiin MTK:ta ja Luonnonvarakeskusta. Maanantaina taas Hesaan, silloin on kemikaalineuvottelukunnan kokous sosiaali- ja terveysministeriössä. Onneksi viikonloppuna ehtii relata kotona Turussa😅
E125/2017 vp.
Kouluttaja, päätoimittaja Eva-Liisa Raekallio
Suomen luonnonsuojeluliitto
MmV 2.3.2018
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta "Kielletään glyfosaatti ja suojellaan ihmisiä ja ympäristöä myrkyllisiltä torjunta-aineilta"