Eva-Liisa

Ota yhteyttä sähköpostilla, Facebookissa tai tässä blogissa!

eva-liisa.raekallio(at)turku.fi

https://www.facebook.com/evaliisa.raekallioEsittely

Olen Eva-Liisa Raekallio, 42- vuotias äiti ja poliitikko Turusta. Ympäristönsuojelu on minulle kaikkein läheisimpiä asioita, olen tällä hetkellä EUn kemikaalilainsäädäntöä valmistelevan kemikaalineuvottelukunnan pysyvä asiantuntija Suomen Luonnonsuojeluliiton mandaatilla, ainoa luonnonsuojelujärjestön edustaja siellä. Olen tätä ennen toiminut neuvottelukunnan varajäsenenä ja käynyt eduskunnassa asiantuntijana kertomassa kansanedustajille glyfosaatin vaaroista. Toimin paraikaa mm. Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimivan rakennus- ja lupalautakunnan varajäsenenä.  Olin kauden 2017-2021 varsinaisena jäsenenä ja olisin halunnut jatkaa tehtävässä, putosin varalle ilman perusteita ja tilalleni valittiin täysin kokematon ensikertalainen. Olen opettanut historiaa sekä Turussa että Helsingissä reilut kolme vuotta, asunutkin siellä. Olen tehnyt pitkään myös toimittajan ja siivoojan töitä, ollut myös vaihto-opiskelijoiden tutorina pari vuotta.


Turun politiikassa yli 10 vuotta


Minulla löytyy laajaa kokemusta Turun kaupungin luottamustehtävistä 10 vuoden ajalta, olen tehnyt töitä lukio- ja ammattiopetusjaoston ja kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan varajäseninä, nuorisolautakunnan jäsenenä sekä nyt rakennus- ja lupalautakunnan jäsenenä. Olen näissä tehtävissä mm. esittänyt, että rakennusurakoiden kustannusylityksistä seuraisi sanktio ko. yritykselle, taistellut turkulaisten keittiöalan ammattilaisten työpaikkojen puolesta kun koulujen keittiöiden yhdistämisistä päätettiin, äänestänyt kunnan siivoustyöntekijöiden puolesta kilpailutusurakoista päätettäessä, tehnyt aloitteen Turun nuorisovaltuustovaalien epätasaisen ja alhaisen äänestysprosentin nostamiseksi ehdottamalla mm. äänestämisen  merkitystä korostavan ja siitä kertovan kiertueen järjestämistä kouluissa  ja nuorisotiloissa, myöskin samassa lautakunnassa  vastustanut nuorisotilojen vähentämistä ja nuorisotyön määrärahojen leikkaamista.


Nyt rakennus-ja lupalautakunnassakin kirjoitan säännöllisesti raportteja kokouksista, koska minusta luottamushenkilöltä kannattaa ja pitää vaatia.  Olen siellä puolustanut asukkaiden ja vuokralaisten oikeuksia, sekä  kulttuurihistoriallisten ja ympäristöarvojen säilymistä rakennettaessa. Ja tietenkin tehnyt kaikkeni ettei toriparkkia; taas uutta parkkitaloa muiden joukkoon, rakennettaisi, lähtien toriparkin rakennusluvan hylkäämisestä v. 2017. Puolustin jumikulaarin rakennusluvasta tehtyä valitusta heti ensimmäisessä lautakunnan kokouksessani. Turussa päätettiin ryhtyä Lauttasaaren rakentamishankkeeseen, joka perustuu ruoppausmassojen läjitykseen. Hyvin riskialtis hanke. Esitin YVA-menettelyn eli ympäristövaikutusten arvioinnin käynnistämistä, esitykseni hävisi 11-2. Muuta syytä en keksi kuin rakennuttajien kiireen ja rahan.  Samoja perusteita lienee myös päätöksessä kaataa Kirstinpuiston puut, esitin kaatoluvan palauttamista.


Jäin lautakunnassa ainoana esittämään päätösvallan säilymistä luottamushenkilöillä, kun se päätettiin tammikuussa 2018 miltei kokonaan ulkoistaa virkamiehille. Päätösvaltaa on sittemmin ulkoistettu vielä kolmesti, joka kerran olen ainoana puolustanut demokraattista päätöksentekoa. Päätösvalta on palautettava takaisin kuntalaisia edustaville luottamushenkilöille. Ratkaisun seurauksena mm. Sepänkatu 2 sisäilmaongelmat pitkittyivät, vaikka esitin tilojen käyttökieltoa jo elokuussa -19. Lautakunta asetti hometilojen käyttökiellon vasta seuraavan vuoden toukokuussa. Kun Turun elintarvikeviranomainen vaati, ettei vegaanisissa ja turkulaisissa Planti- tuotteissa saa lukea maidoton, puolustin yritystä ainoana, ensimmäisen kerran joulukuussa -20 ja seuraavan kerran nyt toukokuun alussa. Elintarvikeviranomaisen päätös asetti kotimaisen vegeteollisuuden eriarvoiseen asemaan esim. ruotsalaisen Oatlyn kanssa. Kyse on tässä toki isosta paketista. 


Kuntapäättäjät eivät tällä hetkellä ole tietoisia Turun alueen eläinsuojelutilanteesta, kun lautakunta päätti esityksestäni huolimatta, ettei se ota valvontaeläinlääkärin päätöksiä tiedokseen. Näin saimme tietää esim. Paimion suojelukoirakoulutusrikoksista vasta Oikeutta Eläimille- järjestön paljastettua ne. Tein jo maaliskuussa 2018 lautakunta-aloitteen mikromuovien ja kemikaalien täydelliseksi poistamiseksi 300 000 hengen jätevedet käsittelevän Kakolan jätevedenpuhdistamon prosessissa.


Järjestötausta ja koulutuspolitiikka         


Olen toiminut Greenpeacen Suomen feissauskoordinaattorina, feissauskokemusta on pari vuotta. Järjestökokemusta on karttunut myös kolmevuotisesta Suomen Attacin puheenjohtajuudesta kevääseen 2020 saakka. Olin samalla Hiekanjyvät- jäsenlehden päätoimittaja ja Turun paikallisryhmän vetäjä, roudasin matskujamme mm. Mahdollisuuksien toreille, tämä kuva v. 2017 torista. Olin mukana Suomen Luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirihallituksessa pari vuotta. Olen toiminut myös Varsinais-Suomen Vasemmistonuorten jäsenlehden päätoimittajana, päätoimittamani lehdet on muuten aina painettu kierrätyspaperille :) 


Attacin  aikana ideoin ja suunnittelin omasta aloitteestani Valtapuhe- keskustelusarjan sekä eläkerahastojen ja veroparatiisien yhteyksiä käsittelevän keskustelusarjan, molemmat löytyvät tästä blogista, ja youtubesta Attacin Maailmantalous- kanavalta. Toin Attacin näkökulmaa mm. ilmastonmuutoksen vastaiseen aktivismitaiteen yhteishankkeeseen runoilija Eino Santasen kanssa vuonna 2018, jonka tiimoilta syntyi Einon runojen lisäksi mm. yhteinen video ja omia blogitekstejäni Ilmastokanava- hankkeen sivuille.


Olen ollut mukana politiikassa kaikkiaan yli 13 vuotta, homma alkoi Vasemmisto-opiskelijoiden seminaarista yliopistolla. Uskaltauduin sitten saman porukan pikkujouluihin ja sillä tiellä ollaan. Olin mm. Turun Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtajana ja tein töitä valtakunnallisen Vasemmisto-opiskelijat ryn pääsihteerinä. Jos lasketaan aika politiikassa ylioppilaskuntapolitiikasta alkaen, olen mm. taistellut yliopistojen rahoituspohjan heikentämistä vastaan vetämällä Turun opiskelijatoimintaa ennen uuden yliopistolain voimaanastumista 2010. 


Järjestin yliopistolla keskustelutilaisuuden ja mielenilmauksen samanaikaisesti muiden yliopistokaupunkien kanssa helmikuussa 2009 kun Turun ylioppilaskunta ei niin tehnyt, ja puhuin molemmissa. Kirjoitin kokemuksistani Yhteinen yliopisto- kirjaan. Järkkäsin 2010 toimiessani Turun vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtajana mm. mielenilmauksia uuden lain mahdollistamia lukukausimaksuja vastaan. Olin noina vuosina muutenkin aktiivinen ylioppilaskuntapolitiikassa, jossa vaikutin eri luottamustehtävissä mm. puolustaen ainoana vähävaraisten opiskelijoiden avustamista ylioppilaskunnan varoista, kun päätettiin vippikassan lakkauttamisesta yliopiston ja kauppakorkeakoulun yhdistyessä. Taistelin myös ylioppilaskunnan ravintolavaliokunnan jäsenenä ja sittemmin puheenjohtajana reilun kahvin yliopiston kampusruokaloihin kovasta vastarinnasta ja suoranaisesta rasismista huolimatta, ja pidin vakaasti luomun ja veganismin puolta. Asenteet olivat kovat.


Olen halunnut tehdä oman osani, etteivät koulutuspoliittiset asiat ja taustat unohtuisi. Olenkin suunnitellut ja vetänyt kaksi lukupiiriä yliopiston asemasta, sen rahoituksen ollessa nyt riippuvainen yritysrahasta ja suhdanteista. Ensimmäisen vedin 2013 Turun Kirjakahvilassa, toisen suurten koulutusleikkausten aikaan keväällä 2016 Cafe Artissa. Olin juuri ollut mukana valtakunnallisessa Koulutuslakko- liikkeessä, ja pitänyt sen puitteissa puheita ja luentoja Turussa ja Helsingissä mm. professori Jaakko Hämeen-Anttilan kanssa. Kirjoitin aiheesta mm. Politiikastalehdessä ja omassa Hiekanjyvät- lehdessäni. Samoihin aikoihin pelastin lakkautettavan TYYn kirjaston kirjoja Martin kulttuuriolohuoneen kirjastoon, koska halusin niiden säilyvän lainauskäytössä. Olen ollut mukana parissa kirjassa, Yhteinen yliopisto ja Naisten kaupunki- turkulaisten naisten historiaa, johon kirjoitin vuorineuvos Irja Ketosesta. Olin myös puhumassa Kirja irti- Kirjallisuusfestivaaleilla toukokuussa 2015.


Olin mukana puolueen koulutus- ja tiedepoliittisessa työryhmässä vuosina 2014-2016. Pidin esillä, miten tärkeitä rutiinit ja keskittyminen ovat oppilaille ja oppimiselle, kritisoin avoimia oppimisympäristöjä, liiallista itseohjautuvuutta ja koulujen digihuumaa. Oppimisen ja ihmisen pitää mennä laitteiden edelle. Edustin Vasemmistoliittoa Euroopan Vasemmistopuolueen koulutuspoliittisessa työryhmässä kahdesti, ja pidin esitelmän Prahan kokouksen yhteydessä pohjoismaisten naisten koulutuksen historiasta tapausesimerkkinä oma isotätini ja idolini, Euroopan ensimmäinen naispuolinen eläinlääkäri Agnes Sjöberg. Toivottavasti tein hänelle oikeutta, onhan hänen tiensä ainutlaatuinen Euroopan ja maailmankin mittakaavassa.

Puoluetoiminta ja minusta


Olen aktiivinen mm. puolueosasto Viherpunainen vasemmisto ry:ssä (Vipussa), jonka puheenjohtajana toimin. Kokemukset ravintolavaliokunnasta painoivat, kun aloin ideoimaan ja järjestämään puolueosastomme vegaanisen ruoan kursseja heti aktiiviaikani alussa keväällä 2013. Meidät tunnetaan nykyään niistäkin. Olin Turun Vasemmistoliiton hallituksena toimivassa kunnallistoimikunnassa kuusi vuotta vuosina 2014-2020, ja nyt on menossa seitsemäs vuosi Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton hallituksen jäsenenä. Olin neljä vuotta myös piirihallituksen kokouksia valmistelevan työvaliokunnan jäsenenä. 


Teen hommia piirin ympäristöjaoksen ohjaajana  nyt kuudetta vuotta. Olemme piirin aktiivisin jaos, ja järjestäneet kaikille avoimia luontoretkiä ja keskustelutilaisuuksia, alustajina on ollut asiantuntijoita, mukaanlukien SLLn Pertti Sundqvist sekä allekirjoittanut, kuten myös ELYn Janne Suomela ja puolueen päättäjiä kuten Li Andersson, Annika Lapintie ja Jyrki Yrttiaho. Olemme tutustuneet mm. Kakolan jätevedenpuhdistamoon, retkeilleet Kurjenrahkalla ja Raisionlahdella, sekä kuulleet alustuksia kierrätyksestä, tuulivoimasta ja aurinkoenergiasta. Tässä vain pari esimerkkiä. Toimintamme alkoi piirin Kohti ekologista elämäntapaa- ohjelman työstämisestä. Vedin ohjelmatyötä, ja myös Turun Vasemmistoliiton v. 2021 kuntavaaliohjelman kaupunkiympäristöosion valmistelua. Sain siihen mm. kirjaukset kaupungin viheralueiden lisäämisestä ja säilyttämisestä ilmastonmuutoksen seurauksia torjumaan, ja raitiotieratkaisun merkityksen ympäristön mikromuovikuorman vähentämisen kannalta. Olen ollut mukana työstämässä Turun Vasemmistoliiton kuntaohjelman koulutus- ja ympäristöosioita monta kertaa.


Olen pienen pojan äiti ja yksinhuoltaja.  Noin muuten kirjoitan lehtijuttuja, teen käsitöitä, katson leffoja ja dokumentteja, kuuntelen mielelläni musiikkia, leivon, kokkailen, ja hyötyliikun.
Ei kommentteja: