Eva-Liisa

Ota yhteyttä sähköpostilla 

eva-liisa.raekallio(a)turku.fi, 


tässä blogissa tai Facebookissa!
Esittely


Olen Eva-Liisa Raekallio, 45- vuotias luonnonsuojelija, pienen lapsen äiti ja poliitikko Turusta. Olen ehdolla kuntavaaleissa 2025. Ympäristönsuojelu on minulle kaikkein läheisimpiä asioita, olenkin toiminut EUn kemikaalilainsäädäntöä valmistelevan kemikaalineuvottelukunnan pysyvänä asiantuntijana Suomen Luonnonsuojeluliiton mandaatilla, ainoana luonnonsuojelujärjestön edustajana siellä. Olin sitä ennen toiminut neuvottelukunnan varajäsenenä ja käynyt myös eduskunnassa kertomassa kansanedustajille glyfosaatin vaaroista. 


Toimin paraikaa mm. Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimivan rakennus- ja lupalautakunnan varajäsenenä, olin kauden 2017-2021 varsinaisena jäsenenä. Käytin lautakunnasta karttunutta laintuntemusta vuonna 2023, kun työstin Viherpunainen vasemmisto ryn Turun hallinto-oikeuteen tekemän valituksen ja siihen liittyvät vastineet suojellun Pukkilan massalaitoksen purkupäätöksestä. Yhdistys voitti oikeudessa, Turun kaupunginhallitus päätti kuitenkin valittaa KHO:hon marraskuussa. Työstin  Turun lähiöraadissa kaupungin lähiövisiota, jossa korostin lähipalveluita.  Olen opettanut historiaa sekä Turussa että Helsingissä reilut kolme vuotta, asunutkin siellä. Olen tehnyt pitkään myös toimittajan ja siivoojan töitä, ollut myös vaihto-opiskelijoiden tutorina pari vuotta.


Turun politiikassa kuusitoista vuotta


Minulla löytyy laajaa kokemusta Turun kaupungin luottamustehtävistä lähes kahdenkymmenen vuoden ajalta, olen tehnyt töitä lukio- ja ammattiopetusjaoston ja kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan varajäseninä, nuorisolautakunnan jäsenenä sekä rakennus- ja lupalautakunnan jäsenenä. Olen näissä tehtävissä mm. esittänyt, että rakennusurakoiden kustannusylityksistä seuraisi sanktio ko. yritykselle, taistellut turkulaisten keittiöalan ammattilaisten työpaikkojen puolesta kun koulujen keittiöiden yhdistämisistä päätettiin, äänestänyt kunnan siivoustyöntekijöiden puolesta kilpailutusurakoista päätettäessä, puuttunut yrittäjien naurettavan alhaisiin tilavuokriin suhteessa ruokakassien varastotiloihin, tehnyt aloitteen Turun nuorisovaltuustovaalien epätasaisen ja alhaisen äänestysprosentin nostamiseksi ehdottamalla mm. äänestämisen  merkitystä korostavan ja siitä kertovan kiertueen järjestämistä kouluissa  ja nuorisotiloissa, myöskin samassa lautakunnassa  vastustanut nuorisotilojen vähentämistä ja nuorisotyön määrärahojen leikkaamista.


Olen kirjoittanut säännöllisesti raportteja lautakuntakokouksista, jatkan tätä myös varajäsenenä, koska minusta luottamushenkilöltä kannattaa ja pitää vaatia.  Olen rakennus- ja lupalautakunnassa puolustanut asukkaiden ja vuokralaisten oikeuksia, sekä  kulttuurihistoriallisten ja ympäristöarvojen säilymistä rakennettaessa. Ja tietenkin tehnyt kaikkeni ettei toriparkkia; taas uutta parkkitaloa muiden joukkoon, rakennettaisi, lähtien toriparkin rakennusluvan hylkäämisestä v. 2017. Puolustin jumikulaarin rakennusluvasta tehtyä valitusta heti ensimmäisessä lautakunnan kokouksessani. Tein jo maaliskuussa 2018 lautakunta-aloitteen mikromuovien ja kemikaalien, mm. PFAS- yhdisteiden täydellisestä poistamisesta 300 000 hengen jätevedet käsittelevässä Kakolan jätevedenpuhdistamossa. Kyseinen aloite jäi lautakunnan ainoaksi.


Turussa päätettiin ryhtyä Lauttasaaren rakentamishankkeeseen, joka perustuu haitallisia aineita sisältävän ruoppausmassojen läjitykseen. Hyvin riskialtis hanke. Esitin YVA-menettelyn eli ympäristövaikutusten arvioinnin käynnistämistä myös siksi, koska alueella esiintyi harvinainen viitasammakko. Esitykseni hävisi 11-2. Muuta syytä en keksi kuin rakennuttajien kiireen ja rahan.  Samoja perusteita lienee myös päätöksessä kaataa Kirstinpuiston puut, esitin kaatoluvan palauttamista.


Jäin lautakunnassa ainoana esittämään päätösvallan säilymistä luottamushenkilöillä, kun se päätettiin tammikuussa 2018 miltei kokonaan ulkoistaa virkamiehille. Päätösvaltaa on sittemmin ulkoistettu vielä kolmesti, joka kerran olen ainoana puolustanut demokraattista päätöksentekoa. Päätösvalta on palautettava takaisin kuntalaisia edustaville luottamushenkilöille. Ratkaisun seurauksena mm. Sepänkatu 2 sisäilmaongelmat pitkittyivät, vaikka esitin tilojen käyttökieltoa jo elokuussa -19. Lautakunta asetti hometilojen käyttökiellon vasta seuraavan vuoden toukokuussa. Rakennus- ja lupalautakunta tekee myös elintarvikevalvontaa, ja kun Turun elintarvikeviranomainen vaati, ettei Kavlin vegaanisissa ja Turussa valmistetuissa Planti- tuotteissa saa lukea maidoton, puolustin yritystä ainoana joka kerran kun asia oli meillä käsittelyssä. Elintarvikeviranomaisen päätös asetti kotimaisen vegeteollisuuden eriarvoiseen asemaan esim. ruotsalaisen Oatlyn kanssa. Kyse on tässä toki isosta paketista. 


Kuntapäättäjät eivät tällä hetkellä ole tietoisia Turun alueen eläinsuojelutilanteesta. Lautakunta päätti esityksestäni huolimatta, ettei se ota valvontaeläinlääkärin päätöksiä tiedokseen. Näin saimme tietää esim. Paimion suojelukoirakoulutusrikoksista vasta Oikeutta Eläimille- järjestön paljastettua ne.


Järjestötausta ja koulutuspolitiikka         


Olen toiminut Greenpeacen Suomen feissauskoordinaattorina, feissauskokemusta on pari vuotta. Järjestökokemusta on karttunut myös kolmevuotisesta Suomen Attacin puheenjohtajuudesta kevääseen 2020 saakka. Olin samalla Hiekanjyvät- jäsenlehden päätoimittaja ja Turun paikallisryhmän vetäjä, roudasin matskujamme mm. Mahdollisuuksien toreille, tämä kuva v. 2017 torista. Olin mukana Suomen Luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirihallituksessa pari vuotta. Olen toiminut myös Varsinais-Suomen Vasemmistonuorten jäsenlehden päätoimittajana, päätoimittamani lehdet on muuten aina painettu kierrätyspaperille :) 


Attacin  aikana ideoin ja suunnittelin omasta aloitteestani Valtapuhe- keskustelusarjan sekä eläkerahastojen ja veroparatiisien yhteyksiä käsittelevän keskustelusarjan, molemmat löytyvät tästä blogista, ja youtubesta Attacin Maailmantalous- kanavalta. Toin Attacin näkökulmaa mm. ilmastonmuutoksen vastaiseen aktivismitaiteen yhteishankkeeseen runoilija Eino Santasen kanssa vuonna 2018, jonka tiimoilta syntyi Einon runojen lisäksi mm. yhteinen video ja omia blogitekstejäni myös Ilmastokanava- hankkeen sivuille.


Olen ollut mukana politiikassa kaikkiaan yli 13 vuotta, homma alkoi Vasemmisto-opiskelijoiden seminaarista yliopistolla. Uskaltauduin sitten saman porukan pikkujouluihin ja sillä tiellä ollaan. Olin mm. Turun Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtajana ja tein töitä valtakunnallisen Vasemmisto-opiskelijat ryn pääsihteerinä.


Olen mm. taistellut yliopistojen rahoituspohjan heikentävää ja yritysrahaan sitovaa yliopistolakia vastaan 2009, vedin silloin Turun opiskelijatoimintaa osana valtakunnallista toimintaa. Järjestin yliopistolla keskustelutilaisuuden ja mielenilmauksen samanaikaisesti muiden yliopistokaupunkien kanssa helmikuussa 2009, kun Turun ylioppilaskunta ei niin tehnyt, ja puhuin molemmissa. Kirjoitin kokemuksistani Yhteinen yliopisto- kirjaan. Järkkäsin vuonna 2010 toimiessani Turun vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtajana mm. mielenilmauksia uuden lain mahdollistamia lukukausimaksuja vastaan. 


Olin noina vuosina muutenkin aktiivinen ylioppilaskuntapolitiikassa, jossa vaikutin eri luottamustehtävissä mm. puolustaen ainoana vähävaraisten opiskelijoiden avustamista ylioppilaskunnan varoista, kun yliopiston ja kauppakorkeakoulun yhdistyessä päätettiin vippikassan lakkauttamisesta. Kyse oli mielestäni tärkeästä jäsenpalvelusta esim. muuton yhteydessä. Kun yliopistossa otettiin käyttöön passiivirekisteri, esitin että me vasemmisto- opiskelijat ottaisimme kantaa sitä vastaan. Kontrollin lisääminen oli minusta rekisterin suurimpia ongelmia, ja liittyi yleisellä tasolla akateemisen vapauden kaventamiseen. Koska yksimielisyyttä ei syntynyt, emme ottaneet kantaa. Taistelin myös ylioppilaskunnan, TYYn ravintolavaliokunnan jäsenenä ja sittemmin puheenjohtajana reilun kahvin yliopiston kampusruokaloihin kovasta vastarinnasta ja suoranaisesta rasismista huolimatta, ja pidin vakaasti luomun ja veganismin puolta. Asenteet olivat kovat.


Olen halunnut tehdä oman osani, etteivät koulutuspoliittiset asiat ja taustat unohtuisi. Olenkin suunnitellut ja vetänyt kaksi lukupiiriä yliopiston asemasta, sen rahoituksen ollessa nyt riippuvainen yritysrahasta ja suhdanteista. Ensimmäisen vedin 2013 Turun Kirjakahvilassa, toisen suurten koulutusleikkausten aikaan keväällä 2016 Cafe Artissa. Olin juuri ollut mukana valtakunnallisessa Koulutuslakko- liikkeessä, edustin Turkua valtakunnallisissa kokouksissa. Pidin liikkeen puitteissa myös puheita ja luentoja Turussa ja Helsingissä mm. professori Jaakko Hämeen-Anttilan kanssa. Kirjoitin koulutuspolitiikasta ja -leikkauksista mm. Politiikastalehdessä ja omassa Hiekanjyvät- lehdessäni. Samoihin aikoihin pelastin lakkautettavan TYYn kirjaston kirjoja Martin kulttuuriolohuoneen kirjastoon, koska halusin niiden säilyvän lainauskäytössä. 


Olen ollut mukana parissa kirjassa, Yhteinen yliopisto ja Naisten kaupunki- turkulaisten naisten historiaa, johon kirjoitin vuorineuvos Irja Ketosesta. Olin myös puhumassa Kirja irti- Kirjallisuusfestivaaleilla toukokuussa 2015. Minua pyydettiin tekemään myös kirja- arvioita, tässä niistä muutamia.

https://www.tiedonantaja.fi/artikkelit/sinisen-naisen-taide-hehkuu-monitasoisena

https://www.tiedonantaja.fi/artikkelit/laura-gustafssonin-anomalia


Olin mukana puolueen koulutus- ja tiedepoliittisessa työryhmässä vuosina 2014-2016, tehtävänämme oli tulevien eduskuntavaalien koulutuspoliittisen ohjelman työstäminen. Korostin, miten tärkeitä rutiinit ja keskittyminen ovat oppilaille ja oppimiselle, kritisoin avoimia oppimistiloja, liiallista itseohjautuvuutta ja koulujen digihuumaa. Oppimisen ja ihmisen pitää mennä laitteiden edelle. Huomioni eivät kuitenkaan päätyneet ohjelmapaperiin, enemmistö kannatti uusia suuntauksia. Edustin Vasemmistoliittoa Euroopan Vasemmistopuolueen koulutuspoliittisessa työryhmässä kahdesti, ja pidin esitelmän Prahan kokouksen yhteydessä pohjoismaisten naisten koulutuksen historiasta tapausesimerkkinä oma isotätini ja idolini, Euroopan ensimmäinen naispuolinen eläinlääkäri Agnes Sjöberg. Toivottavasti tein hänelle oikeutta, onhan hänen tiensä ainutlaatuinen Euroopan ja maailmankin mittakaavassa.

Puoluetoiminta ja minusta


Olen aktiivinen mm. puolueosasto Viherpunainen vasemmisto ry:ssä (Vipussa), jonka puheenjohtajana toimin. Kokemukset ravintolavaliokunnasta painoivat, kun aloin ideoimaan ja järjestämään puolueosastomme vegaanisen ruoan kursseja heti aktiiviaikani alussa keväällä 2013. Meidät tunnetaan nykyään niistäkin. Olin Turun Vasemmistoliiton hallituksena toimivassa kunnallistoimikunnassa kuusi vuotta vuosina 2014-2020, ja vuonna 2024 tuli täyteen kymmenes vuosi Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton piirihallituksen jäsenenä. Olen piirihallituksessa tehnyt paljon työtä mm. sen eteen, ettei pienituloisuus ja tietokoneen puute olisi hankaloittamassa jäsenäänestyksiin osallistumista, ja toiminut piirihallituksen roolin vahvistamiseksi soteuudistuksen aluehallinnossa, samaan tapaan kuin mikä on Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunnan rooli Turun kaupungin päätöksentekokoneistossa. Olin neljän vuoden ajan myös piirihallituksen kokouksia valmistelevan työvaliokunnan jäsen. 


Teen hommia piirin ympäristöjaoksen ohjaajana nyt yhdeksättä vuotta. Olemme järjestäneet kaikille avoimia luontoretkiä ja keskustelutilaisuuksia, alustajina on ollut asiantuntijoita, mukaanlukien SLLn Pertti Sundqvist sekä allekirjoittanut, kuten myös ELYn Janne Suomela ja puolueen päättäjiä kuten Li Andersson, Annika Lapintie ja Jyrki Yrttiaho. Olemme tutustuneet mm. Kakolan jätevedenpuhdistamoon, retkeilleet Kurjenrahkalla ja Raisionlahdella, sekä kuulleet alustuksia kierrätyksestä, uusiutuvasta energiasta kuten tuulivoimasta ja aurinkoenergiasta myös työllistävän vaikutuksensa osalta. Tässä vain pari esimerkkiä. 


Toimintamme alkoi piirin Kohti ekologista elämäntapaa- ohjelman työstämisestä. Vedin ohjelmatyötä, ja myös Turun Vasemmistoliiton v. 2021 kuntavaaliohjelman kaupunkiympäristöosion valmistelua. Sain siihen mm. kirjaukset kaupungin viheralueiden lisäämisestä ja säilyttämisestä ilmastonmuutoksen seurauksia torjumaan, ja raitiotieratkaisun merkityksen ympäristön mikromuovikuorman vähentämisen kannalta. Olen ollut mukana työstämässä Turun Vasemmistoliiton kuntaohjelman koulutus- ja ympäristöosioita monta kertaa.


Olen pienen lapsen äiti ja yksinhuoltaja.  Noin muuten kirjoitan lehtijuttuja, teen käsitöitä, katson leffoja ja dokumentteja, kuuntelen mielelläni musiikkia, leivon, kokkailen, ja hyötyliikun.
Ei kommentteja: