keskiviikko 13. syyskuuta 2017

Raportti rakennuslautakunnan seminaarista ja kokouksesta 7.9.

Seminaarissa käytiin pohjaa seuraavassa kokouksessa päätettäville toimialamme strategiselle ja operatiiviselle sopimukselle ensi vuotta koskien. Ei ollut yllättävää kuulla sopimusjärjestelmää esitelleen virkamiehen kuvaavan kiky- sopimuksen positiivisia vaikutuksia kuntataloudelle.

Ei yllättävää, mutta onnetonta kuultavaahan tuo on jokaisen pienipalkkaisen, lomarahansa menettäneen työntekijän kannalta. Ihan samat sanat kuin kaupunginjohtaja Randellilla luottamushenkilökoulutuksessa elokuussa, hän tosin kehui Turku- sopimuksen etuja.Kunnan työntekijöiden etujen poistaminen ei Turussa ole tosiaankaan koitunut kunnan hyväksi. Se on täällä käytännössä valunut teatterin järkyttävän surkeasti hoidettuun remonttiin. Turku- sopimuksen haitallisista vaikutuksista kuntalaisten elämään voisi tehdä oman juttunsa, on moni siitä kirjoittanutkin.

Rakennuslautakunnalle siirtyy vuodenvaihteessa myös ympäristölupien valvonta ja myöntäminen. Meistä tulee silloin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Tehtäviimme kuuluu siten mm. luonnonsuojelun edistäminen ja valvonta, vesiensuojelu sekä eläinsuojelu. On todella hienoa saada olla mukana tässä työssä.

Meille esiteltiin seminaarissa käynnissä olevia ja tulevia hankkeita. Itseäni kiinnosti hyvin ohimennen mainittu seudullisena yhteistyönä toteutettava Aurajokihanke, josta tarkemmin kysyttäessä selvisi, ettei kyseessä olekaan työ esim. maatalouden jätteiden jokea rehevöittävän vaikutuksen estämiseksi, vaan ko. hanke liittyy nimenomaan kalojen kulkuesteiden poistamiseen.

Mielestäni tässä vaiheessa tulisi keskittyä keinoihin, joilla vähennetään Saaristomeren rehevöitymistä. Vaikka tässä on menty eteenpäin, Lounais-Suomen lauhat talvet ja läpi talven jatkuvat vesisateet lisäävät jatkuvasti veden ravinnekuormitusta, heikentäen Saaristomeren tilaa. Kysyin myös kunnan valvontaeläinlääkärin tämänhetkisestä työmäärästä. Se on kuulemma hallittavissa.

Kunnissa pitää mielestäni olla tarpeeksi valvontaeläinlääkäreitä. Kuntien tulee myös olla ensisijaisia eläinsuojelun ja eläinhoitoloiden järjestäjiä ja ylläpitäjiä. Toimintaa voidaan siten valvoa.
Oli hienoa kuulla, että tavoitetta vuoteen 2040 mennessä saavutettavasta hiilineutraaliudesta voitaisiin Turun osalta jopa aikaistaa. Nyt, kun Turku on ilmoittautunut edelläkävijäksi kierrätysmateriaalien käyttämisessä rakentamisessa, koko infrastruktuurin osalta voidaan tavoitetta vakavissaan ajaa. Tämä vaatii kuitenkin kokonaisvaltaista tahtotilaa. Jos Yhdysvaltoja nyt toinen toisensa perään tuhoavat hurrikaanit jotain kertovat, niin siitä, miten kiireellistä on ihan kaikkialla maapallolla, paikallistasolta lähtien hillitä ja estää päästöjen syntyä.

Itse rakennuslautakunnan kokouksessa oli tällä kertaa varsin vähän asioita, kuitenkin painavia niiden vaikutuksia suoraan kohtaaville. Runosmäessä peruskorjataan kolmikerroksisia kerrostaloja, korkea aikakin jo, sillä talojen rakenteista otetuista näytteistä löytyi haitallista mikrobikasvustoa, sekä saumauksista mm. lyijyä ja PCB:tä. On kyllä käsittämätöntä, miten niidenkin talojen rakennusaikaan 1970- luvulla ko. aineet olivat yleisessä käytössä rakentamisessa. Taloissa voi kuulemma asua peruskorjauksen aikana, se huolettaa miten paljon korjaus kallistaa vuokria ja korottaa yhtiövastikkeita. Korjaamiseen oli kuitenkin pakko ryhtyä.

Pansiossa peruskorjataan vuorostaan TVT Asunnot Oyn taloja, näimme uuden ulkoasun ja kivalta näyttää, onneksi. Myös kaupungin vuokrataloissa asuvilla on oltava oikeus viihtyisään asuinalueeseen. Vielä kun TVT saisi Turussa parempia tontteja. Mikkelin asuntomessuilla oli niin hienoa huomata, että vähempivaraisten asuminen on siellä korkeassa kurssissa järvenrantatontteineen. Tässä linkki messukäyntiä käsitelleeseen blogikirjoitukseeni.
http://evaliisaraekallio.blogspot.fi/…/viime-aikoihin-on-ma…

Huolestuin, kun esityslistan mukaan Raunistulaan oltaisiin oltu rakentamassa kerrostaloa, eikä liitteenä ollut kaupunkikuva- arkkitehdin eikä Museokeskuksen lausuntoa. Kyse oli kuitenkin todistetusti kaksikerroksisesta talosta, ja kaupunkikuva- arkkitehdin kanssa oli keskusteltu.
Toimialamme on vaikea saada virkoja täytettyä. Epäilemättä kunta ei ole järin houkutteleva työnantaja, kun lomarahatkin on viety. Huoli oli meillä Vasemmistoliiton edustajien yhteinen, meillä on ryhmässä vankka rakennusalan asiantuntemus😁

Päteviä rakentajia todella tarvitaan. Kysyin kokouksessa, saavathan Turun alueella rakennusalan ammattilaisiksi opiskelevat toimialalta töitä sijaisina ja lomittajina. Totesin, että kun opiskelijat saataisiin sitoutettua jo varhain kunnan töihin, heidän olisi myöhemminkin luontevaa pyrkiä kunnan palkkalistoille. Määrärahat onkin saatava kuntoon. Sama teema oli muuten meillä saman illan piirihallituksen kokouksessakin.

Viime kokouksessa kannatin Hirvensaloon, viitasammakon esiitymisalueelle kohdistuvien rakentamissuunnitelmien pöydällepanoa. Asia tuli torstain listalle, ja nyt liitteenä oli tuolloin puuttuneet ympäristönsuojelun paperit. Rakentaminen oli päätösehdotuksen mukaan nyt tapahtumassa alueen eliöstön ehdoilla. Linjaus oli viime kerrasta vahvistunut.
Viikko Turku Priden jälkeen olimme Hesassa, Joukkovoiman Sipilöinti seis- mielenosoituksessa. Tunnelma oli Helsingissä todella hyvä.Sekä Attacilaisia että Turun Vasemmistoliiton porukkaa oli mukana marssimassa. Kuvia en kerinnyt kaikista edes ottaa kun niin oli väkeä😃Toivottavasti kuvista saa käsityksen että porukkaa oli. Mukana kuvissa myös Turun Vasemmistoliiton pj Jaakko Lindfors, joka pitää kuvassa vassin lippua (megafonia) korkealla😁

Taimi ja minä olemme tässä eduskuntatalon edustalla, Teron ja Jaakon kanssa vuorostaan Rautatieaseman päätapahtumassa. Aiemmassa kuvapaketissa Metallin lippua pitivät Pasi Heikkilä ja Raimo Kytömaa. Tahdon vielä kiittää Turun Vasemmistoliittoa ja Metalli 49:iä, että myös vähävaraiset saattoivat matkustaa Helsinkiin. Että ilmaiseksikin saattoi päästä...Juuri meitä pienituloisia ja köyhiä mielenosoituksissakin tarvitaan, meillä vaan on harvemmin varaa matkustaa niihin.


Minä, Pasi Heikkilä ja Sari Lähteenmäki

Taimi Räsänen


Laura Aalto ja tuntematon

Tero Ahlgren


Turun Vasemmistoliiton pj Jaakko Lindfors

Minä eduskuntatalon edustalla muiden mielenosoittajien kanssa