tiistai 16. lokakuuta 2018

Raporttia rakennus- ja lupalautakunnan kokouksesta 4.10.

Kokouksessa käsiteltiin mm. Turun ympäristönsuojelumääräysten päivittämistä, Turun hallinto-oikeuden päätös toriparkin rakennusluvasta tehtyyn valitukseen, jälleen uusi poikkeus ympäristönsuojelumääräyksistä koskien jätevesien johtamista, uusien kerrostalojen rakentaminen Juhanankulmalle, puunkaatoa sekä Turun synagogan viereen rakentuvan kerrostalon luvattoman rakentamisen käsittely. Tämän lisäksi minulla oli kysyttävää jo myönnetyistä luvista.

Otan vakavasti lautakuntamme tehtävän Turun ympäristönsuojeluviranomaisena vaikka muu lautakunta päättikin tammikuussa ulkoistaa ympäristölupien myöntämisen virkamiehille. Kaupungin uudet ympäristönsuojelumääräykset lähtivät lausuntokierrokselle. Nähdäkseni meillä oli kaikki perusteet ottaa lisäaikaa siihen että varmistaisimme ympäristönsuojeluviranomaisen ominaisuudessa meiltä lähtevien määräysten oikeellisuuden ja ajantasaisuuden, pyysin pöydälle. Sitten sanottiin, että ne on määrä saada hyväksyttyä kaupunginvaltuustossa jo joulukuun alussa. Todella hätäinen aikataulu mielestäni, jos lausuntokierroskin on tarkoitus sitä ennen käydä läpi ja tuoda meille uudestaan. Nähdäkseni meillä oli kaikki perusteet ottaa lisäaikaa. Aikataulun tiukkuus ei minusta suinkaan ole lautakunnasta johtuvaa eikä sen pitäisi vaikuttaa työhömme valvontaviranomaisena...En saanut poikkeuksellisesti kannatusta pöydällepanemiseen ja se lähti. 

Sinetti toriparkille on saatu konkreettisesti rakennustöiden käynnistymisellä ihan ennen aikojaan, mutta eihän siinä prosessissa ole muutenkaan menty oikein eteenpäin. Kyllähän valitukset olisi jokainen pitänyt käsitellä loppuun saakka ennen ensimmäistäkään kaivinkoneen raapaisua. Mutta näin meillä. 

Tuo lautakunnan tammikuinen päätös asettua kumileimasimeksi johti osaltaan tosiaan viime torstaina siihen että poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä myönnettiin. Olen lupaprosessin tämänhetkistä tilannetta käynyt läpi lautakuntarapsoissa mutta myös Turun Vasemmistoliiton ikiomassa Vasen Suora- ohjelmassa :) kesäkuun lopussa
https://www.mixcloud.com/RadioRobinHood/vasen-suora-2662018/

Juhanankulman kerrostalot rakennetaan pilaantuneelle maaperälle. Kokouksessa kysyttiin aiheellisesti, miten pilaantunut maa-aines aiotaan käsitellä. Esittelijä vastasi että asianmukaisesti. Otin sitten puheeksi jälkeenpäin, että olisiko hyvä ohjeistaa esittelijöitä tällaisten rakennuskohteiden osalta kertomaan koko käsittelyprosessi perinpohjin, ympäripyöreä lausunto ei herätä luottamusta. Ympäristönsuojelupäällikkö kävi koko prosessin perinpohjin läpi, olen sitä mieltä että olisi kaikkein parasta jos esittelytkin tehtäisiin yhtä huolellisesti. Siihen ei nähty yleisesti olevan tarvetta.

Turun kaupungissa näyttää olevan homman nimenä se, että puita ei hoideta vaan ne päästetään ikäänkuin repsahtamaan ja kasvamaan ajotiellekin, ja tällä osaltaan perustellaan niiden kaatamista. Muutaman kirsikkapuun kohdalla kävi näin, ja Vatselankadulle haettiin maisematyölupaa uusien valkosalavien kaadolle. Viimeksi edellisen valkosalavakuvion aikana pyysin maisematyöluvan pöydälle, koska lupaa perusteltiin liikennejärjestelyillä eikä lautakunnalla ollut kuitenkaan niistä karttaa, selvityksiä tai muuta materiaalia. Nyt siitä vierestä haettiin vastaavaa lupaa eikä sitä perusteltu liikennejärjestelyillä, niistä kuitenkin on kysymys. Sanoinkin kokouksessa, että jokin nyt mättää kun meille jatkuvasti tulee näitä samantyyppisiä lupahakemuksia, eikö joku jossain osaa hoitaa hommiaan.

Synagogan peittävän kerrostalon kattoa on rakennettu luvatta. Lautakunta ei helpolla ilmoita poliisille näistä, nyt se kuitenkin päätettiin tehdä joka oli minusta ihan oikein. Lupa alkuperäisestä luvasta poikkeavalle työlle päätettiin myöntää virkapäätöksenä kokouksen ulkopuolella hyvin nopealla aikataululla ja samalla tehdä töiden keskeyttämispäätös, joka olisi voimassa luvan myöntämiseen ja sen lainvoimaisuuteen saakka. 

Näin tämän koko kuvion sitä vasten, mikä on Turun rakennusvalvontaviranomaisen tehtävä ja miten meidät otetaan vakavasti jos töitä ei keskeytetä siksi ajaksi, kun poliisi on ehtinyt tutkia asian. Sanoinkin sen kokouksessa. Turussa on viime ajat kuultu liian monesta yli budjetin paukkuneesta rakennushankkeesta, itsekin olen aiheesta Turun Sanomissa ja Joukkovoima Turun lehdessä vastikään kirjoittanut. Hommassa ei tunnu olevan mitään rotia eivätkä ihmiset enää, syystä, usko rakennusvalvonnan hoitavan leiviskäänsä. Tätä taustaa vasten olisi minusta pitänyt antaa poliisiviranomaisille asiaankuuluva aika. Se oli kuulemma kuitenkin eri asia. Olisi varmaan pitänyt jättää eriävä mielipide mutta nyt meni näin.

Myönnetyissä luvissa oli mm. Gasumin teollisuuslaitoksen rakentaminen Orikedolla sekä puiden kaatoa Mäntymäestä. Minua kiinnosti teollisuuslaitoksen kohdalla ensinnäkin se, ettei teollisen laitoksen rakentamista tuotu lautakunnalle lista-asiana, ja samalla se, miten ympäristöarvot on rakennusprosessissa huomioitu. Olen kirjoittanut aiheesta rapsoissa aiemminkin, sinne on voimassa esim. väliaikainen ympäristölupa. Väliaikaisuus minua kyllä häiritsee, se ei auta valvontatehtävää. Mäntymäestä oli myönnetty puunkaatolupia ja minulle heräsi heti kysymys, liittyykö puunkaato paikallisten vuokratalojen purkamiseen; mistä puut ollaan kaatamassa. Meillä oli näiden lisäksi salaisia asioita.