keskiviikko 24. helmikuuta 2021

Ihmisluonteesta kertoo usein parhaiten se, mitä ihminen tekee itseään heikommassa asemassa oleville. Koskela yksi esimerkki, tässä toisentyyppinen. Valvontaeläinlääkäreitä ja päivystäviä eläinlääkäreitä tarvitaan lisää Turkuun, ettei tilanteisiin tarvitse mennä yksin. Tämä tapaus antaa osviittaa eläinsuojelua työkseen tekevien arjesta.
Kansalaisjärjestöjen varassa täytyy eläinsuojelukentästä vastaavan viranomaisenkin pitkälti olla, kun rakennus- ja lupalautakunta päätti, ettei ota edes tiedokseen valvontaeläinlääkärin päätöksiä. Huolimatta siitä, että esitin niiden saamista tiedoksi...Kuntapäättäjillä ei siis ole tietoa Turun alueen eläinsuojelutilanteesta. Kiitos Oikeutta Eläimille tämänkin paljastamisesta. 

Allaoleva teksti Oikeutta Eläimille- järjestön sivulta.

ALLEKIRJOITA VETOOMUS KOIRIEN PUOLESTA: https://oikeuttaelaimille.fi/suojelukoira

Olemme julkaisseet kuvamateriaalia, joka paljastaa miten koiria lyödään, potkitaan, kuristetaan ja rangaistaan sähköiskuilla Suomen suurimman rotuyhdistyksen järjestämissä koulutuksissa.
Vaadimme, että Kennelliitto ja koulutuksesta vastaava Saksanpaimenkoiraliitto puuttuvat väkivallan kulttuuriin välittömästi. Toiminta on keskeytettävä, kunnes harrastajat voivat uskottavasti osoittaa, että koulutusmenetelmiin ja asenteisiin on tullut muutos.
Auta koiria vetoamalla kanssamme koulutuksesta vastaaviin järjestöihin sekä lainsäätäjiin. Allekirjoittamalla ja jakamalla vetoomuksen vaikutat!
Laaja videomateriaali suojelukoirien koulutuskentältä kertoo säännönmukaisesta ja rajusta väkivallasta koiria kohtaan.
Olemme tehneet materiaalin perusteella tutkintapyynnön videolla esiintyvistä, koiria väkivaltaisesti kohdelleista harrastajista ja harjoituksia järjestävästä Saksanpaimenkoiraliiton alayhdistyksestä.
Suojelukoirien koulutus on Saksasta lähtöisin oleva harrastus, jossa pyritään opettamaan koiralle tietyt suojelua jäljittelevät liikkeet ja suorittamaan nämä liikkeet kokeessa. Kokeeseen kuuluvat myös jäljestys- ja tottelevaisuusosiot. Nämä liikkeet voitaisiin opettaa koirille myös nykyaikaisella, positiiviseen vahvistamiseen perustuvalla koulutustavalla.
Suojeluharjoituksissa ei siis kouluteta poliisikoiria tai muita viranomaiskoiria, vaan kyseessä on harrastus. Harrastus ei ole tekosyy väkivallalle.
Auta koiria allekirjoittamalla vetoomus ja lue lisää kampanjasta: 

Kiitos kovasti Varsinais-Suomen etsivän nuorisotyön koordinaattori Tommi Grönroos, ja psykiatrinen sairaanhoitaja Matti Kapanen Vipun mielenterveysillan alustamisesta tänään! Mainonnassa käytettiin Karoliina von Beckerin suunnittelemaa loistavaa Vipun logoa, sopii kuin nakutettu aiheeseen. 

Todella hyvä kuulla nuorisotyön ja nuorten mielenterveystyön arjesta. Mielenterveyspalveluita on vaikea saada, vaikka tarve olisi akuutti. Nykytilanne on synkkä, mutta valoa on tunnelin päässä, jos saamme päättäjien arvovalinnat kuntoon. (Ja päättäjiä vaihdettua.)

Mietin itse Koskelaa, uhri voisi olla elossa jos ennaltaehkäisevä puoli olisi toiminut. Häntä jo päiväkodista asti kiusanneet olisivat tarvinneet mielenterveyden ammattilaisen arvion ja sen mukaiset toimet jo varhain. Koulukiusaaminen olisi pitänyt saada loppumaan alkuunsa. Uhri olisi varmaan hyötynyt esim. terapiasta. Nyt sitä ei ollut tarjolla vaan uhri kuoli lastenkodissa asuvana. Suomalainen yhteiskunta petti Koskelan uhrin, sen pitää nyt rangaista kiusaajia asiaankuuluvasti.

maanantai 22. helmikuuta 2021

Viime keskiviikkona pidettiin kemikaalilainsäädännön uudistamista pohjustava työpaja, kirjasin huomioitani ylös. Turun kaupunginvaltuustossa olisi helppoa soveltaa lainsäädäntöä paikalliseen käytäntöön.

*****

Taloudelliset kannustimet oleellisia kautta linjan, valtion merkitys niiden rakentamisessa oleellista esim. verotuksen kautta. Ensisijaisesti panostettava siihen, että tutkimus ja rahoitus kohtaavat toisensa.


Teema 1. Ihmisten ja ympäristön suojelu kemikaalien haitallisilta vaikutuksilta


Tavoite 1a: Maaperän, vesistöjen ja ilman suojelu haitallisilta kemikaaleilta -Ennaltaehkäisevää on turvallisten vaihtoehtojen tuotekehityksen taloudelliset kannustimet -Autonrenkaiden polymeerit suurin mikromuovien lähde vesistöissä. Olisi panostettava mikromuovikuormituksen tutkimukseen myös esim. tienvarsien viljelyksillä jotta saadaan määritettyä nanohiukkasten ja -muovien esiintyvyys maataloudessa ja ravinnon kiertokulussa. Näin pystytään selvittämään viljelysten turvallinen etäisyys maantiestä. Korvaavien, turvallisten autonrenkaiden materiaalien tuotekehitykseen kannustettava taloudellisesti.

->Tutkimuksen ja rahoituksen yhteensovittaminen; miten yritykset ja muut rahoittajat saadaan mukaan.


Tavoite 1b: Kuluttajien, haavoittuvien ryhmien ja työntekijöiden suojelu -Taloudelliset kannusteet valtion ja EUn taholta oleellisia, verotuskeinot ym


Tavoite 1c: Ihmisten ja ympäristön suojelu kemikaalien yhteisvaikutuksilta -Mikromuoveja tulee monesta eri lähteestä. Vesijohtoputkissa yleistyy sukitus, jossa metalliputki vuorataan epoksiseoksella. Sukituksen käyttöikä on ehkä parikymmentä vuotta, on epäselvää miten seos käyttäytyy vanhetessaan, hajoaako veteen

->Valmiiden muoviputkien ongelmallisuus liittyy tähän

-Tähän liittyvä akuutti ongelma on, että muovi- ja BPAjäämiä tutkitaan kylmästä vesijohtovedestä. Näin toimien on saatu selville, etteivät jäämät ylitä ohjearvoja. Näytteet otettava kuumasta vesijohtovedestä, vain siten saa käsityksen, miten jäämiä irtoaa tiskausveteen ja astianpesukoneiden käyttämään veteen, pesukoneen veteen tietenkin myös

->Muovin päätyminen vesistöihin estettävä lainsäädännöllä


Tavoite 1d: Uusien, huolta-aiheuttavien kemikaaliryhmien tunnistaminen ja riskien hallinta -Tutkimusta kohdennettava myös infrastruktuurin kautta tapahtuvalle altistukselle- vesijohdotTeema 2

Kestävä ja turvallinen kemia ja kiertotalous


2b. Olemassa olevien materiaalien turvallinen kierrätys


-Mikromuovien vähentäminen kierrätysprosessissa- nykyään esim. biojätteet laitetaan muovipusseihin ja muovi päätyy ravintoketjuun. Markkinoilla ilmeisesti vain yksi pussi josta ei tule mikromuovijäämiä, pitää rakentaa taloudelliset kannustimet yrityksille tuoda markkinoille turvalliset muovipussit

->Tässä on se puoli, että miten turvalliset vaihtoehdot saavuttavat kuluttajat. Tiedotusta kauppojen sisäänostajille parannettava.


2c. Kiertotalouteen perustuvan liiketoiminnan kehittäminen


Tätä käsitelleessä ryhmässä todettiin, että käyttöikä tärkeämpää kuin kierrätettävyys. Otin esiin kohdan ja pyysin tarkennusta. Tällä tarkoitettiin esim. rakennusalaa. Nämä eivät mielestäni toki ole toisensa poissulkevia asioita. Rakennushankkeissa tulee panostaa materiaalien käyttöikään ja kierrätettävyyteen.

sunnuntai 21. helmikuuta 2021

Turun elintarvikeviranomaisen eriskummalliset päätökset koskien vegaanisten tuotteiden pakkausmerkintöjä puhuttivat Turussa vuodenvaihteessa. Puolustin lautakunnassa ainoana yrittäjän oikeutta nimetä tuotteensa, viranomainen haluaa eroon mm. termeistä maidoton/laktoositon sekä Oat Latte. Tässä juttuni aiheesta tuoreessa Turun Vasemmistoliiton Uusi Päivä- lehdessä.Tämän Turun Sanomien Kurjenlinnan vanhan sairaala-alueen muuttumista koskevan jutun kommenteissa ihmetellään, miksi Turussa ei arvosteta klassista kauneutta rakentamisessa. No täällä nousee käsi pystyyn. Jutussa esiinnostetun modernin laatikon rakennuslupa oli meillä lautakunnassa marraskuussa 2018. Ko. luvasta ei oltu pyydetty museon lausuntoa, ja esitin asian palautusta, jotta lausunto olisi voitu pyytää. Ei mennyt läpi, tässä lautakuntaraportissani lisätietoa. 

Tavoitteena on viedä luvat mahdollisimman kiireellä läpi, vaikka aikaa olisi kyllä varmistaa lopputuloksen tyylitajua, esim. tuota rakennuksen soveltuvuutta ympäristöönsä. Alueen kaavahan oli ollut meillä lausunnolla jo vuotta aiemmin, olin silloin esittänyt mm. asukaskuulemisen järjestämistä, jolloin maankäyttö-ja rakennuslakia olisi täysimääräisesti noudatettu. Esitys raukesi kannattamattomana. Harmittaa parikin asiaa. Juurikin se, ettei kulttuuriperinnöllä ole rakentamisessa paljonkaan väliä Turussa, eikä museota osallisteta tarpeeksi. Toisekseen se, etteivät ihmiset seuraa päätöksentekoa on toki muutenkin ongelma.

perjantai 19. helmikuuta 2021

Olen siirtänyt asiat aikalailla Facebookiin. Se on ollut kiireiselle nopeampaa. Olen myös pitänyt Facebook-kirjauksissani pitkälti saman tyylin kuin blogissani, niissä on paljon pohdintaa, ehkä on ollut hankalaa löytää tapaa pitää tätä blogia joka erottuisi naamakirjasta. En ole jättänyt bloggaamista sentään, mutta olen päivittänyt Vipun blogia, eikä aikaa ole riittänyt tähän omaan. Pyydän anteeksi niiltä, jotka eivät ole Facebookissa, tai huomanneet Vipun blogia. Lautakuntaraporttejani olen kuitenkin kirjoitellut entiseen tapaan, ne löytyvät Vipun blogista sekä tietty Facebookista. Ei ole kivaa, etteivät omat raporttini ole myös täällä, joten koitan tsempata :)

Olen jo nyt tsempannut ihan hurjasti, kun blogini näyttää varmasti vähän erilaiselta sitten viime näkemän. Uutena juttuna ovat mm. oma esittelyni, ja kuntavaaliteemojen listaus blogin yläpalkissa.