keskiviikko 31. toukokuuta 2017

Eilen oli viimeinen nuorisolautakunta. Olin töissä kaupunkilaisilla viimeiseen asti. Esityslistalla oli mm. Jyrkkälän kirjasto- ja nuorisotalon tilatarveselvitys, vastaus Kalle Virtasen aloitteeseen (nuorisolautakunta 3.11.2016 § 108) koskien ehdotusta Nummen-Hannunniitun-Itäharjun-Kohmon alueen nuorisotilaa, sekä Halisten Huudin katsaus.

En nähnyt myöskään Jyrkkälän kohdalla lisäarvoa nuorisotilan pienentämisessä kuten oli laita aiemmin tänä vuonna Runosmäen monitoimitaloratkaisussakin. Olisi ollut helppoa noudattaa Jyrkkälä- kysymyksessä lautakunnan Turku-sopimukseen perustuvaa strategiaa nuorisotilojen pienentämisestä, jolla luodaan samalla tilannetta jossa nuorisotyöntekijöiden lisäpalkkaamiselle ei nähdä mahdollisuuksia tilojen pienuuden takia...Mutta esitin peruskorjausratkaisua, uudisrakennusvaihtoehdossa nuorisotilaksi olisi jäänyt 175 neliötä kun nyt sitä on yli 600 neliötä. Kaupungin on tärkeää tarjota tiloja järjestöjen ja yhdistysten käyttöön. Jyrkkälässä on vilkasta tilojen ulosvuokrausta ja nekin tulot jäävät uudisrakennusratkaisussa saamatta.

Tässä ote pöytäkirjasta.

*******************************
Ehdotus: Nuorisolautakunta päättää hyväksyä tilatarveselvityksen uudisrakennusvaihtoehdon mukaisena.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Raekallion tekemä muutosehdotus raukesi kannatuksen puuttuessa.
Muutosehdotus oli seuraava:
Esitän, että Jyrkkälässä toteutetaan tilojen peruskorjaus. Uudisrakennusvaihtoehdossa nuorisotilan neliömäärä pienenisi ratkaisevasti. Nuorisotilan neliömäärän säilyminen nykyisellään palvelisi nuoria parhaiten mahdollistamalla monipuolisen nuorisotyön, ja kaikkien nuorisoryhmien täysipainoisen palvelun.
Raekallio jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

********************************
Viime lautakunnan kokoukseen tuotu vastaus nuorisotila-aloitteeseen oli mitäänsanomaton. Se tuotiin uudelleen muotoiltuna eiliseen kokoukseen, ja vasta nyt oli selvitetty aloitteessa esilletuotua Tammitien kiinteistön mahdollisuutta nuorisotilana. Siinä ei kuitenkaan oltu selvitetty mitään mahdollisuuksia vedoten jälleen resurssien riittävyyteen. Se mitä kaupunki haluaa tukea on valintakysymys. Tässä ensin eilen käsitelty vastaus, jossa valmistelemani muutosesitys hävisi äänin 11-2. Vasemmistoliitto oli ainoana puolueena aloitteen tehneiden ja todellisen demokratian puolella.

******************
Vastaus Kalle Virtasen aloitteeseen (nuorisolautakunta 3.11.2016 § 108) koskien ehdotusta Nummen-Hannunniitun-Itäharjun-
Kohmon alueen nuorisotilaa
-
Nlk § 63
Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio, nuorisopalvelupäällikkö Minna Saarinen ja osastopäällikkö Kerstin Paananen

Nuorisolautakunnalle tuotiin tiedoksi lautakunnan kokouksessa 3.11.2016 § 108 Kalle Virtasen kuntalaisaloite koskien uuden nuorisotilan perustamista Nummen-Hannunniitun-Itäharjun-Kohmon alueelle. Aloitteen mukana oli puoltava vetoomus, jonka oli allekirjoittanut 242 henkilöä. Lisäksi alueen yhdistyksistä Hannunniitun koulun vanhempaintoimikunta ry, Nummenmäen Pientalot ry, Itäharjun Omakotiyhdistys ry ja Kohmon Omakotiyhdistys ry ovat antaneet aloitteelle tukensa.

Alueelle toivottua nuorisotilaa perustellaan runsaalla lasten ja nuorten määrällä ja sillä että Kuuvuoren nuorisotilan siirryttyä Halisiin vuoden 2017 alussa jää alue ilman nuorisopalvelujen toimipaikkaa. Lähimmät nuorisotilat sijaitsevat Lausteella, Varissuolla ja Halisissa.
Aloitteessa ehdotetaan uuden nuorisotilan perustamista tyhjänä olevaa kiinteistöön osoitteessa Tammitie 3. Nuorisolautakunta päätti 3.11.2016 kokouksessa lähettää aloitteen valmisteltavaksi ja että se tuodaan lautakunnan käsittelyyn toukokuussa 2017.

Aloitteessa nuorisotilaksi ehdotettu Tammitien kiinteistö ei ole Turun kaupungin tila. Tontti on kaupungin omistuksessa, mutta vuokrattu ulkopuoliselle yritykselle. Kiinteistön käyttötarkoitus on liike- ja tavaratalorakennus. Tilojen käyttöönotto nuorisotilaksi voi edellyttää tilan käyttötarkoituksen muutosta. Rakennus ei todennäköisesti sovellu sellaisenaan nuorisotilaksi, vaan se vaatisi muutostöitä. Mikäli toiminnallisia muutoksia tulisi tehtäväksi, ei tilaa voida hankkia ilman kilpailutusta. Tontti kuuluu osaksi käynnistettyä asemakaavamuutosta (”Tammitien kulma”), jonka tarkoituksena on muuttaa Vanhan Hämeentien puoleista rakennuskantaa uudisrakentamalla asuintaloja

Aloite ei johda toimenpiteisiin, sillä nuorisopalveluilla ei ole taloudellisia eikä henkilöstöresursseja uuteen nuorisotilaan ja -toimintaan Nummen-Hannunniitun-Kohmon-Itäharjun alueella.
Tammitien kiinteistöstä on matkaa lähimmälle Halisten nuorisotilalle 1,6 km. Hannunniitun koululta on Halisten nuorisotilalle matkaa 2,5 km ja Varissuon nuorisotilalle 2,8 km. Kesäaikaan Nummen-Hannunniitun-Itäharjun-Kohmon nuoret voivat kutsua alueelle Nuokkaribiilin. Nuokkaribiilin kyydissä kulkevat ammattitaitoiset ohjaajat ja monipuoliset toimintavälineet nuorten käyttöön. Lisätietoja Nuokkaribiilistä https://www.turku.fi/vapaa-aika/nuorisotilat/nuokkaribiili

Toimialajohtaja Minna Sartes:
Ehdotus: Nuorisolautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastauksen aloitteeseen ja merkitsee aloitteen käsitellyksi. Aloite ei aiheuta tällä hetkellä muita toimenpiteitä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 11-2.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi tulleen esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Niskanen, Wiren, Raiskila, Peltonen, Saarinen, Valkama, Asikainen, Shintami, Tähti, Karlsson ja Azizi.
Raekallion Polon kannattaman tekemän muutosehdotuksen puolesta äänestivät Raekallio ja Polo.

Muutosehdotus oli seuraava:

Nuorisolautakunnalle tuotiin tiedoksi lautakunnan kokouksessa 3.11.2016 § 108 Kalle Virtasen kuntalaisaloite koskien uuden nuorisotilan perustamista Hannunniitun alueelle. Aloitteen mukana oli puoltava vetoomus, jonka oli allekirjoittanut 242 henkilöä. Lisäksi alueen yhdistyksistä Hannunniitun koulun vanhempaintoimikunta ry, Nummenmäen Pientalot ry, Itäharjun Omakotiyhdistys ry ja Kohmon Omakotiyhdistys ry ovat antaneet aloitteelle tukensa.

Hannunniitun alueelle toivottua nuorisotilaa perustellaan alueen runsaalla lasten ja nuorten määrällä ja sillä että Kuuvuoren nuorisotilan siirtyessä Halisiin vuoden 2017 alussa jää Hannunniitun-Itäharjun-Kohmon alue ilman nuorisopalvelujen toimipaikkaa. Lähimmät nuorisotilat sijaitsevat Lausteella, Varissuolla ja Halisissa. Aloitteessa ehdotetaan uuden nuorisotilan perustamista tyhjänä olevaa kiinteistöön osoitteessa Tammitie 3. Nuorisolautakunta päätti 3.11.2016 kokouksessa lähettää aloitteen valmisteltavaksi ja että se tuodaan lautakunnan käsittelyyn 3.5.2017 mennessä.

Nuorisolautakunta päättää käynnistää Turun kaupungin tarve- ja hankeselvitysprosessin uuden nuorisotilan perustamiseksi alueelle, ja siinä yhteydessä kartoittaa kaupungin tilat sekä muut vaihtoehdot. Mahdollisuus tarjota alueen nuorille prosessin aikana tila Kuuvuoren nuorisotilan paikalle kesän 2017 aikana valmistuvasta ylioppilastalosta selvitetään.

*****************

Eilen käytiin läpi myös katsaus Halisten Huudin kuluneeseen kevääseen. Avointa nuorten toimintaa on vähintään kolmena päivänä viikossa. Kysyin kokouksessa, voisiko tila olla edes yhden päivän viikossa enemmän auki. Taas sain vastaukseksi resurssit. Totesin että kyse on myös toimintojen arvostamisesta; mitä kaupunki haluaa tukea.

maanantai 29. toukokuuta 2017

Minun piti tosiaan lähteä viime lautakunnasta tosi aikaisin, enkä ollut kuulemassa kaupungin toimista seuraavien nuorisovaltuustovaalien äänestysvilkkauden lisäämiseksi, jotka käytiin läpi suullisesti ilmoitusasioissa. Sain tiedot nuorisotoimenjohtajalta, kiitos vielä hänelle! Turun aktiivinen toiminta kaikkien turkulaisnuorten osallistamiseksi oli minun ja Saskan tavoitteena siitä lähtien kun saimme edellisten vaalien numerot käsiimme ja teimme aloitteen.


Oli myös todella hyvä, että kyselin huhtikuun seminaarissa toimien perään. Tässä nämä toimet on lueteltu. Olen yhtäältä iloinen, että työllämme oli merkitystä, kuitenkin olisin toivonut että kiertue olisi ulottunut nimenomaan nuorisotiloihin, sen lisäksi että mennään kouluihin. Kiertue oli minun ideani. Koska kyllähän nuoret ovat kummassakin paikassa, olisi ollut paljon tehokkaampaa mennä myös nuorisotiloihin. Lisäksi koen, että alkuperäisen idean mukaan olisi ollut tärkeää toteuttaa kiertue yhteistyönä. Nyt se on nykyisen nuorisovaltuuston toteuttama, ja kiertueen objektiivisuuden vuoksi olisi ollut tärkeää että se olisi toteutettu pedagogisesti, nuorisotoimen ja sivistystoimen kesken.

Tottakai olen tosi iloinen että kaupunki on nyt eri otteella mukana, toivon että turkulaisnuoret lähtisivät sankoin joukoin ehdolle marraskuun vaaleihin ja myöskin ilman muuta äänestäisivät :)


NUVAvaalit 2017 markkinointi
Kevät:
Nuvavaalien markkinointi aloitettiin jo Mimmi Magiaa tapahtumassa 2.4.2017, jossa nuorisovaltuuston pisteellä oli kaksi nuvan edustajaa kertomassa nuvan toiminnasta ja jaossa oli ehdolle asettumisesta kertovia flyereita.
Vaikuttajaryhmät tutuksi -tilaisuudessa 25.4.2017 markkinointi jatkui nuorisovaltuuston pisteellä, jossa oli nuorisovaltuuston edustajia kertomassa nuorisovaltuuston toiminnasta ja jaossa oli ehdolle asettumisesta kertovia flyereita.
Nuvavaalien kevään koulukiertue suunnattiin Turun ammatti-instituutin koulutaloihin, koska niissä kiinnostus nuvavaaleihin on ollut laimeinta. Kiertue tehtiin nuokkaribiilin kera 8.5. ja 9.5. sekä ilman sitä 11.5. Kellonsoittajan ja Lemminkäisenkadun koulutaloissa, joissa ei ole nuokkaribiilille soveltuvaa pihaa. Mukana jokaisessa koulutalossa oli nuorisovaltuuston jäseniä kertomassa vaaleista ja nuorisovaltuuston toiminnasta ja jakamassa flyereita sekä nuvakondomeja.
Turun yläkoululaiset tavoitetaan 23.5. #päättäjäiset-tapahtumassa Kupittaan urheiluhallilla, jossa nuorisovaltuustolla on myös oma pisteensä, jossa kerrotaan nuorisovaltuuston toiminnasta ja vaaleista sekä houkutellaan yläkoululaisia asettumaan ehdolle.
Turun yläkoulujen oppilaskuntien hallitusten tapaamisessa 24.5. Vimmassa pidetään tietoisku nuorisovaltuustovaaleista. Näin hallitusten jäsenet voivat kertoa vaaleista edelleen omissa kouluissaan.
Syksy:
Syksyllä kouluihin toimitetaan ehdolle asettumisjulisteet ja tietopaketti vaaleista sekä järjestetään Vimmassa 6.9. klo 13–15 tiedotustilaisuus ehdolle asettumisesta ja vaaleista.
Vaaleista tehdään myös Facebook-tapahtuma sekä tehdään lehti-ilmoitukset ehdolle asettumisesta.
Lisäksi nuorisovaltuuston jäsenet tekevät kouluissa tietoiskuja luokissa tai keskusradion välityksellä. Myös oppilaskuntien hallitukset värvätään mukaan kannustamaan oppilaita ehdolle asettumiseen. Ehdolle asettuminen alkaa 11.9. ja päättyy 27.9
Nuvavaaleja markkinoidaan nuorisopalvelujen tapahtumissa ja suunnitteilla myös vaalipaneeli jossain muodossa.
Kouluille tehdään yleisen vaaliohjeistuksen lisäksi myös suositus siitä, miten äänestämisessä toimitaan. Tavoitteena on, että kaikissa kouluissa äänestys tapahtuu oppitunnin aikana, jolloin koko luokka opettajan johdolla menee koulun äänestyspaikkaan ja ne, jotka haluavat, käyvät äänestämässä.
Vimmassa varataan mahdollisuus äänestää kahtena päivänä eli perjantaina 10.11. klo 15–17 ja lauantaina 11.11. klo 12–15, mikä tarjoaa paremmat mahdollisuuden äänestää niille, jotka ovat koulun omana äänestyspäivänä olleet esimerkiksi työharjoittelussa.
Syksyllä nuvavaalien toteuttamiseen tulee nuorisosihteerin avuksi korkeakouluharjoittelija kolmeksi kuukaudeksi joko 28.8. tai 4.9. alkaen.

sunnuntai 28. toukokuuta 2017

Teräsrautelan nuorisotalo on mukava paikka. Tilaa on moneen lähtöön, niin sarjakuvien lukemiseen kuin pelaamiseenkin ja leikkimiseen. 

Teräsrautelasta käy myös henkilökuntaa Hansan Pop-Up-nuorisotilassa (miten mahtavaa että se muuten saatiin). Oma henkilökohtainen mielipiteeni on, että sen sijaan että samat työntekijät hoitavat monta tonttia, pitäisi palkata lisää ammattitaitoisia työntekijöitä nuorten kanssa töitä tekemään.

Nuorille on hyvin tärkeää nähdä samoja tuttuja työntekijöitä samassa tilassa vaikkeivät sitä itse myöntäisikään. Yhteenkuuluvuuden tunne syntyy samojen kavereiden kanssa samassa nuorisotilassa hengaillessa, tuttujen ja turvallisten nuorisotyöntekijöiden mukana.Yhteenkuuluvuus vähenee kun työntekijät hajoavat ympäri kaupunkia.

Nuorisotyöntekijät ovat Turussa todella ammattitaitoista ja pätevää porukkaa, heitä vaan pitäisi saada tänne paljon lisää. Kyse on määrärahoista, joiden jakaminen on poliittinen päätös. Minulla onkin suuri luottamus virallisesti tämän viikon torstaina 1.6. toimikautensa aloittavaan uuteen kaupunginvaltuustoon, että se taas nostaisi nuorisotyön siihen arvoon, joka sille kuuluu. Toivottavasti uusi nuorisolautakunta tukisi kaikin tavoin nuorisotyön uutta arvonnousua.

Teräsrautelassa tehdään paljon käsin, esimerkiksi savi- ja kangastöitä. Kehitysvammaiset toimivat siellä hyvin aktiivisesti, mikä on tosi jees! Tässä kuvia reissusta. Ihan innostuin kuvaamaan, olihan se viimeinen reissu ja oli niin kivoja juttuja lapset ja nuoret askarrelleet.maanantai 22. toukokuuta 2017

Tänään kävimme Tuomaksen kanssa Teräsrautelan nuorisotalolla. Se oli nyt se viimeinen reissu tämän kauden aikana. Laitan siitä kuvia ja raporttia pikapuoliin. Tässä sitä ennen  kaksi tärkeää tiedotetta.

Tule mukaan tekemään uutta Hiekanjyvät- lehteä!

Attacin jäsenlehti Hiekanjyvät tehdään yhdessä, se tarvitsee jälleen tekijöitä! Uuden, syksyllä ilmestyvän lehden teemoja voisivat olla esimerkiksi vaikka hallintarekisteri, kauppa- ja talouspolitiikka meillä ja maailmalla, kuntavaalituloksen ja tulevien maakuntavaalien merkitys julkisten hankintojen verovastuullisuuteen, sote- ja maakuntauudistus ja esim terveyspalveluyritysten yhteiskuntavastuu, tai säätelynpurkutalkoiden vaikutus ympäristöhallintoon ja luonnonsuojelulle. Kirja-arvioitakin voi lähettää. 
Jos sinulla on juttuaihe mielessä näistä, tai jostakin toisesta teemasta, otathan yhteyttä! 

Hiekanjyvät tarvitsee myös valokuvaajia ja kuvittajia. Jos innostuit mahdollisuudesta olla mukana lehdenteossa, laitathan viestiä lehden päätoimittajalle Eva-Liisa Raekalliolle, osoitteeseen hiekanjyvat@attac.fi Kerrothan viestissäsi, mistä teemasta haluaisit kirjoittaa, ja jos haluaisit kuvata lehteen tai kuvittaa sitä.

Lehti tehdään vapaaehtoisvoimin, eikä kirjoittajille tai kuvittajille voida valitettavasti tarjota rahallista korvausta. Lehti ilmestyy paperiversion lisäksi Attacin kotisivuilla ladattavana pdf-versiona ja jutut linkattavina sivuina. Juttuja voidaan lyhentää ja muokata.


Lisätiedot:Hiekanjyvät- lehden päätoimittaja

Eva-Liisa Raekallio
hiekanjyvat@attac.fi

*******

Retki Rauvolanlahdelle ja Vaarniemeen 5.6.

Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton ympäristöopintokerho järjestää luonto- ja linturetken Turun ja Kaarinan rajalla maanantaina 5.6. klo 17-20. Upeita varsinais-suomalaisia maisemia voi tulla tutkimaan kahdella tavalla, lyhyempää 2 km reittiä tai tulla mukaan pidemmälle reitille, jonka pituus on n. 5 km.

Kokoonnumme kaikki 5.6. klo 17 Turun bussilinjan 13 päätepysäkille Uittamolle, jossa voi vielä pohtia kummalle reitille lähtee. Oppaina kummallakin reitillä toimivat alueen hyvin tuntevat, kokeneet luontotuntijat- ja harrastajat Mikko Lemmetyinen ja Reijo Salmi. Porukat kulkevat eri polkua ja tapaavat Vaarniemen lintutornilla. Sieltä jatkamme kaikki yhdessä Vaarniemen kallion nuotiopaikalle, jossa voi syödä omia eväitä ja grillata purtavaa. Siellä on näkötorni ja hieno näköala saaristoon. Retkellä näkee monipuolisesti sekä merenrantaruovikkoa että kalliometsää. Jyrkkä nousu Vaarniemen kalliolle vaatii hyviä ja käytännöllisiä kenkiä, portaat ovat toki hyväkuntoiset ja leveät.

Ilmoittautumiset 30.5. mennessä ympäristöopintokerhon ohjaajalle Eva-Liisa Raekalliolle, eraekallio@gmail.com tai puhelimella 040-2473913. Retkelle tarvitaan autokuskeja osallistujia kuljettamaan. Laitathan viestiä, mikäli pääset mukaan ja voit tulla omalla autolla. Kerrothan viestissäsi, montako kyytiisi mahtuu ja voitko olla alusta loppuun asti mukana.

Retkelle mukaan siis omat eväät, luontoretkelle sopivat vaatteet ja kengät, ja kiikareista on paljon iloa myös.

Tervetuloa kesäistä luontoa katselemaan!

lauantai 20. toukokuuta 2017

Eilen illalla oli Kulttuuriyhdistys Ida ryn vuosikokous, minut valittiin hallitukseen, jee, saan olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa yhdistykselle perinteeksi muodostunutta mukavaa ja positiivista kulttuuritoimintaa!

Tänä aamuna heräsin puoli seitsemältä ehtiäkseni Hesan junaan, ja Attacin hallituksen kokoukseen. On todella kivaa ideoida, pohtia ja toteuttaa yhdessä toimintaa :)

perjantai 19. toukokuuta 2017

Vastaus aloitteeseen Kuuvuoren nuorisotilasta pöydättiin eilisessä kokouksessa, käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

torstai 18. toukokuuta 2017

Torstaina oli ensin nuorisolautakunnan kokous ja sen jälkeen kunnallistoimikunta, jossa päätettiin mm. pohjaesityksestä seuraaviksi neljäksi vuodeksi Turun kaupungin luottamustoimiin valittaviksi henkilöiksi. 

Nuorisolautakunnasta minun piti lähteä aikaisin ehtiäkseni hallituksen kokoukseen, olin valmistellut esityksiä ja muutosehdotuksia kokouksen pohjaesityksiin. Muutokset jäivät Tuomaksen esitettäviksi, ja kokouksen tulos löytyy aikanaan pöytäkirjasta kaupungin nettisivuilta nuorisolautakunnan kohdalta. Vastaus kuntalaisaloitteeseen koskien Kuuvuoren/ Hannunniitun nuorisotilaa oli varsin suppea, itse asiassa aloitteessa ehdotettua Tammitien kiinteistöä nuorisotilan uutena vaihtoehtona ei oltu vastauksessa käsitelty, saati selvitetty muita alueella sijaitsevia, nuorisotilaksi sopivia tiloja. Toinen kohta oli lautakunnan perintö seuraavalle lautakunnalle. Valmistelemani muutokset ovat alla, esityslistan kokoukseen tuodut tekstipohjat löytyvät Turun kaupungin sivuilta. 

Minua ihmetytti lautakunnan kokouksessa myös se, että lautakunnan myöntämiä nuorisojärjestöjen avustuksia käytiin läpi puheenjohtajan suulla sen pohjalta, että resurssit niukkenevat eikä olisi varaa jatkossa tämänkaltaiseen avustusjärjestelmään. Sanoin siihen, että nykyiset resurssit ovat nykyisen valtuuston päättämiä, ja uusi kesäkuussa aloittava valtuusto tekee omat ratkaisunsa. Minusta kaupungin tuki on ensiarvoisen tärkeää nuorten järjestöille ja yhdistyksille, muuten toiminta joudutaan rahoittamaan perheiden omasta pussista.

Esimerkiksi lautakunnan perintöä käsittelevä esityslistan kohta 10 oli kokoukseen tuodussa pohjassa muotoiltu siten, että nuorisotilojen lakkauttamiseen oltaisiin valmiita. Minusta on erikoinen linjaus tilanteessa, jossa nykyinen valtuusto on päättämässä kautensa eikä uusi valtuusto, uudesta lautakunnasta puhumattakaan ole vielä omia linjauksiaan tehnyt. Pitää muistaa, että valtuuston enemmistö on noudattanut tiukkaan talouskuriin ja leikkauspolitiikkaan velvoittanutta Turku- sopimusta.

Nuorisolautakunta 18.5.2017 

Asia 7

Vastaus Kalle Virtasen aloitteeseen (nuorisolautakunta 3.11.2016 § 108) koskien ehdotusta Hannuniitun nuorisotilasta


Nuorisolautakunnalle tuotiin tiedoksi lautakunnan kokouksessa 3.11.2016 § 108 Kalle Virtasen kuntalaisaloite koskien uuden nuorisotilan perustamista Hannunniitun alueelle. Aloitteen mukana oli puoltava vetoomus, jonka oli allekirjoittanut 242 henkilöä. Lisäksi alueen yhdistyksistä Hannunniitun koulun vanhempaintoimikunta ry, Nummenmäen Pientalot ry, Itäharjun Omakotiyhdistys ry ja Kohmon Omakotiyhdistys ry ovat antaneet aloitteelle tukensa.

Hannunniitun alueelle toivottua nuorisotilaa perustellaan alueen runsaalla lasten ja nuorten määrällä ja sillä että Kuuvuoren nuorisotilan siirtyessä Halisiin vuoden 2017 alussa jää Hannunniitun-Itäharjun-Kohmon alue ilman nuorisopalvelujen toimipaikkaa. Lähimmät nuorisotilat sijaitsevat Lausteella, Varissuolla ja Halisissa.  Aloitteessa ehdotetaan uuden nuorisotilan perustamista tyhjänä olevaa kiinteistöön osoitteessa Tammitie 3. Nuorisolautakunta päätti 3.11.2016 kokouksessa lähettää aloitteen valmisteltavaksi ja että se tuodaan lautakunnan käsittelyyn 3.5.2017 mennessä.

Nuorisolautakunta päättää käynnistää Turun kaupungin tarve- ja hankeselvitysprosessin uuden nuorisotilan perustamiseksi tyhjänä olevaan kiinteistöön osoitteessa Tammitie 3.

Esittää Eva-Liisa Raekallio ja Tuomas Polo

Asia 10

Mikä on tilanne uuden nuorisovaltuustovaaleja järjestävän projektityöntekijän palkkaamisessa, huhtikuun seminaarissa oli puhetta että asia tuodaan toukokuun kokoukseen.

Tilakysymykset tärkeitä- osan toinen varsinainen kappale muutetaan niin, että lisäksi- sanan jälkeinen lause poistetaan.

Avustusjärjestelmä kaipaa uudistamista- kappaleeseen lisätään: 

"Nuorisolautakunnan keskuudestaan valitsema avustustyöryhmä muodostaa tärkeän siteen lautakunnan ja avustettavien järjestöjen välille. Työryhmän jäsenille muodostuu kauden aikana avustustyössä välttämätön tietämys järjestöjen tilanteesta."

Nuorisolautakunnan ja nuorisovaltuuston yhteistyö- osan jälkeen, ennen Hallinto- osaa Nuorisovaltuustovaalit- kappale. Sen sisällöksi : 

"Turussa marraskuussa 2015 järjestettyjen nuorisovaltuustovaalien äänestysprosentti oli 45 ja se vaihteli välillä 8-99. Nuorisolautakunta on selvittänyt toimia äänestysprosentin nostamiseksi ja erojen tasaamiseksi. Tavoitteena on projektityöntekijän palkkaamisen kautta parantaa tilannetta seuraavissa nuorisovaltuustovaaleissa. Nuorisotiloihin ja kouluihin suuntautuva kiertue, jossa nuorille kerrottaisiin paitsi nuorisovaltuuston työstä, myös äänestämisen ja ehdolle asettumisen merkityksestä, olisi tärkeä keino."

Eva-Liisa Raekallio ja Tuomas Polo

tiistai 16. toukokuuta 2017

Huomenna kokoonnumme jälleen nuorisolautakunnan avustustyöryhmän kanssa päättämään loppuvuoden projektiavustusesityksistä. Yritetään vielä keritä Tuomaksen kanssa johonkin nuorisotilaan ihmisiä tapaamaan ja tämänhetkinen tilanne kirjaamaan. Minusta me olemme reissuillamme tehneet sen, mitä kaikkien lautakuntaryhmien pitää tehdä. Luottamushenkilöiden on oltava selvillä, mistä päättävät. Kyllä näiden reissujen aikana on käynyt selväksi, että Turun nuorisotoimi tarvitsee kipeästi lisärahaa, uusia nuorisotiloja lakkautettujen tilalle ja työntekijöitä.

torstai 11. toukokuuta 2017

Näyttää siltä ettei Turku-sopimusta tulisi. Toivon, että nyt oltaisiin päästy päätöksentekoa vuosiksi sitovasta, leikkauspolitiikan virkaa toimittaneesta sopimuksesta. Varmaa se ei taida vielä kuitenkaan olla. 

Äsken oli piirihallituksen kokous, jossa käytiin maakuntavaaliasioita ja todettiin muun muassa se mahtava uutinen, että maakuntahallitus haastaa kaikki Varsinais-Suomen kunnat mukaan HINKU- kunniksi, tällä hetkellähän vain muutama täkäläinen kunta on mukana hankkeessa. Erinomaista! Ehdokasasettelu päätettiin taannoisessa piirikokouksessa antaa piirihallituksen tehtäväksi. Kävimmekin kokouksessa läpi mahdollisuuksia maakuntavaltuuston ehdokkaiden jakautumisperusteista. Itse pidän äärettömän tärkeänä, että vaaleissa kuuluisi maakunnan, ja myös pienten paikkakuntien ääni. 

Kun soteuudistus uhkaa kuihduttaa viimeisetkin palvelut haja-asutus alueilta, pitää varmistaa että myös pienempien kaupunkien ja maaseudun asukkaiden ääni kuuluu päätöksenteossa. Kun tähän yhtälöön lisätään, että valtuustojen paikkamääriä on piennennetty nimenomaan monella pienellä paikkakunnalla ja äänestyspaikkoja vähennetty, on entistäkin tärkeämpää huolehtia ettei päätöksenteko keskity liikaa.

Suomen soteuudistus on minusta monella tavalla verrannollinen USAn tilanteeseen, jossa parhaillaan käsitellään Trumpcarea. Se on läpäissyt jo ensimmäisen esteen. Esitys veisi toteutuessaan terveydenhuollon miljoonilta ja heikentäisi ratkaisevasti naisten asemaa ja äitiyshuoltoa. Neuvolapalveluissa jenkit ovat jo tällä hetkellä huomattavasti jäljessä huippumaita. Tilannetta käsitellään komedian keinoin, ja pakko sanoa että Bill Maher on kertakaikkiaan liekeissä tässä pätkässä. Hulvatonta.

torstai 4. toukokuuta 2017

Kävin tänään Fendarilla avoimien ovien päivänä, mulle pidettiin kierros ja kerkesin juttelemaan ohjaajienkin kanssa. Todella kivaa että sain näin korvattua sen kerran kun en päässyt Fendarille viimeksi. Upea paikka, nuoret todella tarvitsevat säännöllisesti toistuvaa toimintaa, samassa paikassa tuttujen ohjaajien kanssa. Siitä on pidettävä kiinni. Maistoin hyvää mehua ja ostin itsetehdyn hienon kangaskassin. Todella harmi, ettei ollut enempää käteistä mukana, myynnissä oli ihania juttuja vaikka kuinka paljon.
tiistai 2. toukokuuta 2017

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan kokous oli viime keskiviikkona, todella ikävää että tulin kipeäksi. Olin valmistautunut kokoukseen kolme tuntia ja olin valmis esittämään nyt NCC:lle myydyn tontin myymistä TVT Asunnot Oylle. Oli onneksi sitten tosi mukava reissu Lausteen nuorisotilaan viime torstaina. Olimme siellä parahiksi kokkikerhon aikaan, ja oli toki pakko maistaa mokkapaloja kun pyydettiin :) Ihan loistavia olivat, ja ehdotin että voivat joku kerta kokeilla mun vegaanisten mokkapalojen reseptiäni, luomu- ja reilun kaupan ainesosilla :) Innostuivat, eli lähetin reseptin perään. En tietty muuten ois lähettäny!

Lausteella oli hyvä meininki , nuorisotoimen ongelmat Turussa ovat kuitenkin sielläkin tuttuja. Paikka on tosi vilkas, mutta henkilökuntaa ei riitä pitämään nuorisotilaa auki nin paljon kuin pitäisi. 2014 hyväksytty heikennys tuntityöntekijöiden palkkaukseen johtaa siihen, että Lausteen ovet pysyvät kiinni juhannuksesta eteenpäin vaikka nuorten tarve kesäaukiololle olisi suuri. Työntekijän sairastuminen on aina valtava ongelma, kun sijaisia ei saada. Minusta Turussa nuorisotyön ammattilaisiksi opiskelevien pitäisi saada hyväksilukuja sijaisuuksista. Oman alan työkokemus on kullanarvoista, ja jos siitä saisi vielä opintopisteitäkin...

Lausteen nuorisotila sijaitsee samassa kokonaisuudessa kirjaston ja koulun kanssa, ja nuorisotila on kirjaston seinänaapuri. Siellä käydessämme todistimme, että tilat pitäisi nykyistä selvemmin erottaa toisistaan, nuorten ja kirjastokävijöiden eduksi. Nuoret olivat vastikään pitäneet tyttöjen leirin Tippsundissa, seuraavaksi olisi poikien leirin vuoro. Ovat menossa Sauvon Ahtelaan, hieno homma että kaupungin leiripaikkoja käytetään! Suosittelin Nukkumajoen reissua, kuten aina. Kaikkiaan antoisa reissu ja kivaa jutella nuorten ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. Lausteella asustaa biliksen Suomen mestareita, joukkueensa on voittanut useita mitaleita jotka komeilivat biljardipöydän viereisessä kaapissa! Tuomas otti ihan todisteeksi kuvan.Lauantaina pidettiin Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton piirikokous, ja siitä jatkettiin vapunviettoon :)

Huomenna on jälleen nuorisolautakunnan avustustyöryhmän kokous, käsittelemme toiminta-avustusten jakamista.