Aluevaalit 2022

Aluevaalitavoitteeni Varsinais-Suomessa noudattavat sotepuolen osalta pitkälti 2021 kuntavaalitavoitteitani, asunnottomuuden poistamisesta ja leipäjonojen lyhentämisestä lähtien. Lähdin ehdolle, koska haluan toimia mm. hoitojonojen purkamiseksi, terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen kriisin ratkaisemiseksi sekä sen eteen, että verovarat kohdentuvat peruspalveluihin, eivätkä soteyritysten voitontavoitteluun tai sotekiinteistöjen vuokrakuluihin. Palvelut rahoitetaan oikeudenmukaisella verotuksella. Jos niitä ostetaan, soteyritysten toiminnan laatuun, verovastuullisuuteen ja niiden puutteeseen pitää kiinnittää huomiota. Perehdyin näihin jo oikeudenmukaista verotusta ajavan kansalaisjärjestön, Suomen Attacin puheenjohtajana. Verotuksen painotusta pitää saada mm. pääomatulojen progressiiviseen verotukseen, verovälttelyn kitkemiseen ja varoja pitää jakaa paljon paremmin sinne, missä niitä tarvitaan: peruspalveluihin.


Minulla on kaikkiaan pitkä kokemus ympäristö- ja kansalaisjärjestöistä, olin esim. Attacin puheenjohtajana kolme vuotta. Keskityin silloin myös soteyritysten voitontavoittelusta seuranneisiin vakaviin rikkomuksiin. Huolehtisin aluevaltuustossa siitä, että kaikki sotealan toimijat ovat vastuullisia sekä asiakkaita että yhteiskuntaa kohtaan. Palvelujen on oltava lähellä ihmistä, ja potilaiden ja asiakkaiden oikeusturvan pitää toteutua. Näitä teemoja veimme eduskuntaan jo kesällä 2018 Joukkovoiman karvalakkilähetystössä, joka vei viestiä oikeudenmukaisemmasta soteuudistuksesta. Meitä oli Suomen kaikista kolkista, itse olin Turun edustajana.


Hoitojonot on purettava kautta linjan, hoitoon on päästävä heti. Julkisen puolen terveydenhoidon on toimittava hyvin, tasoeroa yksityiseen on kurottava nopeasti kiinni. Asiakasmaksuista on luovuttava terveydenhuollossa. Terveydenhuoltoon on saatava kunnolla rahaa, hoitohenkilökuntaa on palkattava paljon lisää, palkkojen nostaminen ei yksin riitä. Sotehenkilöstön työuupumus ja koronan hoitovelka on korjattava. Henkilökuntaa on saatava lisää myös sosiaalipuolelle, ja henkilöstön koulutukseen ja osaamiseen on satsattava aiempaa enemmän läpi sotesektorin, jotta varmistetaan potilaiden ja asiakkaiden oikeusturvan toteutuminen.


Sosiaalipuolella on ollut vakavia ongelmia hakemuskäsittelyjen viivästyessä, kun ei ole tarpeeksi väkeä. Hakemusten käsittelyaikoja pitää lyhentää. Osaavat lisäkädet helpottaisivat kaikkien palveluntarvitsijoiden elämää. Pienituloisten pitäisi saada tarvittaessa koti- ja  lastenhoitoapua edullisesti tai maksutta, tuloista riippuen. Esim. lastenhoito järjestyisi vanhemman joutuessa sairaalaan. Apua pitäisi joka tapauksessa saada matalalla kynnyksellä ilman palvelusetelin hakemista.


Kunnollinen panostus mielenterveyspalveluihin ehkäisisi ongelmia ja muiden palvelujen tarvetta. Tarvitaan kiireellisesti lisää hoitopaikkoja, joissa hoito olisi ammattitaidoista ja laadukasta. Ihmiset ovat tällä hetkellä usein lapsesta saakka heitteillä jatkuvan säästämisen seurauksena. Mielenterveydeltään oireilevia ja jo sairastuneita lapsia ja nuoria ei monesti osata eikä voida hoitaa asianmukaisesti, vaan puuttuvia mielenterveyspalveluja paikataan lastensuojelulla.


Vanhukset ansaitsevat hyvää ja laadukasta hoivaa hyvässä hoivakodissa. Hoitopaikoissa tapahtuvat vääryydet eivät saa jatkua. Myös saattohoidon on oltava arvokasta ja kunnioittavaa, sitäkään ei voi tehdä raha edellä. Yksinhuoltajan arki on minulle tuttua; niin myös palvelujen saatavuusongelmat.  Varhaiskasvatuksen säästölinja on näkynyt meilläkin. Yhteiskunta on rakennettu paljolti ydinperhemallin ehdoilla, olisi tärkeää että aluevaltuustoissa olisi ihmisiä myös toisenlaisista perheistä. Olen mukana valmistelemassa Turun lähiövisiota, jossa pidän esillä mm. lähiöpalvelujen lisäämistä. Palvelujen on oltava lähellä myös hyvinvointialueella. Kaikilla ei ole autoa, minullakaan. Julkisen liikenteen on joka tapauksessa pelattava hyvin.  Liian monet ovat nyky-Suomessa köyhyyskierteessä hyvinvointiyhteiskunnan purkamisen seurauksena. Haluan omalta osaltani muuttaa tätä suuntaa, ja toimia sen puolesta, että yhteiskunnan varoja kohdennetaan paljon paremmin köyhimpien, pienituloisten ja vaikeimmassa asemassa olevien hyväksi. Tähänastisen säästöpolitiikan tie on kuljettu loppuun, nyt on palautettava hyvinvointivaltion peruspalvelut. 


Tein vaalitavoitteistani myös Facebook- tarinoita.
Ei kommentteja: