torstai 29. kesäkuuta 2017

Lisäyksenä äskeiseen kokousraporttiini, äsken kokoustiedotetta täydennettiin Kivikukkaron ikkunaremonttiin antamallamme palautusesityksellä. Merkintä yksimielisestä hyväksymisestä siellä vielä on.
Raportti rakennuslautakunnan kokouksesta 29.6.2017

Ensimmäinen rakennuslautakunnan kokous koskaan takana. Asioita oli meillä listalla kuitenkin kolmisenkymmentä. Olisin itse suonut meille uusille tilaisuuden kouluttautua ja perehtyä lautakunnan erityispiirteisiin ennen kokousasioiden läpikäymistä ja varsinaisen kokoustamisen aloittamista. Minulla sentään on kiinteistöliikelaitoksen johtokunnasta kokemusta, moni oli ihan ensimmäistä kertaa pappia kyydissä.

Kokouksessa päätettiin myöntää lupa Wäinö Aaltosen koulun lisätilan rakentamiseen, jotta parakki saadaan valmiiksi ennen koulujen alkua. Erinomainen ratkaisu. Vielä kun turkulaiset homekoulut ja -päiväkodit saataisiin kokonaisuudessaan korvattua terveellisillä ja turvallisilla, pysyvillä rakennuksilla. Ei ole perusteita lasten terveyden vaarantamiseen. 

Olin valmistellut kokoukseen kolme esitystä, palautusesityksen Kivikukkaron talon remonttiin liittyen, esityslistan kohta 17, sekä lisäyksiä Hotelli Seurahuoneen remonttiin liittyen, esityslistan kohta 19 (joka kohta vedettiin pois esittelijän pyynnöstä eikä kohtaa siis käsitelty kokouksessa), ja kolmantena esityksenä muutosesityksen lautakunnan funikulaarista tehtyä valitusta koskevaan lausuntoon, joka tuli lisälistassa 1 meille eilen. Olisin itse luottanut Kivikukkaroa remontoivaan yritykseen ja sen ammattitaitoon heti kättelyssä.  Mikäli esityksemme olisi hyväksytty, Museokeskuksen suosituksen mukainen prosessi kattoikkunoiden toteuttamiseksi toimistotiloihin valoa tuomaan olisi käynnistynyt. Se kuitenkin hävisi 11-2.

Tässä otteet kokoustiedotteesta, joka tuli nettiin samantien. Siitä kuitenkin puuttuu tuo Kivikukkaron  palautusesitys, jota kannatti toinen Vasemmistoliiton edustaja Markku Rintala. Sen hyväksyminen oli merkitty käydyn yksimielisesti. Olen ollut sihteeriin yhteydessä palautusesityksen lisäämisestä sekä yksimielisestä käsittelystä, olihan esityksemme kärkenä esityksen täydentäminen, sellaisenaan sen käsittely ei ollut yksimielistä. Lähetin sen hänelle heti kuten funikulaariesityksenkin, joka on kirjattu lisälistan kohtaan 26.

Palautusesitys esityslistan kohtaan 17 European Retail Turku Oyn rakennuslupahakemukseen 7-20-2005 (2017-660)

Rakennuslautakunta päättää täydentää rakennuslupaa siten, että Museokeskuksen suosituksen perusteella toimistotilojen luonnonvalon tarve toteutetaan kattoikkunoiden avulla. Toteuttamiskelpoisuus ratkaistaan ensin.

Esittää Eva-Liisa Raekallio
Kannattaa Markku Rintala

*************

Tässä muutosesitykseni funikulaarivalituksen käsittelyä koskevaan lausuntoon, ensin linkki esityslistan kohtaan.

Muutosesitys on kirjattu, tässä se vielä. Esitys raukesi ilman kannatusta, jätin eriävän mielipiteen. Mielestäni valitus oli asianmukainen ja hyvin perusteltu, ja koska nyt uusi lautakunta aloitti toimikautensa, vanhan lautakunnan tekemät ratkaisut funikulaarin osalta voidaan käsitellä uudestaan. Tukholman Skansenilla on ympäristöönsä kuin nakutettu sopiva funikulaari...

Muutosesitys LL1 asia 26/Lausunnon antaminen Turun hallinto-oikeudelle / Rakennuslupa, Funikulaari (2017-196)

Turun rakennuslautakunta ilmoittaa lausuntonaan asiaan kunnioittavasti seuraavaa: Turun rakennuslautakunta puoltaa Kiinteistö Oy Turun Graniittilinnan valitusta Turun hallinto-oikeudelle. Valituksessa on esiintuotu huoli funikulaarin nykyisen suunnitelman ja rakenteen soveltuvuudesta kulttuurihistoriallisesti merkittävälle alueelle. Nykyinen suunnnitelma poikkeaa asemakaavasta, ja poikkeamispäätöksen on oltava lainvoimainen ennen rakennustöiden aloittamista. 

Esittää Eva-Liisa Raekallio

Kokouksessa oli käsittelyssä lisälistalla myös hyvin poikkeuksellinen metsänkaato. Saramäessä oli luvatta kaadettu metsää useita hehtaareja, kaupungin kiinteistöliikelaitoksen toimesta. Asiasta päätettiin ilmoittaa poliisille, aivan oikein. On käsittämätöntä että tällaista tapahtuu. "Kiinteistöliikelaitoksen edelleen hallinnassa olevalta alueelta on kaadettu koko puusto noin 8,6 hehtaarin alueelta ilman maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista maisematyölupaa.  Tästä noin 8,6 ha:n alueesta noin 1,2 ha sijaitsee alueella, joka on asemakaavassa osoitettu ev-alueeksi (Alueen osa, joka on varattava suojaviheralueeksi. Alueen luontainen metsäkasvillisuus on säilytettävä.). Kyseinen suojaviheralue kortteleiden EJ-1 ja T-2 välillä on tarkoitettu ekologiseksi viherkäytäväksi eläimille, mutta myös erottamaan louhinta-alue teollisuus- ja varastointirakennusten korttelialueesta."

Pidin kokouksessa esillä sitä, miten tärkeää on huolehtia rakennettaessa yleensäkin suojelullisten ja kulttuurihistoriallisten kriteerien täyttymisestä, esimerkiksi muutettaessa perinteikkään asuinrakennuksen käyttötarkoitus ravintolaksi. Tässä vaiheessa oli kyse käyttötarkoituksen muuttamisesta, varsinaista lupaa haetaan myöhemmin. Periaatteena toivon, että myös korjaus- ja perinnerakentamisen ammattilaisille riittäisi töitä. Nykyään niitä on heikonlaisesti.
keskiviikko 28. kesäkuuta 2017

 Äärimmäisen hyviä uutisia kauniiseen kesäpäivään :)

Turku edistää kiertotaloutta – rakennushankkeissa uusiomateriaalit käyttöön

Tiedote. Julkaistu: 20.06.2017, 12:16
Turun kiinteistöliikelaitos

Turun kaupunki on mukana edistämässä kiertotaloutta ja vähentämässä rakennushankkeiden ympäristövaikutuksia yhdessä 20:n muun Suomen kaupungin kanssa. KEHTO-foorumiin kuuluvat kaupungit ovat sitoutuneet arvioimaan uusiomateriaalien käytön mahdollisuuksia luonnonmateriaalien sijaan ja ottamaan uusiomateriaalin käyttöön infrahankkeissa. 
Turku kuuluu maanlaajuiseen KEHTO-foorumiin, jonka jäsenet ovat yhdessä sitoutuneet ottamaan uusiomateriaalin käytön ja materiaalitehokkuuden osaksi infrahankkeiden suunnittelu- ja toteutusprosessia. Tavoitteena on edistää kiertotaloutta ja vähentää rakennushankkeiden ympäristövaikutuksia.

Rakentamisessa syntyvä ylijäämämaa kiertoon

Turku on lähtenyt uusiokäytön edistämiseen aktiivisesti mukaan. Lounais-Suomen Jätehuollon ja Turun kaupungin yhteisyritys Kiertomaa Oy:n toiminta-ajatuksena on rakentamisessa syntyvien maa-ainesten uusiokäytön edistäminen.
Kiertomaa kehittää maakunnallisesti katu- ja infrarakentamisessa syntyvien ylijäämämaiden maa-ainesten välitystä ja jatkojalostusta. Työn alla on virtuaalisen maa-ainespankin rakentaminen.
-Lähestymme ensin maarakennusalan yksityisiä urakoitsijoita ja yksityisiä omakotitalon rakentajia, kuuntelemme heidän toiveitaan ja rakennamme sovellusta sen pohjalta, kertoo Kiertomaa Oy:n toimitusjohtaja Patrik Jalonen.
Kiertomaa on saanut merkittävän tuen maa-ainesten uudelleenkäytön ja kierrätyksen edistämiseen. Kiertomaan pilottihanke on osa EU:n rahoittamaa, LIFE-ohjelmaan kuuluvaa CIRCWASTE-hanketta.

Kierrätyslasia, purkuasfalttia ja purkubetonia käytetään uusiomateriaalina infrahankkeissa

Turun kaupunki käyttää jo uusiomateriaaleja rakennus- ja infrahankkeissaan. Esimerkiksi kierrätyslasista valmistettua vaahtolasia käytetään kevennystäytteenä.
-Kevennystäyttöjä tehdään Turussa infrarakenteihin heikommin kantaville maapohja-alueille, joissa painavamman kiviaineksen käyttö muodostaisi maapohjan haitallisia painumia, kertoo infrapalvelujen johtaja Tapio Siirto Kiinteistötoimialalta.
Asuntokatujen ja kevyen liikenteen väylien päällystämisessä on alettu lisäämään kierrätysasfalttien käyttöä ja kaupungin omista purkurakennuksista syntynyttä betonimurskaa käytetään infrahankkeiden rakennekerroksissa.
Purkuasfaltin uusiokäyttö vähentää merkittävästi uuden öljytuotteen käyttöä materiaalissa ja pienentää hiilijalanjälkeä. Samalla Turun kaupunki haluaa menekkiä lisäämällä vaikuttaa ympäristöystävällisempien päällystetuotteiden käytön yleistymiseen koko Varsinais-Suomen alueella. Toimenpiteet ovat myös osa kaupungin strategista tavoitetta kohti hiilineutraalia Turkua vuonna 2040.

KEHTO-Foorumi - Kehittämishankkeita teknisten palvelujen laadun parantamiseksi

Kehto-foorumi on kolmivuotisen Tekes-rahoitteisen tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksena vuonna 2012 perustettu, nykyään 21 kaupungin teknisen toimialan edustajien ja Kuntaliiton muodostama kehittämisyhteisö. Se on viiden vuoden aikana toteuttanut verkostomaisesti toistakymmentä erilaajuista tutkimus- ja kehittämishanketta kuntien teknisten palvelujen laadun ja tuottavuuden parantamiseksi. Kehto-kaupungit ovat Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Rauma, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa.
Lisätietoja:
Toimialajohtaja Jouko Turto, Turun kaupunki, Kiinteistötoimiala
Infrapalvelujen johtaja Tapio Siirto, Turun kaupunki, Kiinteistötoimiala
Toimitusjohtaja Patrik Jalonen, Kiertomaa Oy
puh. 020 728 2133, patrik.jalonen@lsjh.fi

http://kuntatekniikka.fi/kehto/

Humalistonkadun pyöräily-yhteyden rakentaminen alkaa

Tiedote. Julkaistu: 28.06.2017, 16:16
Turun kiinteistöliikelaitos

Humalistonkadulle rakennetaan uusi pyöräily-yhteys Ratapihankadulta Yliopistonkadulle. Syyskuun loppuun mennessä valmistuvan yhteyden myötä toteutuu yhtäjaksoinen pyöräilyreitti rautatieasemalta jokirantaan. 
Humalistonkadun yhteys rakennetaan osin pyörätienä, osin pyöräkaistana, joka tehdään punaisesta asfaltista ajoradan reunaan. Pyöräily-yhteys tulee pääsääntöisesti molemmille puolille Humalistonkatua.Työt alkavat heinäkuun ensimmäisellä viikolla, ja jatkuvat syyskuun loppuun. Pääosin työ on kivityötä, sekä betonilaattojen ja reunakivien laittoa. Varsinainen ajoradan päällystystyö tehdään syyskuun aikana.
Koko työmaan ajan Humalistonkadulla on molempiin suuntiin yksi kaista käytössä, ja linja-autoliikenne kulkee normaalisti koko ajan. Osa päällystystyöstä tehdään yöaikaan.
Asiointipysäköintimäärät samoin kuin asukaspysäköintipaikkojen määrä pysyvät Humalistonkadun lähialueella lähes ennallaan muutosten jälkeen.
Pyöräkaistojen ja -teiden myötä asiointipysäköintipaikat vähenevät Humalistonkadun varrelta noin 20 ruudulla, mutta uudet korvaavat paikat toteutetaan Käsityöläiskadulle ja Rauhankadulle. Käsityöläiskadun vinopysäköinti (välillä Rauhankatu–Läntinen Pitkäkatu) muutetaan kohtisuoraksi, jolloin parkkipaikat lisääntyvät merkittävästi. Rauhankadulla (välillä Käsityöläiskatu–Humalistonkatu) taas kaikki parkkipaikat muutetaan maksullisiksi lyhytaikaisen asiointipysäköinnin mahdollistamiseksi. Lisäksi Rauhankadulle (Käsityöläiskatu–Jarrumiehenkatu) lisätään asukaspysäköintipaikkoja.
Lisätietoja:
Jukka Mäenpää, vastaava rakennuttaja, Turun kiinteistöliikelaitos
jukka.maenpaa@turku.fi
040-674 3740

Ja vielä tämä. Oikeaan suuntaan ollaan menossa. Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton ympäristöopintokerho oli jo viime keväänä hereillä :)

 http://www.turku.fi/uutinen/2017-06-28_aurinkoenergian-tuotanto-kasvaa-turussa-tiedon-ja-palveluiden-puute-hidastavat

http://varsinais-suomi.vasemmisto.fi/yleinen/aurinkosahkoa-kotiin/


On tämä kotilähiöni Varissuo vaan niin karu paikka, eikä täällä ole luontoa ja vehreyttä missään...Varissuota soimaavat ovat tuskin täällä käyneetkään. Kotilähiöni maine vaan on perua menneiltä vuosikymmeniltä hyvin pitkälti.

Kesäinen luonto on kukkeimmillaan myös kotikulmilla. Hyvää kesää kaikille kukkien kera!


Juhannuksena oli hauskaa. Hupia on tässä lisää.


perjantai 23. kesäkuuta 2017

Lukiessani päivän lehteä ja juttua miesten hormonaalisen ehkäisyn kehittämisen ongelmista piti jälleen todeta, että itku sentään. Sivuvaikutukset arveluttavat tutkijoita. Akne, verenkierron riskit, masentuneisuus, seksuaalisen halukkuuden alentuminen oli listattu. Kuulostaa todella tutulta. Ihmettelen, en kerta kaikkiaan ymmärrä miksi naisten hormonaalisen ehkäisyn sivuvaikutukset on hyväksytty välttämättömänä pahana, mutta miesten kohdalla samat riskit nostattavatkin huolen ja ovat onnistuneet jarruttamaan tuotteiden kehittämistä vuosikausien ajan? 

Muistan myös vuosia sitten lukemani jutun samasta aiheesta, jossa tutkija ei uskonut, että säännöllisesti otettava pilleri toimisi miehillä, koska miesten huolellisuuteen ei voi luottaa. Anna mun kaikki kestää. Minusta näiden asenteiden taustalta paistaa hyvin erilainen tapa nähdä naisten ja miesten asema ja rooli yhteiskunnassa. Miehiä arvotetaan aivan toisin mittarein, heidän oireensa ovat huolestumisen arvoisia, naisten eivät. Pojathan ovat poikia, ei voi olettaa että he muistaisivat ottaa tabletin säännöllisesti. Naiset sen sijaan kantavat kaiken vastuun yksin ja muuttavat kehoaan riskit hyväksyen. Toivoisin tällaisen olevan menneisyyttä. Sen sijaan tämäkin kertoo siitä, että sukupuolten epätasa-arvo on edelleen räikeää.

keskiviikko 21. kesäkuuta 2017

Turun telakalla marssittiin ulos vastalauseena saksalaisyrityksen johtamistyylille. Toki työnseisaus ehdittiin jo leimata työn jarruttamiseksi, muotoiltiinpa asia mediassa niinkin että saamme olla onnellisia jos Meyer vielä tänne jää tällaisen jälkeen. En paljoa liioittele. Sama asenne on kaikunut myös suhtautumisessa Nesteen työntekijöiden polttoaineen jakelua koskevalle lakolle liittyen suunnitelmiin vähentää valtion omistusta yhtiöstä. Se tullee pian johtamaan työpaikkojen massiiviseen vähentämiseen.

Tällaisessa ei ole mitään uutta. Työnantajat ja media kilvan aina lakkojen kohdalla rummuttavat, miten taas vaarannetaan teollisuuden toimintaa ja ollaan ylipäätään vastuuttomia. Kyllä lakoille ja työnseisauksille on aina painavat perusteet, Suomessa on vieläpä ihmisillä korkea kynnys lakkoiluun. Viesti moraalittomista työntekijöistä vaan vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen ja on omiaan viemään pohjaa ymmärrykseltä lakkojen syihin, ja jäljet kyllä johtavat työnantajien ja oikeistohallituksen leiriin. 

tiistai 20. kesäkuuta 2017


Kuitenkin vain yhdeksäntoista äänen turvin. On erikoista, että luottamus tulee tällaisessakin tilanteessa. Persuista loikanneen porukan nimeksi tuli lopulta Sininen tulevaisuus. Hallituksen kova oikeistolainen linja sai tuen vaikka osa sen ministereistä ei kuulu mihinkään viralliseen ryhmään?!? Vaikka linjan hyväksyisikin, olisin ajatellut että juridiset kysymykset olisivat painaneet vaakakupissa.

torstai 15. kesäkuuta 2017

Niin ja tämä vielä. Miten Trumpin äänestäjät saatiin vakuuttuneiksi siitä, että rikas miljardööri ajaa köyhän asiaa. Samalla pohjalla lepää oikeistopoliitikkaa ajavien puolueiden kannatus täälläkin.On todella erikoinen tilanne, jossa hallituspohja olisi jatkamassa niin, että persuministerit ovat mukana Uusi vaihtoehto- ryhmänsä kautta. Mutta eihän se ole poliittinen puolue. Voiko tilanne olla laillinen. Se, mitä implikaatioita tällä on paikallispolitiikkaan jää myös nähtäväksi.

Viime aikoina on tapahtunut paljon myös valtameren takana. Trumpin tilanne käy päivä päivältä tukalammaksi. Presidentti ilmoitti taannoin Yhdysvaltain vetäytymisestä Pariisin ilmastosopimuksesta. En ihan päässyt jyvälle siitä, miksi täällä Suomessakin jotkut viranomaiset pitivät sitä yllätyksenä, tai miksi nähtiin että pieni Suomi on voimaton ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Ei sopimukseta vetäytyminen yllätys ollut tietenkään vaan täysin odotettavissa, ei siksi että se oli yksi Trumpin vaalilupauksista, vaan siksi että republikaanit ovat täysin fossiilisille polttoaineille perustuvan teollisuuden taskussa. Myös Jenkeissä on niin, että uusiutuvalle energialle perustuva teollisuus kasvaa ja siinä on yhä enemmän työpaikkoja. Oman, lyhytnäköisen taloudellisen edun tavoittelu on tyypillistä ihmiselle ja todistettiin taas tässä. Myös Suomen on tässäkin tilanteessa entistä tärkeämpää kantaa ilmastovastuu.

Meillä oli nuorisolautakunnan avustustyöryhmän viimeinen yhteinen tapaaminen. Oli tosi mukavaa, kuten aina. Toki valtakunnan politiikan vaiheet puhuttivat. Kävimme siellä läpi avustustyöryhmän työn jatkoa. Itse pidän työryhmää välttämättömänä osana lautakunnan ja turkulaisten nuorisojärjestöjen ja yhdistysten välistä vuorovaikutusta. Lautakunnalla on oltava suora yhteys järjestöihin ja pidän hyvin tärkeänä sitä, että lautakuntaryhmällä on työryhmään kuuluvan jäsenensä kautta näkemys ja kokemus turkulaisesta järjestökentästä. Ilman sitä en esim itse tietäisi, että yksinhuoltajien porukka on matkannut Nukkumajoelle jo toisen kerran vuoden aikana. Tosi hienoa, että paikan arvo tunnetaan, mitä parhain paikka se onkin. Varmasti juuri siellä on saatu tosi paljon irti upeasta luonnosta ja rauhasta.

Tapaamisessa esitettiin, että järjestöt voisivat esittäytyä pikatreffi- tyylisissä tapahtumassa, ja sitä, että  avustusta voisi hakea myös videoidulla esittelyllä. En pidä kumpaakaan ideaa järkevinä. Se, osaako kiteyttää ja tiivistää yhdistyksen toiminnan minuutissa tai osaako esiintyä videolla, tulisivat tällaisessa mallissa määräämään liikaa avustusta myöntävien kantaa. Miten kävisi yhdistysten, joissa ei ole small talk tai ylipäätään esiintyminen se oma juttu. Ne ovat minusta täysin irrallisia yhdistysten toiminnasta ja työn arvosta, mutta juuri niiden pohjalta päätöksiä tultaisiin tekemään. 

Kyllä kuulin keväällä vaalikadullakin juttua, että harmiteltiin etteivät kaikki ehdokkaat olleet tehneet vaalivideota Ylen vaalikoneeseen. Sen kautta kuulemma sai hyvän käsityksen ehdokkaasta. Olen eri mieltä. Videon avulla sai hyvän käsityksen ainoastaan siitä, millaiset esiintymistaidot ja millainen ulkoinen olemus ehdokkaalla on. Näillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, millaista työtä luottamustoimeen päästyään tekisi.

Tässä kevennystäkin.

tiistai 13. kesäkuuta 2017

Valtakunnanpolitiikassa kiehuu. Nykyinen hallitus taitaa jatkaa, en uskonutkaan että sotea ja maakuntauudistusta kuin käärmettä pyssyyn ajavat puolueet haluaisivat vaarantaa ne uusilla eduskuntavaaleilla ym.

Turun kaupunginvaltuusto kokousti eilen, ja valitsi ihmiset kaupungin luottamustoimiin seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Olen todella kiitollinen ja nöyrä, että minut valittiin rakennuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi. Vasemmistoliitolle se on ensimmäinen naispaikka kyseisessä lautakunnassa koskaan. Odotan innolla lautakuntakautta :)