torstai 18. huhtikuuta 2024

Kupittaan siirtolapuutarhan kehittämiskyselyyn pystyi vastaamaan viime vuoden loppuun saakka. Itse ainakin pidin aluetta ympäröivää viheraitaa yhtenä siirtolapuutarhan voimavarana, ja yhtenä tärkeimmistä tekijöistä siihen, että se on säilynyt viihtyisänä ja vehreänä keitaana vaikka on todella vilkkaan valtaväylän varrella. Liikenteen melu vaimenee todella tehokkaasti vehreyden ansiosta.

Otos puutarhasta kesällä 2022

Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 22. huhtikuuta alueen kehittämissuunnitelmia, joissa ei suljeta pois viheraidan poistamista, sen sijaan korostetaan avoimuuden ja suoran näköyhteyden lisäämistä. Mitä muutakaan se voisi tarkoittaa kuin aidan poistamista. Toisaalta suunnitelmissa ei näytä olevan alueen suojeleminen ja säilyttäminen, joka onnistuisi ainoastaan merkitsemällä se RP/s. Sen sijaan kaupunginvaltuusto päätyi vuosi sitten lähes yksimielisesti paljon väljempään kaavamerkintään RP/V.

Ettei vain olisi niin, että siirtolapuutarhan ainutlaatuisen tunnelman heiketessä ja ehkä hävitessä aikaansaadaan jossain vaiheessa tilanne, jossa perusteet alueen säilyttämiselle ovat muuttuneet, ja merkinnäksi voidaankin kaavassa vaihtaa monen jo nyt haikailema kerrostaloalue. Alue kaipaisi jatkuvuutta ja pysyvyyttä, mitä kaupungin suunnitelmat eivät tarjoa. Siirtolapuutarha muodostaa juuri tällaisena hienon parin viereiselle Kupittaanpuistolle, alueiden eroja ei nähdäkseni ole tarpeen hälventää.

Uusissa suunnitelmissa hämmentää myös se, ettei yhdistyksen itsensä kehittelemiä hankkeita alueen virkistyskäytön kehittämiseen tunnuta hyödynnettävän lainkaan, vaan vallalla vaikuttaa olevan ylhäältä alas suuntautuva kehitystyö. Toisaalta alueella jo käynnissä olevia ja käytössä olleita hankkeita tarjotaan suunnitelmissa uutena asiana, kuten päiväkotien mahdollisuus viljellä palstaa. Aika hämmentäviä, mutta toisaalta odotettuja suunnitelmia. Alla linkki suunnitelmiin.

https://ah.turku.fi/kh/2024/0422010l/5040301.htm


Ei kommentteja: