torstai 16. syyskuuta 2021


Se ei ylittänyt Turun Sanomien uutiskynnystä, mutta rakennus- ja lupalautakunta päätti eilen yksimielisesti purkaa Pekka Pitkäsen suunnittelemat Suikkilan koulun ja päiväkodin vastoin museokeskuksen kantaa. Tässä alla ote museon tyhjentävästä lausunnosta. Olisin itse puolustanut museon näkemystä ja rakennusten kunnostamista. Yleiskaavaluonnoksen 2029 mukaan ”kyseessä on arkkitehtonisesti, kulttuurihistoriallisesti ja/tai kaupunki- tai kyläkuvallisesti arvokas rakennetun ympäristön kohde, jonka ominaispiirteet tulee säilyttää. Arvokkaita rakennuksia ei saa purkaa.”


”Turun museokeskus toteaa lausuntonaan, että Pekka Pitkäsen suunnittelemat Suikkilan koulu ja päiväkotirakennus on kokonaisuus, joka tyylillisesti on olennainen osa Suikkilan 1970-luvulla rakentunutta lähiötä. Koska jo Runosmäen koulu on purettu ja Suikkilan päiväkodin kanssa identtisen Parolanpolun päiväkodin purkua on jo harkittu, niin Suikkilan kokonaisuuden purkaminen olisi näin ollen raskas menetys turkulaiselle arkkitehtuurille. Purkaminen ei saa aina olla vaihtoehto vaikeiden haasteiden edessä. Edellä oleviin viitaten Turun museokeskus katsoo, että Pitkäsen suunnittelema Suikkilan koulu ja päiväkoti tulee säilyttää ja kunnostaa. Museokeskus ei omalta toimialtaan puolla niiden purkamista.”


https://ah.turku.fi/rlupalk/2021/09150181/4465039.htm


Ei kommentteja: